UIAM sa opäť priblížilo k študentom

Študenti sú vzácna komodita. Študenti sú naša budúcnosť, a je našou povinnosťou sa k nim správať s rešpektom a počúvať ich názor. Práve preto, sme sa na Ústave Informatizácie, Automatizácie a Matematiky rozhodli, že po každej jednej prednáške, a po každom jednom cvičení dáme študentom možnosť vyjadriť sa anonymne na tri základné otázky, a to:

  • Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.
  • Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.
  • Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané.

Pri prvých dvoch otázkach umožňujeme študentom ohodnotiť úroveň preberanej problematiky a kvalitu pedagogického procesu na škále 1 až 5 hviezdičiek, a pri poslednej dávame študentom možnosť podeliť sa s nami o ich názor.

Týmto by som chcel všetkých študentov, ktorí študujú naše predmety, pekne poprosiť, aby ste tieto ankety pravidelne vypĺňali. Aj pozitívne aj negatívne hodnotenia sú veľmi cenné, pretože popisujú aspekty pedagogického procesu, ktoré máme nastavené dobre a ktoré potrebujeme do budúcna zlepšiť.

Pre konkrétne možnosti vypĺňania ankiet sa prosím informuje u jednotlivých pedagógov, pričom opäť zdôrazňujem, že ide o kompletne anonymné ankety.