IAM na Ruhr University Bochum

Slovenská technická univerzita v Bratislave začala písať svoju novodobú históriu v roku 1937, teda pred viac ako osemdesiatimi rokmi. Pritom svoju tradíciu odvádza od Banskej akadémie vied založenej v Banskej »

IAM na ECC 2018 v Limassole

Cyprus je ostrov v Stredozemnom mori na rozhraní Európy, Afriky a Ázie. Od nepamäti sa tu stretávali rôzne kultúrne vplyvy a vzájomne sa obohacovali. Začiatkom júna sa tu stretli ľudia »

Čo hovoria absolventi IAM #18

Filip úspešne ukončil inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2016. Filip vždy patril medzi výborných študentov a výsledky svojej práce zameranej na návrh optimálneho »

IAM na Shinshu University, Nagano, Japonsko

Minulé leto sa konala významná medzinárodná konferencie IFAC World Congress v Toulouse, Francúzsko, ktorej sme sa z ÚIAM zúčastnili, aby sme aktívne prezentovali viaceré výsledky našej práce. Medzinárodné konferencie sú »

Čo hovoria absolventi IAM #17

Danka úspešne absolvovala inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2015. Patrila medzi excelentných študentov a svoju diplomovú prácu vypracovala na Norwegian University of Science »

Čo hovoria absolventi IAM #16

Natália úspešne absolvovala inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2017. Vždy patrila medzi veľmi šikovných študentov, v rámci svojich semetrálnych projektov riešila viaceré praktické »

Pokročilé riadenie chemicko-technologických procesov

Rád by som predstavil aspoň malú časť z projektov, na ktorých môžu pracovať študenti na Ústave informatizácie, automatizácie a matematiky. Bez ohľadu na to, či veríme alebo neveríme v nastupujúcu »

Matica na Sagrada Familia

Čím je podľa vás zaujímavá táto štvorcová matica na Sagrada Familia? Odpoveď nájdete na týchto fotografiách: »

Čo hovoria absolventi IAM #15

Martin úspešne absolvoval inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2017. V rámci svojej diplomovej práce vyriešil reálny problém z priemyselnej praxe. Tento týždeň nám »

Čo hovoria absolventi IAM #14

Simon úspešne absolvoval inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2017. Simon patril medzi excelentných študentov - počas inžinierskeho štúdia získal cenu rektora Študent roka »

Čo hovoria absolventi IAM #13

Marián úspešne absolvoval doktorandské štúdium v programe Ridenie procesov v roku 2011. V rámci svojho inžinierskeho a doktorandského štúdia pôsobil niekoľko mesiacov na univerzitách LSGC Nancy vo Francúzsku, EPFL Lausanne »

Čo hovoria absolventi IAM #12

Laco skončil inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2010. Vyskúšal už vyskúšal viaceré zamestnania a vždy si ľahko našiel prácu v obore, ktorý vyštudoval. »

Čo hovoria absolventi IAM #11

Martin skončil inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2010. Výsledky jeho diplomovej práce - sprevádzkovanie VPN, využívame na našom ústave dodnes. Okrem toho Maťo »

Čo hovoria absolventi IAM #10

Karol úspešne absolvoval náš inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2014. Hneď po promóciách začal pracovať v Slovnafte a naďalej s ÚIAM spolupracuje ako »

Čo hovoria absolventi IAM #9

Nikolka tento rok úspešne ukončila náš inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve s Cenou rektora STU a s Cenou dekana FCHPT. Ako výborná študentka zvažovala možnosť »

Čo hovoria absolventi IAM #8

Zuzka v lete tohto roku úspešne absolvovala štúdium nášho inžinierskeho programu Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve. Už počas štúdia si našla zamestanie v obore, ktorý študovala. Tento týždeň »

Ceny rektora STU pre absolventov IAM

Tohtoroční úspešní absolventi doktorandského študijného programu Riadenie procesov: Juraj Holaza, Martin Jelemenský a Bálint Takács získali Cenu rektora STU za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia. Martin Jelemenský získal »

Čo hovoria absolventi IAM #7

Miro úspešne absolvoval štúdium nášho inžinierskeho programu Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v lete 2016. Hneď po skončení štúdia sa zamestnal vo firme, v ktorej brigádoval už počas »

Čo hovoria absolventi IAM #6

Andrej úspešne absolvoval štúdium nášho inžinierskeho programu Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v lete tohto roku. Zamestnanie v obore, ktorý vyštudoval, si našiel už počas štúdia a tento »

IAM na ShanghaiTech University

V lete navštívil Bratislavu profesor Boris Houska zo ShanghaiTech University v rámci našej bilaterálnej spolupráce na vedeckom projekte zameranom na návrh pokročilých algoritmov riadenia. Počas jeho návštevy sme spolupracovali na »