Čo hovoria absolventi IAM #22

Martin úspešne ukončil doktorandské štúdium v programe Chemické inžinierstvo a riadenie procesov/Riadenie procesov v roku 2009. Vždy patril medzi výborných študentov, v rámci svojho inžinierskeho a doktorandského štúdia pôsobil niekoľko mesiacov na University of Stuttgart v Nemecku a ETH Zurich vo Švajčiarsku. Martin po doktorandskom štúdiu u nás pracoval 5 rokov na ETH Zurich. Je tiež spoluautorom populárneho Multi-Parametric Toolbox 3 pre MATLAB. Tento týždeň nám porozprával o tom, čomu sa v práci venuje.

martin

Q: Kde si teraz zamestnaný?
A: Pracujem pre nadnárodnú spoločnosť Honeywell, pre divíziu dopravných systémov. V blízkej dobe sa spoločnosť premenuje na Garrett - Advancing Motion nakoľko sa sústredí hlavne na vývoj nových technológií pre automobilový priemysel.

Q: Čomu sa v práci venuješ?
A: Venujem sa skúmaniu nových technológií v oblasti automobilového priemyslu. Dalo by sa to nazvať inteligentnými riešeniami pre nové generácie automobilov. Veľa času trávim aj konzultáciami so spotrebiteľmi, teda aj aplikovaniu technológií priamo v automobiloch. Napríklad minulú zimu som testoval nový softvér na splnenie emisných kritérií, čo si vyžadovalo jazdiť priamo v kamióne niekoľko týždňov, až kým sa nedosiahla požadovaná kvalita.

Q: Je to tvoje prvé zamestnanie v oblasti automatizácie?
A: Je to moje prvé zamestnanie po odchode z akademického prostredia. Počas školy som si našiel aj krátkodobé zamestnania v priemysle. Najlepšia skúsenosť bola, že sa mi podarilo vybaviť si prax v zahraničí na 3 mesiace počas letných mesiacov. Hneď po splnení skúšok v 3 ročníku som nastúpil do zahraničnej firmy a venoval sa zbieraniu a vyhodnocovaniu dát, takže som vôbec nevypadol so študovanej problematiky. Koncom leta som nastúpil na inžinierske štúdium bez nejakej časovej straty, z ďalšou skúsenosťou a riadkom v životopise.

Q: Mal si problém nájsť si po škole prácu?
A: Nebol s tým problém. Hneď po škole som si našiel prácu v zahraničí a neskôr som nastúpil do spoločnosti Honeywell.

Q: Čo z toho, čo si sa na našej škole naučil využívaš vo svojej práci?
A: Vysoká škola dá dobré základy a veľa som toho v praxi aj použil, ale stále platí, že v praxi sa človek stretáva so širokou škálou problémov. Tým chcem povedať, že človek sa stále musí venovať novým problémom, čo znamená ďalšie vzdelávanie a prispôsobovanie sa novým požiadavkám. V tejto práci veľmi často pracujem s rôznymi technológiami, ktoré sú automatizované cez počítač. Najviac teda používam informatizáciu, programovanie a automatizáciu.

Q: Odporučil by si študentom, aby išli študovať k nám na automatizáciu?
A: Určite áno, s týmto zameraním sa dá uplatniť v informatizačných alebo v technologických firmách, nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Q: Počas doktorandského štúdia si absolvoval aj zahraničný pobyt na prestížnej univerzite ETH Zurich. Čím ťa tento zahraničný študijný pobyt obohatil?
A: Naučil ma hlavne viesť projekt a obhajovať svoje výsledky na medzinárodnej úrovni. Hlavne spätná väzba a pripomienky od svetových odborníkov ma naučili viesť konkurencieschopný výskum.

Q: Odporučil by si študentom, aby časť svojho štúdia absolvovali v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ alebo podobne?
A: Určite to odporúčam, už len kvôli tomu, aby študenti získali iný pohľad na študovanú problematiku, spoznali nových ľudí, nový svet, a získali neopakovateľné študentské zážitky.

Q: A čo by si poradil študentom, ktorí sa pre štúdium u nás už rozhodli?
A: Odporúčam študentom ovládať aspoň jeden cudzí jazyk, lebo veľké spoločnosti zamestnávajú veľa ľudí zo zahraničia. Ďalej odporúčam študentom hľadať si prax vo firmách, aby zistili, čo zamestnávatelia očakávajú. Prax je totiž veľmi preferovaná u zamestnávateľov.

Q: Dnes je v e-learningovom systéme Moodle dostupná väčšina študijných materiálov a veľa video-prednášok je voľne dostupných na našom kanáli na YouTube. Ako si ty spomínaš na dostupnosť študijných materiálov a na vybavenosť laboratórií?
A: Spomínam si na počítačové učebne Unixu a testovacie laboratóriá, kde sa dali skúšať vedecké úlohy. Pre učebné materiály som chodil do fakultnej knižnice. Pokiaľ som tam nenašiel to, čo som potreboval, tak som musel ísť do vedecko-technickej knižnice.

Q: Na čo zo svojho študentského života rad spomínaš?
A: Internátny život bol plný neuveriteľných zážitkov, na niektoré stále rád spomínam. Spoznal som veľa ľudí z rôznych kútov Slovenska a s niektorými som ešte stále v kontakte.