Poster k môjmu semestrálnemu projektu

Tento semester som sa naďalej venovala riadeniu výmenníka tepla a v rámci propagácie nielen mojej práce, ale aj nášho ústavu som vytvorila poster, ktorý zhŕňa výsledky posledného roka a pol práce na projektoch či bakalárke. Na posteri nájdete stručný popis procesu, nastavenie a výsledky robustného MPC riadenia, ktoré som porovnávala pre riadenie s mäkkými ohraničeniami a bez nich. Touto cestou by som rada priložila link k posteru pre tých, ktorí nemajú možnosť ísť si ho pozrieť k nám do školy, ale radi by ho videli.