Čo hovoria absolventi IAM #13

Marián úspešne absolvoval doktorandské štúdium v programe Ridenie procesov v roku 2011. V rámci svojho inžinierskeho a doktorandského štúdia pôsobil niekoľko mesiacov na univerzitách LSGC Nancy vo Francúzsku, EPFL Lausanne vo Švajčiarsku a McMaster University Hamilton v Kanade. K študentom bol vždy nápomocný a na vyučovaní ho mali študenti radi aj pre jeho neopakovateľný štýl humoru. Tento týždeň nám porozprával o tom, ako sa mu darí a prečo je dobré študovať automatizáciu.

alt

Q: Kde si teraz zamestnaný?
A: V skupine Veolia Energia Slovensko, konkrétne v technickej spoločnosti C-BAU a v neziskovej organizácii DECENT.

Q: Čomu sa vo svojej práci venuješ?
A: Projekt manažmentu, investičným akciám a dodávateľským prácam. Riadim oddelenie merania, regulácie a diaľkových prenosov, kde sa venujeme preventívnej aj reaktívnej údržbe. Ďalej sa venujem vizualizácii meraní, IoT, manažovaniu SIM kariet, čipovým systémom, migrácii serverov do cloudového prostredia, a iné.

Q: Majú zamestnávatelia záujem o absolventov automatizácie a informatizácie?
A: Áno, obrovský.

Q: Odporučil by si študentom, aby išli študovať k nám na automatizáciu?
A: Samozrejme, je to veľmi perspektívny obor.

Q: Čo z toho, čo si sa na našej škole naučil využívaš vo svojej práci?
A: Všetko. Najmä, praktické skúsenosti z laboratórií, programovanie, tvorenie prezentácií a správ.

Q: A čo by si poradil študentom, ktorí sa pre štúdium u nás už rozhodli?
A: Zamerať sa aj na štúdium sieťovej infraštruktúry a urobiť si paragraf 21.

Q: Ako si spomínaš na dostupnosť študijných materiálov a na vybavenosť našich laboratórií?
A: Myslím si, že to bolo v poriadku. Mali sme prístup ku všetkým publikáciám z renomovaných zdrojov. Laboratória boli nové a funkčné.

Q: Na čo zo svojho študentského života rád spomínaš?
A: Na študentský život :)