Čo hovoria absolventi IAM #25

Daniel úspešne absolvoval inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2018. Vo svojej diplomovej práci sa venoval viacúrovňovej optimalizácií a jej riešení v rôznych programovacích prostrediach. Tento týždeň nám porozprával o tom, kde pracuje a čomu sa vo svojej práci venuje.

daniel

Q: Kde si teraz zamestnaný?
A: Som zamestnaný v spoločnosti Siemens.

Q: Čomu sa v práci venuješ?
A: Pracujem v tíme, ktorý sa zaoberá spracovaním dát. Využívame dáta na získanie nových pohľadov na procesy zákazníkov a na tvorbu dátami poháňaných aplikácii ako sú neurónové siete alebo vizualizácie.

Q: Mal si problém nájsť si po štúdiu prácu?
A: V Siemense som začal pracovať už počas školy a tak som nemal žiaden problém s prechodom na trvalý pracovný úväzok po absolvovaní štúdia.

Q: Pomohla ti prax v rámci štúdia nájsť si zamestnanie?
A: Moja prax počas štúdia bola zameraná viacej na automatizáciu, ale napriek tomu to bola zaujímavá skúsenosť.

Q: Čo z toho, čo si sa na našej škole naučil využívaš vo svojej práci?
A: Rozhodne verzionovacie systémy a programovanie v Pythone, ale aj optimalizáciu a v budúcnosti sa možno môj tím bude zaoberať aj prediktívnym riadením.

Q: Na čom si pracoval v rámci svojej diplomovej práce a čo si sa pri tom naučil?
A: Pracoval som na dvojúrovňových optimalizačných problémoch a spôsoboch ich riešenia. Vytvoril som si pri tom prehľad o dostupných metódach riešenia týchto druhov problémov, ako aj prehľad o tom ako ich riešiť v rôznych programovacích prostrediach.

Q: Počas štúdia si sa spolu so spolužiakmi zúčastnil viacerých exkurzií, workshopov a veľtrhov. Čo si tým získal?
A: Rozšíril som si obzory o rôzne typy automatizačnej techniky, ktoré sa vo svete vo veľkom používajú.

Q: Čo by si odkázal dnešným maturantom?
A: Odkázal by som im, nech si vyberú perspektívne odbory štúdia a nech robia to čo ich baví.

Q: Odporučil by si študentom, aby išli študovať k nám na automatizáciu?
A: Ak je to niečo čo ich zaujíma, tak rozhodne áno.

Q: A čo by si poradil študentom, ktorí sa pre štúdium u nás už rozhodli?
A: Odporučil by som im nech sa obrnia trpezlivosťou. Štúdium je náročné, ale stojí za to.

Q: Ako si spomínaš na dostupnosť študijných materiálov a na vybavenosť našich laboratórií?
A: Nemal som žiaden problém s vybavenosťou laboratórií alebo s dostupnosťou študijných materiálov.

Q: Ako hodnotíš úroveň e-learningu? Pomáhali ti video-prednášky v štúdiu?**
A: Video prednášky boli veľmi nápomocné pri príprave na skúšky.

Q: Na čo zo svojho študentského života rád spomínaš?
A: Na pocit pokoja po úspešnom skúškovom období a na ľubovolný deň kedy som nemusel stávať o 7 :)