Riadenie procesov - najlepší predmet v 3. ročníku FCHPT

Pred pár dňami fakulta interne zverejnila výsledky ankiet študentov, ktoré sú vždy zozbierané pri zápise a týkajú sa predošlého školského roku. Medzi nimi sa nachádzajú aj údaje o tom, ktorý »