Čo hovoria absolventi IAM #37

katka

Katka úspešne absolvovala inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2010. Vo svojej práci sa venuje aktuálnej problematike kybernetickej bezpečnosti. Katka nám tento týždeň porozprávala aj o zaujímavom projekte zameranom na talentovaných študentov, ktorý absolventom umožňuje uplatnenie na trhu práce v perspektívnej oblasti.

„O oblasť kybernetickej bezpečnosti je čoraz väčší záujem.“

Q: Kde si teraz zamestnaná?
A: Pracujem v medzinárodnej firme SIA Central Europe, a.s. (NEXI Group) ako Cyber-Security Engineer. Naša firma sa zaoberá platobnými systémami.

Q: Mala si problém nájsť si po štúdiu prácu?
A: Nemala som vôbec problém nájsť si prácu, nakoľko som vedela, že chcem pracovať v oblasti IT. Začala som ako IT support, postupne som sa vypracovala na Team Leadera na IT helpdesku a po pár rokoch som začala robiť IT kyberbezpečnosť, čomu sa venujem doteraz.

Q: Čomu konkrétne sa vo svojej práci venuješ?
A: Začínala som v oblasti kyberbezpečnosti so správou privilegovaných účtov, kde som mala na starosti celý systém od serverov až po administráciu. Taktiež som pracovala s centrálnym log-managementom (SIEM) a jeho správou, nastavovanie logovania, use-case-ov až po vyhodnocovanie security incidentov. Momentálne sa už venujem aj oblasti penetračného testovania, skenovaniu zraniteľností systémov, menežmentu IT security toolov, security auditom a z nemalej časti je to aj práca s ľuďmi ako taká 😊 Takže teraz aj trochu menežujem.

Q: Problematika cyber-security je momentálne veľmi aktuálna. Akým výzvam v súčasnosti čelíte najčastejšie?
A: Áno, to máš veľkú pravdu, o túto oblasť je čoraz väčší záujem. Už aj menšie firmy pochopili, že je nutnosť investovať peniaze do oblasti kybernetickej bezpečnosti. Pochopili, že ak budú čeliť útokom, v zlomku sekundy môžu dôjsť prinajmenšom o ich reputáciu, ak sa samozrejme nebavíme o strate identity, peňazí a pod. Naša firma, ako aj iné spoločnosti v okolí, čelia dennodenným útokom typu: DDoS, Phising, Smishing, Malware a pod. Nakoľko je naša firma dobre „vyzbrojená“ security toolmi, čelíme im úspešne.

Q: V súčasnosti v práci rozbiehate zaujímavý projekt zameraný na mladé študentské talenty. Mohla by si nám o tomto projekte povedať viac?
A: Naša firma sa rozhodla, že by chcela zapojiť šikovných a ambicióznych študentov a mladých ľudí do našich kruhov v rámci Projekt Talent Development. Plánujeme vytvoriť tzv. „Student Pool“, v rámci ktorého bude môcť skupina študentov s nami spolupracovať vo firme (asi na part-time), a ak by sa osvedčili, bolo by možné zamestnať ich aj na plný pracovný úväzok. Pretože čím ďalej, tým viac zisťujeme, že je veľmi dobré podporovať aj mladé talenty a je až nutnosťou im dať možnosť podieľať sa na pokroku firmy. Sme otvorení každému dobrému nápadu a dobre naladenému človeku 😊.

Q: Čo z toho, čo si sa na našej škole naučila využívaš vo svojej práci?
A: Veľmi veľa. Určite spoluprácu, trpezlivosť, logické myslenie a ambicióznosť ako takú. Jednoznačne som využila IT základy (či už databázy, programovanie, a pod.), ktoré nám univerzita dala. To bol výborný štart do práce v tejto oblasti.

Q: Odporučila by si študentom, aby išli študovať k nám na automatizáciu?
A: Jednoznačne áno! Okrem dobrej atmosféry, ktorá je na katedre dlhé roky, získané odborné a technické zameranie určite nemá konkurenciu.

Q: A čo by si poradila študentom, ktorí sa pre štúdium u nás už rozhodli?
A: Vydržte! Stojí to za to 😊.

Q: Na čo zo svojho študentského života rada spomínaš?
A: 😊 ak mám byť úprimná a keďže som extrovert, tak na super spolužiakov, krúžkovice, katedrovice a všetky akcie, ktoré ku štúdiu patria. Dodnes sme so spolužiakmi v kontakte a vždy radi zaspomíname na staré dobré časy.

asdf