Čo hovoria absolventi IAM #17

Danka úspešne absolvovala inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2015. Patrila medzi excelentných študentov a svoju diplomovú prácu vypracovala na Norwegian University of Science »

Čo hovoria absolventi IAM #16

Natália úspešne absolvovala inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2017. Vždy patrila medzi veľmi šikovných študentov, v rámci svojich semetrálnych projektov riešila viaceré praktické »

Pokročilé riadenie chemicko-technologických procesov

Rád by som predstavil aspoň malú časť z projektov, na ktorých môžu pracovať študenti na Ústave informatizácie, automatizácie a matematiky. Bez ohľadu na to, či veríme alebo neveríme v nastupujúcu »

Matica na Sagrada Familia

Čím je podľa vás zaujímavá táto štvorcová matica na Sagrada Familia? Odpoveď nájdete na týchto fotografiách: »

Čo hovoria absolventi IAM #15

Martin úspešne absolvoval inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2017. V rámci svojej diplomovej práce vyriešil reálny problém z priemyselnej praxe. Tento týždeň nám »

Čo hovoria absolventi IAM #14

Simon úspešne absolvoval inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2017. Simon patril medzi excelentných študentov - počas inžinierskeho štúdia získal cenu rektora Študent roka »

Čo hovoria absolventi IAM #13

Marián úspešne absolvoval doktorandské štúdium v programe Ridenie procesov v roku 2011. V rámci svojho inžinierskeho a doktorandského štúdia pôsobil niekoľko mesiacov na univerzitách LSGC Nancy vo Francúzsku, EPFL Lausanne »

Čo hovoria absolventi IAM #12

Laco skončil inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2010. Vyskúšal už vyskúšal viaceré zamestnania a vždy si ľahko našiel prácu v obore, ktorý vyštudoval. »

Čo hovoria absolventi IAM #11

Martin skončil inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2010. Výsledky jeho diplomovej práce - sprevádzkovanie VPN, využívame na našom ústave dodnes. Okrem toho Maťo »

Čo hovoria absolventi IAM #10

Karol úspešne absolvoval náš inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2014. Hneď po promóciách začal pracovať v Slovnafte a naďalej s ÚIAM spolupracuje ako »

Čo hovoria absolventi IAM #9

Nikolka tento rok úspešne ukončila náš inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve s Cenou rektora STU a s Cenou dekana FCHPT. Ako výborná študentka zvažovala možnosť »

Čo hovoria absolventi IAM #8

Zuzka v lete tohto roku úspešne absolvovala štúdium nášho inžinierskeho programu Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve. Už počas štúdia si našla zamestanie v obore, ktorý študovala. Tento týždeň »

Ceny rektora STU pre absolventov IAM

Tohtoroční úspešní absolventi doktorandského študijného programu Riadenie procesov: Juraj Holaza, Martin Jelemenský a Bálint Takács získali Cenu rektora STU za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia. Martin Jelemenský získal »

Čo hovoria absolventi IAM #7

Miro úspešne absolvoval štúdium nášho inžinierskeho programu Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v lete 2016. Hneď po skončení štúdia sa zamestnal vo firme, v ktorej brigádoval už počas »

Čo hovoria absolventi IAM #6

Andrej úspešne absolvoval štúdium nášho inžinierskeho programu Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v lete tohto roku. Zamestnanie v obore, ktorý vyštudoval, si našiel už počas štúdia a tento »

IAM na ShanghaiTech University

V lete navštívil Bratislavu profesor Boris Houska zo ShanghaiTech University v rámci našej bilaterálnej spolupráce na vedeckom projekte zameranom na návrh pokročilých algoritmov riadenia. Počas jeho návštevy sme spolupracovali na »

Čo hovoria absolventi IAM #5

Rado úspešne absolvoval doktorandské štúdium v programe Ridenie procesov v roku 2012. Odvtedy pôsobí na Technical Univeristy of Dortmund, kde sa okrem pedagogickej činnosti venuje výskumu v oblasti odhadu parametrov »

IAM na ACC v Bostone, MA

Tento rok sa konala významná medzinárodná konferencia American Control Conference v Bostone, v štáte Massachusetts. Konferencia je každý rok organizovaná v spolupráci s organizáciou IFAC. Na konferencii sa stretlo viac »

Čo hovoria absolventi IAM #4

Lukáš úspešne absolvoval náš inžiniersky program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2014. Bez problémov si našiel zamestnanie, ktoré ho baví, a v ktorom prakticky využíva svoje »

IAM na RWTH Aachen

Približne pred rokom sa Bratislava stala na niekoľko dní hlavným mestom robustného riadenia. Konala sa tu prestížna medzinárodná konferencia IFAC Symposium on Robust Control Design 2015, na ktorej mali plenárne »