Čo hovoria absolventi IAM #11

Martin skončil inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2010. Výsledky jeho diplomovej práce - sprevádzkovanie VPN, využívame na našom ústave dodnes. Okrem toho Maťo vždy dokázal zabaviť všetkých vo svojom okolí svojím nadhľadom, hereckým talentom a vtipnými príbehmi. Tento týždeň nám porozpával o tom, ako sa mu darí v jeho práci.

alt

Q: Kde si teraz zamestnaný?
A: Aktuálne pracujem pre Hewlet Packard Enterprise na pozícii L3 Network Application Engineer.

Q: Je to tvoje prvé zamestnanie?
A: Je to moje tretie zamestnanie. Predtým som pracoval v spoločnostiach Soitron a NATEK.

Q: Čomu sa teraz v práci venuješ?
A: Náplňou mojej práce je správa aplikácií, ktoré monitorujú zákaznícku sieť. Zahŕňa to v podstate inštaláciu, konfiguráciu, automatizáciu a dennodennú správu niekoľkých aplikácií. Naše aplikácie bežia na linuxových serveroch a častokrát sa venujeme okrem aplikačnej administrácie aj OS administrácii.

Q: Mal si problém nájsť si po škole prácu?
A: Nie, popravde, ešte som nemal ani ukončené štúdium na vysokej škole a už som mal podpísanú pracovnú zmluvu v spomínanej spoločnosti Soitron na pozíciu Unix system administrator.

Q: Čo z toho, čo si sa na našej škole naučil využívaš vo svojej práci?
A: Operačné systémy, programovanie, informatizácia a podobne. Tiež mi veľa dala práca na mojich semestrálnych projektoch a samotná diplomová práca. Samozrejme, v neposlednom rade aj prístup pána profesora Fikara, ktorý ma naučil systematicky pracovať. Tým, že bol relatívne prísny a vyžadoval výsledky, bol som prinútený sústavne na sebe pracovať a učiť sa na svojich chybách, aby som sa posúval ďalej.

Q: Odporučil by si študentom, aby išli študovať k nám na automatizáciu?
A: Určite áno. Je to veľmi komplexný študijný program, kde sa veľmi veľa naučíte a zoberiete si to, čo vás najviac baví a napĺňa. To ostatné je proste povinná jazda.

Q: A čo by si poradil študentom, ktorí sa pre štúdium u nás už rozhodli?
A: Želám im veľa šťastia :) Samozrejme, aj veľa trpezlivosti. Nech na sebe sústavne pracujú, ale nech si nezabudnú pri tom aj užívať študentský život. Určite im odporúčam využiť každú jednu príležitosť cestovať po svete. Nech skúsia ERASMUS programy, aby videli ako to funguje v zahraničí a priniesli si len to najlepšie.

Q: Čo hovoríš na dostupnosť študijných materiálov a na vybavenosť našich laboratórií?
A: No vzhľadom k tomu, že som promoval v roku 2010, nemám aktuálne predstavu o vybavenosti a dostupnosti, ale z toho čo si pamätám, bola už vtedy vybavenosť laboratórií a dostupnosť materiálov na veľmi vysokej úrovni. Nemali sme žiadny problém dostať sa k on-line študijným materiálom a pracovať v laboratóriách na projektoch.

Q: Na čo zo svojho študentského života rad spomínaš?
A: Veľmi rad spomínam na spolužiakov, na naše spoločne labáky, cvičenia, prednášky, ale i posedenia pri pivku. Samozrejme, veľa spomínam na Mladú Gardu, na ktorej som býval 5 rokov. Bolo to skvele obdobie.