Female Engineers MOL Programme

Vo februári tohto roku som sa prihlásila do súťaže Female Engineers MOL Programme. Program je určený študentkám technických a prírodovedných odborov. Cieľom je podporiť vybrané študentky formou štipendia, možnosti účasti na medzinárodnej konferencii a získania pracovnej ponuky po absolvovaní štúdia. Ďalším cieľom je propagovať štúdium technických odborov u mladých ľudí. Ja som sa o tejto príležitosti dozvedela prostredníctvom univerzitného e-mailu, takmer okamžite som sa rozhodla prihlásiť. Prihlasovala som sa však s vedomím obrovskej medzinárodnej konkurencie a teda som bola sama zvedavá na výsledok výberového konania, v ktorom si na základe zaslaných dokumentov vybrali z viac ako 100 prihlášok dvanásť finalistiek. Uchádzačky z 37 rôznych univerzít a siemdich krajín ako napríklad Dánsko, Chorvátsko a Pakistan sa do prvého kola prihlasovali zaslaním životopisu a eseje na tému „Ako vnímate ženy v inžinierstve a kde vidíte seba“. Týchto dvanásť finalistiek medzi ktorými som bola aj ja sa malo zúčastniť finále súťaže v centrále spoločnosti MOL v Budapešti. Do tohto finále sa okrem mňa dostali tri študentky z Pakistanu, tri z Maďarska, tri z Chorvátska a dve z Dánska. Finále v Budapešti trvalo dva dni a malo dve fázy. V prvej fáze sme boli rozdelené do štvorčlenných tímov, tak aby sa v každom tíme stretli príslušníčky rôznych národností a kultúr. Práca v tíme spočívala vo vyriešení „Business case“. V podstate sme mali 24 hodín na nájdenie riešenia problému spoločnosti MOL a vytvorenie prezentácie ohľadom nájdeného riešenia. Problém sa týkal Recyklácie plastov a úlohy spoločnosti MOL ako nadnárodnej korporácie v tejto problematike. Okrem samotného riešenia sme mali odpovedať aj na ďalšie otázky typu Kde? Kedy? Ako? týkajúce sa zadania. Po prezentáciách riešení jednotlivých tímov pred výberovou komisiou sa konala druhá fáza výberového konania v ktorej každá z finalistiek absolvovala asi 30 minutový osobný pohovor, s medzinárodnou výberovou komisiou. Komisia bola veľmi príjemná a vládla priateľská atmoféra zaujímali ich detaili ohľadom motivácie, štúdia, plánov do budúcnosti, voľného času a podobne. Po pohovoroch nasledovalo vyhodnotenie, na ktorom ohlásili tri víťazky. Keďže som veľmi súťaživej povahy celú dobu som sa snažila čo najviac sústrediť na víťazstvo, avšak počas dvoch náročných dní som si uvedomila že, skúsenosť, zážitok a nový priatelia sú to hlavné a neoceniteľné. Štipendium, ktoré som napokon vyhrala sa stalo iba príjemným bonusom.
34124281_1767101359979195_6073330846012538880_o
Na fotke s členkami môjho tímu.