Čo hovoria absolventi IAM #36

Michal úspešne absolvoval inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2021. Vo svojej diplomovej práci sa venoval optimálnom návrhu dynamických experimentov. Tento týždeň nám porozprával o tom, kde teraz pracuje, aj o tom, čo z toho, čo sa naučil na univerzite počas štúdia využíva vo svojej práci.

"Musím vyzdvihnúť, že na ÚIAM sa kladie veľký dôraz aj na prezentačné schopnosti a na komunikáciu v anglickom jazyku."

Q: Kde si teraz zamestnaný?
A: Zamestnaný som na R&D oddelení v spoločnosti Schaeffler Kysuce.

Q: Čomu sa v práci venuješ?
A: Pracujem ako simulačný inžinier pre E-mobilitu, 90% práce vykonávam v prostredí MATLAB/Simulink. Konkrétne, venujem sa termálnemu manažmentu
na úrovni jednotlivých komponentov. Pre maximálnu efektivitu elektrických vozidiel je termálny manažment dôležitý, a preto na túto problematiku kladieme
veľký dôraz.

Q: Akým spôsobom ovplyvnila pandémia COVID-19 tvoju prácu?
A: Neevidujem, že by pandémia nejakým spôsobom ovplyvnila moju prácu, okrem toho, že som bol nútený pracoval z domu.

Q: Mal si problém nájsť si po štúdiu prácu?
A: Nie, pracoval som už popri štúdiu. Po ukončení štúdia som si vyberal medzi dvoma pozíciami.

Q: Čo z toho, čo si sa na našej škole naučil využívaš vo svojej práci?
A: Túto tému trošku rozviniem :) Rozhodne vedomosti s prácou v prostredí MATLAB a Simulink využívam najviac. Rovnako dôležitá je pre mňa znalosť dynamických systémov a ich matematické modelovanie. Prakticky väčšina predmetov vyučovaných na ÚIAM mi dala ničo, čo využívam vo svojej práci. Či je to znalosť stavových systémov (State Space System) z predmetu Teória automatického riadenia 1 a 2 alebo skúsenosti so senzormi, ktoré sme nadobudli na predmete Technické prostriedky automatizácie, a takto by som mohol menovať ďalej. Taktiež nemôžem zabudnúť ani na iné predmety vyučované na našej fakulte. Ako príklad môžem uviesť predmet Chemické inžinierstvo 1, kde sme sa do hĺbky venovali problematike prestupu energie a podobne. Neviem, na akej inej fakulte na Slovensku by som dostal lepší základ, napríklad, pre prácu s výmenníkmi tepla, ako na tej našej fakulte. Práve tieto vedomosti ma pozitívne vyčleňujú v našom tíme. Avšak, aby som bol uprimný, tak predo mnou je ešte dlhá cesta. Musím vyzdvihnúť, že na ÚIAM sa kladie veľký dôraz aj na prezentačné schopnosti a na komunikáciu v anglickom jazyku. Pracujem v zahraničnej spoločnosti a keby som neovládal angličtinu na dostatočnej úrovni, tak by som moju prácu vykonávať nemohol.

Q: Čomu si sa venoval v rámci praxe počas štúdia?
A: Prax som vykonával ako softvérový tester v spoločnosti Vision Systems.

Q: A na čom si pracoval v rámci svojej diplomovej práce a čo si sa pri tom naučil?
A: Pracoval som spolu s docentom Radoslavom Pavlenom na optimálnom návrhu dynamických experimentov. Pri tejto práci som získal vedomosti zo štatistiky a z optimalizácie. Tiež som dostal istý cit pre detail a taktiež dostali zabrať aj moje reprezentačné schopnosti :) .

Q: Počas štúdia si sa spolu s tvojimi spolužiakmi zúčastnil viacerých exkurzií a veľtrhov. Čo si tým získal?
A: Reálnu predstavu o tom ako to vyzerá za bránami univerzity.

Q: Odporučil by si študentom, aby išli študovať k nám na automatizáciu?
A: Ak ich bavia technológie a chcú byť platnými inžiniermi tak nemajú nad čim porozmýšlať :).

Q: A čo by si poradil študentom, ktorí sa pre štúdium u nás už rozhodli?
A: Pýtať sa veľa a vecne, nebáť sa robiť chyby a nájsť vášeň pre to, čo robia. Samozrejme, využiť všetky výhody štúdia, veľa cestovať a získavať skúsenosti. Potom sa nemusia báť a budú úspešní :)

Q: Ako si spomínaš na dostupnosť študijných materiálov a na vybavenosť našich laboratórií?
A: Veľmi dobre, najdôležitejšia vec bola dostupnosť online prednášok vo forme prezentácií a videí.

Q: A ako hodnotíš úroveň e-learningu? Pomáhali ti video-prednášky v štúdiu?
A: Absolútne, pre mňa osobne je dôležité počuť a vidieť informácie viackrát.

Q: Prechod na online vzdelávanie v dôsledku pandémie COVID-19 ťa zastihol počas inžinierskeho štúdia. Ako hodnotíš úroveň online vzdelávania?
A: Lepšie sa to v danej situácii nedalo vykonať. Ale doteraz pochybujem, že byť 100% v online priestore bolo nutné.

Q: Na čo zo svojho študentského života rád spomínaš?
A: Spolužiaci a prívetivosť všetkých ľudí na ÚIAM.