Odborná prax

Každý študent na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, ktorý sa rozhodne pokračovať na inžinierskom štúdiu, musí absolvovať počas prvého ročníka odbornú prax. Táto skúsenosť nám má ukázať, čo nás čaká po škole. Hneď prvou veľkou skúsenosťou sú výberové konania do rôznych firiem, keďže nie vždy to ide podľa našich predstáv a aj pohovor je určitou životnou skúškou. Avšak tou najpodstatnejšou časťou je nadobudnutie skúseností v oblasti, ktorú študujeme.

V mojom prípade som začala realizovať odbornú prax v Československej obchodnej banke, do ktorej som nastúpila ako brigádnik na pozíciu IT testera. V prvých dňoch od nástupu sa firma zameriava najmä na zaúčanie zamestnanca, teda zoznámenie s prostredím, chodom firmy a s aplikáciami, v ktorých sa pracuje. Ja som sa prvé dni zoznamovala so softvérovým nástrojom JIRA, ktorý je určený na evidenciu chýb a tvorbu testovacích scenárov. Pomocou tohto softvéru som sa naučila vykonávať manuálne testovanie webových aplikácií, ktoré má svoju podstatnú úlohu v celom testovacom procese. Manuálne testy sú dôležité najmä pri hľadaní nových chýb alebo objavovaní dizajnových nedostatkov aplikácie. Avšak tento druh testovania je časovo náročný, nie vždy spoľahlivý a nákladný. Preto je stále viac a viac rozšírené automatizované testovanie, ku ktorému sa dostanem až po niekoľkých týždňoch manuálneho testovania. Automatizované testovanie šetrí na čase a pracovnej sile, no treba mať znalosti v programovaní, napríklad v jazyku JAVA.

Vzhľadom k tomu, že som počas roka mala možnosť vyskúšať si prácu aj v menšej firme, zameranej na tvorbu webových stránok, tak už teraz vidím isté rozdiely medzi malou firmou a korporátom. Obe majú svoje výhody a nevýhody. V malej firme má človek väčšiu voľnosť čo sa týka tvorivosti a vlastných nápadov. Veľkou výhodou je aj samostatnosť a rýchly rozvoj, keďže väčšinu času ide o samoštúdium. Nevýhodou je, že takéto samoštúdium vie byť popri štúdiu na škole časovo náročnejšie. Na druhej strane v korporáte kladú väčší dôraz na úvodne zaúčania a školenia a človek si nemusí brať prácu domov. Nevýhodou je, že kariérny rast nie je taký rýchly a osobnosť jednotlivca sa v takejto firme veľmi ľahko stráca.

Keď si zhrnieme všetky výhody a nevýhody korporátu a malej firmy, tak je v princípe jedno, kde študent praxuje. Treba si nájsť to, čo jednotlivcovi vyhovuje a to sa najlepšie zisťuje skúsenosťami. Netreba sa báť vyskúšať aj viacero firiem a naučiť sa vždy niečo nové. :)