Female Engineers MOL Programme

Vo februári tohto roku som sa prihlásila do súťaže Female Engineers MOL Programme. Program je určený študentkám technických a prírodovedných odborov. Cieľom je podporiť vybrané študentky formou štipendia, možnosti účasti »

Close Encounters of the Second Kind with Science

In so-called “Ufology“ Close Encounters of the Second Kind is an UFO event in which a physical effect is alleged. This will not be about UFOs, but I borrowed this »