Čo hovoria absolventi IAM #11

Martin skončil inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2010. Výsledky jeho diplomovej práce - sprevádzkovanie VPN, využívame na našom ústave dodnes. Okrem toho Maťo »

Čo hovoria absolventi IAM #10

Karol úspešne absolvoval náš inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2014. Hneď po promóciách začal pracovať v Slovnafte a naďalej s ÚIAM spolupracuje ako »

Čo hovoria absolventi IAM #9

Nikolka tento rok úspešne ukončila náš inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve s Cenou rektora STU a s Cenou dekana FCHPT. Ako výborná študentka zvažovala možnosť »

Čo hovoria absolventi IAM #8

Zuzka v lete tohto roku úspešne absolvovala štúdium nášho inžinierskeho programu Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve. Už počas štúdia si našla zamestanie v obore, ktorý študovala. Tento týždeň »

Ceny rektora STU pre absolventov IAM

Tohtoroční úspešní absolventi doktorandského študijného programu Riadenie procesov: Juraj Holaza, Martin Jelemenský a Bálint Takács získali Cenu rektora STU za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia. Martin Jelemenský získal »

Čo hovoria absolventi IAM #7

Miro úspešne absolvoval štúdium nášho inžinierskeho programu Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v lete 2016. Hneď po skončení štúdia sa zamestnal vo firme, v ktorej brigádoval už počas »

Čo hovoria absolventi IAM #6

Andrej úspešne absolvoval štúdium nášho inžinierskeho programu Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v lete tohto roku. Zamestnanie v obore, ktorý vyštudoval, si našiel už počas štúdia a tento »

IAM na ShanghaiTech University

V lete navštívil Bratislavu profesor Boris Houska zo ShanghaiTech University v rámci našej bilaterálnej spolupráce na vedeckom projekte zameranom na návrh pokročilých algoritmov riadenia. Počas jeho návštevy sme spolupracovali na »

Čo hovoria absolventi IAM #5

Rado úspešne absolvoval doktorandské štúdium v programe Ridenie procesov v roku 2012. Odvtedy pôsobí na Technical Univeristy of Dortmund, kde sa okrem pedagogickej činnosti venuje výskumu v oblasti odhadu parametrov »

IAM na ACC v Bostone, MA

Tento rok sa konala významná medzinárodná konferencia American Control Conference v Bostone, v štáte Massachusetts. Konferencia je každý rok organizovaná v spolupráci s organizáciou IFAC. Na konferencii sa stretlo viac »

Čo hovoria absolventi IAM #4

Lukáš úspešne absolvoval náš inžiniersky program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2014. Bez problémov si našiel zamestnanie, ktoré ho baví, a v ktorom prakticky využíva svoje »

IAM na RWTH Aachen

Približne pred rokom sa Bratislava stala na niekoľko dní hlavným mestom robustného riadenia. Konala sa tu prestížna medzinárodná konferencia IFAC Symposium on Robust Control Design 2015, na ktorej mali plenárne »

Čo hovoria absolventi IAM #3

Monika je absolventka bakalárskeho študijného programu Automatizácia, informatizácia a manažment v chémií a potravinárstve z roku 2014. Počas inžinierskeho štúdia na automatizácií absolvovala v rámci programu Erasmus dva semestre na »

Čo hovoria absolventi IAM #2

Katka úspešne absolvovala štúdium nášho inžinierskeho programu Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2013. Tento týždeň nám povedala o tom, ako sa jej teraz darí. Q: Kde »

Čo hovoria aboslventi IAM

Katka úspešne absolvovala štúdium nášho inžinierskeho programu Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2013. Tento týždeň si našla čas a zastavila sa u nás na univerzite, aby »

IAM na CDC'15 v Osake

Japonské mesto Osaka hostila v decembri 2015 už 54. ročník prestížnej medzinárodnej konferencie IEEE Conference on Decision and Control. Osaka - mesto pokiaľ len oko dovidí. Táto konferencia predstavovala výbornú »

IAM v AT&T

Dňa 3. decembra sa uskutočnila exkurzia študentov automatizácie v AT&T, americkej telekomunikačnej spoločnosti, ktorá pôsobí aj na Slovensku. Jedno z bratislavských sídiel spoločnosti AT&T. Exkurzia sa »

MATLAB v NBS

V Národnej banke Slovenska sa vo štvrtok 4. júna konal seminár „Moderné nástroje pre finančnú analýzu a modelovanie“ organizovaný spoločnosťou HUMUSOFT s.r.o. [→humusoft.cz]. Cieľom tohto seminára, ktorý »