Čo hovoria absolventi IAM #10

Karol úspešne absolvoval náš inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2014. Hneď po promóciách začal pracovať v Slovnafte a naďalej s ÚIAM spolupracuje ako konzultant diplomovej práce. Tento týždeň nám porozprával o tom, ako sa mu v jeho práci darí.

alt

Q: Kde si teraz zamestnaný?
A: Pracujem v rafinérii Slovnaft v Bratislave.

Q: Čomu sa v práci venuješ?
A: Môj pracovný život sa točí okolo Advanced Process Control (APC) aplikácií v Slovnafte. APC aplikácie v Slovnafte vychádzajú z MPC a nájde sa aj niečo založené na IMC. Pracujem predovšetkým na údržbe existujúcich APC aplikácií a návrhu a implementácií nových. Okrem práce so samotným APC robím rôzne podporné činnosti súvisiace s APC a riadením procesov, ako napríklad ladenie a zmeny základnej regulácie, kontrolu inštrumentácie, data mining, tréningy kolegov, spolupracujem s dodávateľmi a nejaký ten povinný administratívny „shit“. Občas sa tiež zahrám na programátora, keď niekto potrebuje niečo urobiť vo VBA. V skratke, raz som v kancelárii, inokedy na prevádzke, a aj vďaka tejto rôznorodosti ma moja práca baví :).

Q: V práci sa okrem iného venuješ aj implementácii pokročilých algoritmov riadenia. Aké je to vidieť, keď teória, ktorú si sa učil u nás na škole, funguje v priemyselnej praxi na takých komplexných systémoch?
A: Nakoľko som si počas štúdia odsedel v labáku veľa dlhých popoludní pri práci na projektoch, veľa vecí som si prakticky vyskúšal už vtedy. Samozrejme, je uspokojujúce sledovať, že riadenie sa správa presne podľa teoretických očakávaní, čo sa mi zvyčajne nepodarí na prvýkrát :). Môžem potvrdiť, že teóriu zo školy aplikujem v praxi a neučil som sa ju zbytočne.

Q: Mal si problém nájsť si prácu?
A: Nie, ani moji spolužiaci. Na promóciách mal už celý krúžok prácu istú.

Q: Pomohla ti prax v rámci štúdia nájsť si zamestnanie?
A: Na praxi som bol v Slovnafte, takže pravdepodobne áno.

Q: Čo z toho, čo si sa na našej škole naučil, využívaš vo svojej práci?
A: V prvom rade je to schopnosť samostatne a analyticky riešiť problémy, čo som sa naučil hlavne vďaka množstvu samostatných projektov a vedeniu zo strany vyučujúcich. Samozrejme, vychádzam pritom z teórie a skúsenosti, ktoré som získal počas štúdia. Čo sa týka programovania, s VBA sme v škole nepracovali. Zo školy mám však základy z iných programovacích jazykov, takže naučiť sa VBA nebol veľký problém. Takže skúsenosti s prezentovaním projektov v angličtine z oddelenia sa mi na začiatku zišli, lebo občas niečo prezentujem v angličtine.

Q: V rámci svojej práce naďalej spolupracuješ aj so svojou Alma Mater a si konzultantom na diplomovej práci. Čo hovoríš na kvalitu našich študentov, sú pripravení pre potreby praxe?
A: Študenti nášho oddelenia majú znalosti v oblasti riadenia procesov, programovania a tiež chemického inžinierstva. V prípade, že budú pracovať vo svojej špecializácii v chemickom priemysle, je to ideálna kombinácia, pretože okrem teórie riadenia, študent nášho odboru vie čo riadi. Je to vidieť, keď pracujem so študentami z oddelenia, ktorým nepotrebujem veľa vysvetľovať.

Q: Odporučil by si študentom, aby išli študovať k nám na automatizáciu?
A: Pokiaľ vás baví chémia, programovanie a matematika a máte radi výzvy, je to pre vás ten správny odbor.

Q: A čo by si poradil študentom, ktorí sa pre štúdium u nás už rozhodli?
A: Teraz je ten správny čas robiť veci navyše, aj keď si myslíte, že vám zostáva málo voľného času. V práci na nejaké experimentovanie nebudete mať veľký priestor. V praxi sa vám to oplatí, pretože na podobný problém ako riešite teraz, môžete naraziť aj v budúcnosti a ušetríte si potom veľa času.

Q: Čo hovoríš na dostupnosť študijných materiálov a na vybavenosť našich laboratórií?
A: Základné študijné materiály boli dostupné v e-learningu Moodle a pokiaľ som potreboval niečo navyše, našiel som to v knižnici, na internete alebo mi to sprostredkovali vyučujúci. Vybavenie labákov bolo výborné. Občas sa síce niečo pokazilo, ale v praxi bude inštrumentácia v oveľa horšom stave, takže sa to dá považovať za praktickú prípravu :).

Q: Na čo zo svojho študentského života rad spomínaš?
A: Vtedy mi síce nebolo veľmi do smiechu, ale teraz s úsmevom najradšej spomínam na moju „vojnu“ s pánom profesorom Bobríkom, vďaka ktorej som skoro šiel kvôli telesnej do medziročníka. Skončila jediným možným výsledkom a takto som sa dostal k floorbalu, ktorý hrám doteraz, za čo týmto pánovi profesorovi Bobríkovi pekne ďakujem, že bol tvrdohlavejší ako ja :). Keď sa stretnem s kolegami z nášho ročníka a z internátu radi spomíname na život na internáte a všetko s ním spojené :).