Pokročilé riadenie chemicko-technologických procesov

Rád by som predstavil aspoň malú časť z projektov, na ktorých môžu pracovať študenti na Ústave informatizácie, automatizácie a matematiky. Bez ohľadu na to, či veríme alebo neveríme v nastupujúcu »

An Enhanced Neighbor is Better than any Tree

The aim of this project is still the same, only a classification algorithm will be different. No more trees anymore. They will be replaced by nearest neighbors, but the method »

Lose Way and Hope in a Forest of a Binary Trees

Warning: this story has no happy ending. In the previous post I promised that we will grow better trees. For these kinds of problems optimization is used. In MATLAB, function »

From the Root through the Branches to the Leaves

In the introductory post, I explained why artificial intelligence and machine learning matters. Leave out sci-fi machines aside, we have to start somewhere – for example with trees. Goals have been »

Matica na Sagrada Familia

Čím je podľa vás zaujímavá táto štvorcová matica na Sagrada Familia? Odpoveď nájdete na týchto fotografiách: »

In Vino Veritas, Artificial Intelligence Approves

Artificial intelligence (AI) – you probably have heard something about it as it recently gains more popularity. Movies tend to portray artificial intelligence as robots in sci-fi and media are trying »

Simulácia pasterizácie na PCT23

Pasterizácia je proces tepelného spracovania tekutín (napr. víno, pivo, mlieko) na zničenie väčšiny patogénnych baktérií zahriatím na vopred stanovenú teplotu a časový interval, čo nasleduje prudké schladenie. Počas pasterizácie nedochádza »

Čo hovoria absolventi IAM #15

Martin úspešne absolvoval inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2017. V rámci svojej diplomovej práce vyriešil reálny problém z priemyselnej praxe. Tento týždeň nám »

V Praze je blaze

Svoju prvú zahraničnú cestu v rámci môjho doktorandského štúdia som absolvoval na Katedre řídicí techniky FEL na ČVUT, v Prahe. Okrem iného som mal možnosť vidieť na akých projektoch naši »

Blbinka na týždeň: ako vznikol QR kód

»

Čo hovoria absolventi IAM #14

Simon úspešne absolvoval inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2017. Simon patril medzi excelentných študentov - počas inžinierskeho štúdia získal cenu rektora Študent roka »

Manual Control (control loops) pt. 2

Control loops: • Temperature of the boiler or water heater(T2): this temperature has to be between 60 – 65, the temperature is going to be control by the water heater switch »

Manual Control (Calibration) pt.1

The first type of control that I used for the plant process was the manual control. That was the first time I work with a process plant, so at the »

PLC

A PLC (programmable logic controller) is a electronic device used for industrial control systems. The basic units have a CPU (a computer processor) that is dedicated to run one program »

Pasteurization (Process Plant Trainer PCT23)

This intership is going to be about the control of a pasteurization plant that can be used to demonstrate different methods of control such as manual control, single feedback loops »

Pasteurization

Pasteurization is a heat-treatment process that destroys pathogenic microorganisms in certain foods and beverages, it is named after the French scientist, Louis Pasteur who in 1860's demostrated the abnormal fermentation »

Robotické sumo

Toto video nie je zrýchlené! »

Dating in academia

Source: phdcomics »

Nauč sa elektrinu pri šálke čaju

Zdroj: Rado Paulen »

Neural Network ZOO

Learning machine learning and deep learning is difficult for newbies. As well as deep learning libraries are difficult to understand (mostly because of too many learning words in these sentences) »