Čo hovoria absolventi IAM #21

Jakub úspešne absolvoval inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2017. V rámci svojich semetrálnych projektov sa venoval hlavne programovaniu, v bakalárskej práci implementoval optimalizačné algoritmy v Javascripte (WebSimplex) a v diplomovej práci sa venoval tvorbe grafického užívateľského rozhrania pre inteligentnú budovu. Tento týždeň nám porozprával o tom, kde pracuje a prečo je dobré študovať automatizáciu.

jakub

Q: Kde si teraz zamestnaný?
A: Pracujem v SIEMENS, s.r.o. v Bratislave, na pozícii SCADA Solution Designer/Engineer.
Q: Čomu sa v práci venuješ?
A: V rámci môjho tímu sa venujeme parametrizácii SCADA produktu Spectrum Power 7, čo je komplexné riešenie pre zobrazovanie a real-time ovládanie prvkov elektrizačných sústav – od administrátorskej práce a inštalácie serverov, cez nastavovanie komunikačných protokolov z rozvodní do riadiaceho centra (a opačne), správa databázy sieťových objektov (vypínačov, vedení, a podobne), meranie a výpočet rôznych veličín v reálnom čase, až po kreslenie konečnej vizualizácie pre operátorov. Pracujeme na projektoch pre veľké zahraničné spoločnosti, či už prenosové (u nás SEPS) alebo distribučné (u nás napríklad ZSE).
Q: Mal si problém nájsť si prácu?
A: Vôbec nie. V poslednom semestri som si zverejnil životopisy na Profesii a LinkedIn, a dostával som rôzne ponuky na základe mojich uvedených znalostí, z ktorých som veľkú väčšinu získal v škole. Ponuka od SIEMENS bola najzaujímavejšia a tak som sa rozhodol ju prijať a som veľmi spokojný.
Q: Pomohla ti prax v rámci štúdia nájsť si zamestnanie?
A: Určite áno. V rámci mojich semestrálnych projektov a tiež diplomovej práce som sa venoval najmä programovaniu, čo je obrovské plus nášho študijného programu - každý si vie nájsť svoju cestu, ktorou sa chce uberať, a to nielen po škole, ale už v rámci štúdia. Popri programovaní som však nadobudol aj veľa iných znalostí a prehľad sveta automatizácie a to nielen v chemickom priemysle (sám pracujem v energetickom :D ).
Q: Čo z toho, čo si sa na našej škole naučil využívaš vo svojej práci?
A: Takmer nič, ale zároveň skoro všetko :D Hlavne si myslím, že to, že je študijný program taký obsiahly, ma naučilo stále sa učiť niečo nové, a nezameriavať sa na jeden konkrétny smer. Keď nastane problém, ktorý nie je triviálny, som schopný sa naň pozrieť z rôznych strán a nájsť preň riešenie. Obrovským plus pre mňa ako scadistu je znalosť databázových systémov, najmä SQL a XML.
Q: Odporučil by si študentom, aby išli študovať k nám na automatizáciu?
A: Žijeme v dobe počítačov a znalosť ako fungujú a schopnosť ich ovládať a nastavovať nadobúda čím ďalej tým väčší význam. Algoritmizácia a programovanie sa však môžu zdať náročné, prípadne dosť nudné na každodennú prácu – ja osobne si seba neviem predstaviť na pozícii FrontEnd programátora. Automatizácia a riadenie procesov spájajú znalosti z matematiky, počítačov (hardware aj software), chémie, fyziky a hlavne logiky a logického uvažovania. Až do ukončenia štúdia neviete poriadne čo ste a čo z vás bude, no o to práve ide – môžete byť takmer čokoľvek čo vás baví. To je, myslím si, najlepšia forma vzdelania akú vám môže škola poskytnúť.
Q: A čo by si poradil študentom, ktorí sa pre štúdium u nás už rozhodli?
A: Odovzdávať protokoly načas, čo som ja nikdy nedokázal a potom ma to stálo priveľa nervov a stresu :D Na škole sa človek učí aj veľa “zbytočností”, ale zároveň schopnosť učiť sa je ten najlepší skill, ktorý sa dá získať. Keď je v práci dusno a treba pracovať “do noci”, vždy si spomeniem na učenie sa na skúšky z TARka a hovorím si, aká je toto v porovnaní s tým pohodka :D
Q: Ako si spomínaš na dostupnosť študijných materiálov a na vybavenosť našich laboratórií?
A: Najlepšími materiálmi boli rozhodne prednášky a moje poznámky. Prezentácie k nim boli dostupné vždy online, celkovo veľmi dobre fungoval systém na odovzdávanie zadaní a kontrolu preberaného učiva (e-learning Moodle). A keď sa (neraz) stalo, že človek prednášku prespal, boli nahrané na ÚIAM FCHPT YouTube kanále, čo považujem za obrovský benefit :D Takmer nikdy sme nepoužívali učebnice, takže nebolo treba za nič platiť, no učiť sa to, čo sa od nás vyžadovalo bolo z čoho, a dokonca boli vždy dostupné linky na ďalšie zdroje informácii ohľadom daného učiva.
Q: Na čo zo svojho študentského života rád spomínaš?
A: Hlavne na lacné obedy a lacné cestovanie :D Samozrejme mám pekné spomienky na život na internáte, aj keď v posledných rokoch som si toho až tak veľa neužil... A tiež som mal rád, keď bola prednáška, na ktorej som sedel, zaujímavá a fungovala skôr formou obojstrannej komunikácie, než len nabalenie obrovského množstva informácii, ktoré človek do týždňa zabudne.