Študijný pobyt na Imperial College London

V tomto príspevku by som sa chcel s vami podeliť o svoje poznatky a zážitky od začiatku môjho študijného pobytu na medzinárodne uznávanej univerzite Imperial College London (ICL), Spojené kráľovstvo. Jedná sa o doplnkový študijný pobyt, ktorý začal na začiatku februára 2022 a bude trvať až do konca novembra 2022.

Uvítacia tabuľa vo vstupnej hale budovy pre administratívu, kampus South Kensington.

Budova pre administratívu, kampus South Kensington (zdroj).

Ja pred budovou pre administratívu, kampus South Kensington.Počas tohto výskumného pobytu sa zdržiavam na oddelení chemického inžinierstva, kde sa venujem svojej výskumnej téme. Môj výskum napreduje pod vedením profesora Benoita Chachuata, ktorý patrí k popredným svetovým výskumníkom v oblasti procesného inžinierstva. Oddelenie chemického inžinierstva má väčšinu svojich kancelárií a laboratórií v kampuse South Kensington. Tento kampus je sám o sebe rozsiahly a obsahuje hneď niekoľko ICL budov. Treba si však uvedomiť, že v Londýne je ďalších osem kampusov, ktoré spoločne tvoria ICL (link).

Hlavný vstup na oddelenie chemického inžinierstva v kampuse South Kensington.Svoj pracovný čas väčšinou trávim v budove Roderic Hill, ktorá sa tiež nachádza v kampuse South Kensington. V súčasnosti prácu vykonávam v náhradnej kancelárii, nakoľko pôvodná kancelária pre doktorandov a postdoktorandov profesora Chachuata je renovovaná. V našej náhradnej kancelárii sú alokované miesta aj pre doktorandov a postdoktorandov iných školiteľov. Pre mňa je celkom zaujímavé vidieť, že počet pracovníkov v jednej kancelárii je na ICL všeobecne väčší ako počet pracovníkov v kanceláriách na STU. Toto do určitej miery vyplýva z toho, že kancelárie na ICL sú väčšie ako na STU. Osobne si myslím, že toto umožňuje vedeckým pracovníkom na ICL intenzívnejšie diskusie, tímovú spoluprácu a zdieľania poznatkov. Ja osobne patrím k tým pracovníkom, ktorí majú radi svoje súkromie počas práce, čo teda mi je do určitej miery na ICL odopreté. Celkovo si však myslím, že prínos z tohto výskumného pobytu bude pre mňa omnoho väčší ako to, že musím do určitej miery vystúpiť zo svojej komfortnej zóny.

Nápis pred hlavným vstupom do budovy Roderic Hill v kampuse South Kensington.Aká je moja výskumná téma počas tohto pobytu?

Aby som nestratil váš záujem o môj príspevok, tak sa budem snažiť byť v tejto sekcii čo najstručnejší. Nakoľko výskumná skupina profesor Chachuata sa zameriava na modelovanie chemických procesov, tak aj moja výskumná téma bude spojená s modelovaním. Môj doterajší výskum bol orientovaný na návrh inferenčných senzorov na základe dát (link). Profesor Chachuat by rád rozšíril tento dátovo orientovaných návrh inferenčných senzorov o informácie, ktoré nám môže poskytnúť matematický model. Čiže sa zaoberáme hybridným spôsobom modelovania týchto senzorov s tým, že uvažujeme dve množiny dát. Jedna množina dát sú experimentálne merania a druhá množina dát obsahuje dáta z matematického modelu. Predpokladáme, že experimentálne merania sú viac zašumené, no napriek tomu tejto sade dôverujeme viac ako sade dát z matematického modelu. To vyplýva z toho, že predpokladáme, že tieto merania boli vykonané priamo na procese, zatiaľ čo matematický model bude vždy do určitej miery odchýlený od skutočného procesu. Uvažovanie viacerých množín dát s rôznou dôveryhodnosťou vedie k viac-dôveryhodnostnému modelovaniu (link). Tento typ modelovania chceme použiť na návrh inferenčných senzorov a následne kvalitu týchto senzorov porovnať so senzormi navrhnutými bez využitia matematického modelu.

Porovnanie dátovo orientovaného a hybridného prístupu pri návrhu inferenčných senzorov.Sú v okolí kampusu South Kensington nejaké zaujímavé miesta?

V hlavnej budove (dá sa povedať v centre) oddelenia chemického inžinierstva na ICL je umiestnené laboratórne zariadenie (angl. pilot plant) na zachytávanie a spracovanie škodlivých uhľovodíkov. Nebudete veriť, ale toto zariadenie zaberá štyri poschodia a je určené pre výskumníkov, nielen z ICL, ale aj pre zahraničných návštevníkov. Ak by ste sa chceli dozvedieť o možnostiach tohto zariadenia viac, tak na internete možno nájsť podrobnú dokumentáciu (link).

Za mnou sa nachádza operačné stredisko (velín) na monitorovanie a riadenie štvorposchodového laboratórneho zariadenia na zachytávanie škodlivých uhľovodíkov.Ďalším monumentom a reprezentatívnym znakom kampusu South Kensington je kráľovnina veža (angl. The Queen’s Tower). Táto veža bola postavená v roku 1887 na počesť zlatého jubilea kráľovnej Viktórie a doposiaľ je považovaná za srdce kampusu (link). Podľa študentov na ICL je táto pamiatka dôležitou reprezentatívnou zložkou, nielen pre tento kampus, ale aj pre samotnú univerzitu. Z vlastných skúseností môžem povedať, že táto pamiatka je naživo ešte krajšia ako na obrázku. Taktiež stojí za zmienku, že sa táto veža nachádza na priestranstve, kde si možno nájsť miesto na oddych počas štúdia na ICL s výhľadom na túto významnú historickú pamiatku. Zvyčajne je možné sa dostať až na vrhol tejto veže, odkiaľ by mal byť super výhľad na všetky strany Londýna. Bohužiaľ, v súčasnosti na veži prebiehajú opravy a preto nie je možné sa dostať úplne do jej blízkosti.

The Queen’s Tower.Ešte by som vám chcel priblížiť historickú budovu Royal Albert Hall, ktorá sa tiež nachádza v okolí kampusu South Kensington. V tejto červenej kruhovej budove sa často usporiadajú koncerty alebo iné kultúrne a vedecké aktivity. Z historického hľadiska bola táto budova venovaná manželovi kráľovnej Viktórie, princovi Albertovi. Túto pamätnú budovu som sa rozhodol použiť v mojom príspevku z toho dôvodu, že dizajn tejto budovy je naozaj zaujímavý a taktiež sa v nej usporiadajú promócie študentov z ICL po úspešnom absolvovaní štúdia.

Royal Albert Hall.