Študenti pomáhajú s vývojom inteligentného ekologického skleníka VESNA

Mohli by ste bližšie charakterizovať zaujímavý projekt, na ktorom pracujete na Oddelení informatizácie a riadenia procesov?

Na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU dlhodobo kladieme veľký dôraz na kvalitu vzdelávania s ohľadom na možnosti uplatnenia našich absolventov v praxi. V rámci bakalárskeho študijného programu "Riadenie procesov" sme tento rok implementovali moderný spôsob výučby tímovej práce – tzv. "vertikálny projekt". Tento prístup sa bežne používa na najprestížnejších zahraničných univerzitách a jeho cieľom je prehĺbiť vedomosti a zručnosti študentov pri riešení komplexného problému tímovou prácou viacerých ročníkov.
V rámci tohto projektu sa študenti venujú vývoju prototypu inteligentného ekologického skleníka s názvom VESNA. VESNA predstavuje akronym pre anglický názov: „Versatile Simulator for Near-zero Emissions Agriculture“. Pričom dôraz je kladený na aktuálnu tému environmentálne udržateľného a spoločensky zodpovedného prístupu k organickej produkcií kvalitných potravín.

Mohli by ste nám v krátkosti povedať niečo viac o cieľoch tohto projektu a o spôsobe práce na tomto projekte?

Na tomto projekte pracujú študenti bakalárskeho a inžinierskeho štúdia s mladými vedeckými pracovníkmi z Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky na FCHPT STU. Vedecké ciele projektu VESNA sa dosahujú návrhom samotnej konštrukcie inteligentného skleníka, návrhom autonómneho riadenia podmienok (mikroklímy) v skleníku, ako aj návrhom vzdialeného riadenia prostredníctvom mobilnej aplikácie.
Na projekte pracujú tri tímy študentov. Úlohou členov „CoreTeam“ je „vdýchnuť život“ chladnej konštrukcií inteligentného skleníka prostredníctvom mikroovládačov, snímačov, komunikačných a riadiacich prvkov, medzi ktoré patria ventily, čerpadlá, ohrievače, ventilátory, alebo Grow LED pásy pre optimálne osvetlenie rastlín.
Študenti v „SmartTeam“ prinášajú inteligenciu do riadenia skleníka pomocou analýzy nameraných dát a návrhom pokročilého autonómneho riadenia. Vďaka efektívnemu autonómnemu riadeniu je možné významne zredukovať spotrebu elektrickej energie na osvetlenie, ohrev, alebo spotrebu vody na zavlažovanie. Minimalizuje sa tak záťaž na životné prostredie, ako aj ekonomické náklady na pestovanie.
AppTeam“ zabezpečuje vzdialený dohľad nad inteligentným ekologickým skleníkom prostredníctvom webového rozhrania a mobilnej aplikácie. Komunikáciu s inteligentným skleníkom a výmenu nameraných údajov prebieha pomocou moderných cloudových služieb. Sieťová komunikácia dovoľuje automatizované využitie strojového učenia a zdieľanie expertných znalostí pre nastavenie optimálnych podmienok pre organický spôsob produkcie potravín.

Čím je tento projekt prínosný pre študentov?

Okrem prehlbovania teoretických vedomostí si študenti osvojujú mäkké zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre ich úspešné uplatnenie v praxi. Na základe spätnej väzby od našich absolventov je projekt VESNA navrhnutý tak, aby simuloval pracovné prostredie z praxe. Študenti pracujú v zmiešaných tímoch, ktoré tvoria študenti viacerých ročníkov. Študenti sú tiež motivovaní k zodpovednému prístupu, nakoľko úlohy medzi jednotlivými tímami sú vzájomne previazané. Študenti si zvolia lídrov svojich tímov, stanovujú si čiastkové ciele, navrhujú si vlastný harmonogram práce a na pravidelných mítingoch spoločne analyzujú stav jednotlivých úloh. Zdokonaľujú si tak svoje prezentačné a komunikačné zručnosti.
Sme hrdí, že čiastkové ciele tohto projektu môžeme realizovať aj vďaka podpore od Nadácie Tatra banky, ktorá v rámci výzvy „Kvalita vzdelávania“ podporila náš projekt „Konštrukcia Smart Eco Greenhouse VESNA“.

Ak vás projekt VESNA zaujal, tak budeme radi, ak navštívite našu stránku: https://vesna.uiam.sk

Prototyp inteligentného ekologického skleníka VESNA sme v piatok 24.6.2022 prezentovali študentom stredných škôl v rámci  CHEMSHOW - dňa otvorených dverí na FCHPT STU v Bratislave.

Všetky významné míľniky projektu VESNA nájdete na stránke: https://vesna.uiam.sk/index.php/story