Krátky popis odbornej praxe piatakov.

Ako bývalí štvrtáci sme sa počas leta venovali získavaniu praxe v rôznych firmách. Okrem toho že sme zistili ako by malo alebo nemalo vyzerať naše potenciálne uplatnenie sme si prehĺbili »

Female Engineers MOL Programme

Vo februári tohto roku som sa prihlásila do súťaže Female Engineers MOL Programme. Program je určený študentkám technických a prírodovedných odborov. Cieľom je podporiť vybrané študentky formou štipendia, možnosti účasti »

Close Encounters of the Second Kind with Science

In so-called “Ufology“ Close Encounters of the Second Kind is an UFO event in which a physical effect is alleged. This will not be about UFOs, but I borrowed this »