Čo hovoria absolventi IAM #34

Zuzka úspešne absolvoval inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2021. Vo svojej diplomovej práci sa venovala rozoznávaniu farby objektov pomocou umelej inteligencie. Tento týždeň nám porozprávala o tom, kde teraz pracuje a čomu sa v práci venuje.

"Zaujímajte sa a pýtajte sa, ako veci fungujú. Nájdite si nejaký projekt a vytvorte ho od základu."

Q: Mala si problém nájsť si po štúdiu prácu?
A: Nie. Mesiac po skončení školy som dostala možnosť uchádzať sa o pracovnú pozíciu, na ktorú som po niekoľkých pohovoroch bola prijatá.
Q: Kde si teraz zamestnaná?
A: Momentálne pracujem pre spoločnosť Kantar, ktorá sa venuje získavaniu a spracovávaniu dát pre marketingové spoločnosti.
Q: Čomu sa v práci venuješ?
A: Mojou pracovnou náplňou je správa systémov a procesov slúžiacich na získavanie údajov a spracovávanie surových dát pre klientov spoločnosti. Momentálne pracujem na novej stratégii získavania relevantných dát z Internetu a implementácii monitorovacieho systému Zabbix.
Q: Akým spôsobom ovplyvnila pandémia COVID-19 tvoju prácu?
A: Pandemická situácia moju prácu nijako zásadne neovplyvnila.
Q: Čo z toho, čo si sa na našej škole naučila využívaš vo svojej práci?
A: Momentálne najviac v práci využívam programovanie v Pythone a prácu s databázami.
Q: Čomu si sa venovala v rámci praxe počas štúdia?
A: Prax som absolvovala vo firme Yokogawa, kde som sa venovala tvorbe P&ID diagramov a dokumentácii projektov.
Q: A na čom si pracovala v rámci svojej diplomovej práce a čo si sa pri tom naučila?
A: V diplomovej práci som sa venovala návrhu snímacieho zariadenia, ktoré malo za úlohu rozpoznanie a klasifikovanie objektov na základe ich farby. Pri práci na diplomovej práci som si prehĺbila znalosti programovania mikroovládačov a tiež som sa naučila veľa o neurónových sieťach a ich použití.
Q: Odporučila by si študentom, aby išli študovať k nám na automatizáciu?
A: Samozrejme. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že som sa stretla s pedagógmi, vďaka ktorým som nadobudla vedomosti a odborné zručnosti, ktoré dnes využívam pri práci.
Q: A čo by si poradila študentom, ktorí sa pre štúdium u nás už rozhodli?
A: Zaujímajte sa a pýtajte sa, ako veci fungujú. Nájdite si nejaký projekt a vytvorte ho od základu.

Zuzka pri práci na tímovom projekte vývoja inteligentného ekologického skleníka.

.

Q: Ako si spomínaš na dostupnosť študijných materiálov a na vybavenosť našich laboratórií?
A: Nikdy nebol problém dostať sa k potrebným informáciám a laboratória boli vždy dobre pripravené na cvičenia.
Q: Ako hodnotíš úroveň e-learningu? Pomáhali ti video-prednášky v štúdiu?
A: Video prednášky boli obrovskou pomocou počas prípravy na skúšky. Vrátiť sa k tomu, čo ešte nemáte v hlave úplne spracované, je pre študenta obrovská výhoda.
Q: Prechod na online vzdelávanie v dôsledku pandémie COVID-19 ťa zastihol počas inžinierskeho štúdia. Ako hodnotíš úroveň online vzdelávania?
A: Prechod na online vyučovanie som pri klasických predmetoch nepocítila. Pri predmetoch, ktoré si vyžadovali tímovú prácu alebo prácu s hardvérom to bolo náročnejšie.
Q: Na čo zo svojho študentského života rada spomínaš?
A: Najviac asi na prístup zo strany vyučujúcich. Bolo príjemné vedieť, že sa na nich môžem obrátiť s akýmkoľvek odborným problémom. Tiež som mala skvelých spolužiakov, takže o dobrú atmosféru bolo vždy postarané.