Čo hovoria absolventi IAM #15

Martin úspešne absolvoval inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2017. V rámci svojej diplomovej práce vyriešil reálny problém z priemyselnej praxe. Tento týždeň nám porozprával o tom, kde pracuje a prečo je dobré študovať automatizáciu.

mato

Q: Kde si teraz zamestnaný?
A: Pracujem v spoločnosti Volkswagen Slovakia na oddelení plánovania automatizácie.

Q: Mal si problém nájsť si po škole prácu?
A: Vôbec nie.

Q: Majú podľa teba zamestnávatelia na Slovensku záujem o absolventov automatizácie a informatizácie?
A: Určite áno a celkom veľký. Okrem veľkých firiem existuje množstvo menších firiem, ktoré sa zaoberajú automatizáciou a hľadajú šikovných ľudí z tejto oblasti.

Q: Čomu sa v práci venuješ?
A: Ako som už spomenul, pracujem na oddelení plánovania automatizácie, a to celkom vystihuje aj náplň mojej práce. Mojou úlohou je vymyslieť a prostredníctvom externých firiem zrealizovať technické riešenia pre širokú škálu zariadení podieľajúcich sa na montáži automobilov. Najčastejšie sa jedná o dopravníkovú techniku, konkrétne elektrickú časť týchto zariadení. Spolu so širokým okruhom ľudí pracujeme na zmenách linky. Napríklad, pri navýšení výrobnej kapacity alebo pri integrácii nových modelov.

Q: Čo z toho, čo si sa na našej škole naučil využívaš vo svojej práci?
A: Hlavne využívam prístup k riešeniu problémov naučený a vštepený počas vysokej školy. Z konkrétnych veci sú to hlavne PLC-čka, ktoré síce ja priamo neprogramujem, ale viem sa v danej problematike zorientovať. Samozrejme, aby som nezabudol, využívam aj zručnosti pri tvorbe prezentácii :)

Q: V rámci svojej diplomovej práce si riešil skutočný problém z priemyselnej praxe. Aké prínosy mal pre teba tento projekt?
A: Najväčším prínosom bolo samotné stretnutie s praxou. Bolo zaujímavé pozorovať reálny systém, ktorý je aj napriek dobrým znalostiam o procese ťažko predvídateľný.

Q: Odporučil by si študentom, aby išli študovať k nám na automatizáciu?
A: Určite áno.

Q: A čo by si poradil študentom, ktorí sa pre štúdium u nás už rozhodli?
A: Nech v ňom zotrvajú a učia sa cudzie jazyky (nielen anglický) :)

Q: Ako si spomínaš na dostupnosť študijných materiálov a na vybavenosť našich laboratórií?
A: Dostupnosť materiálov bola celkom dobrá. Ak nám náhodou chýbal nejaký materiál, tak sa dal väčšinou vyhľadať na internete, napríklad na stránkach iných univerzít. Laboratória sme mali tiež pomerne dobre vybavené, nakoľko tam bolo viacero zaujímavých procesov a človek si mohol vyskúšať prácu hoci aj s každým jedným.

Q: Na čo zo svojho študentského života rád spomínaš?
A: Samozrejme na kamarátov, ale aj na školu, vyučujúcich a podobne. Nebolo to vždy ľahké, ale s krátkym odstupom času to hodnotím pozitívne a rád si na toto obdobie spomínam.