Prediktívne riadenie laboratórneho chemického reaktora

Laboratórne chemické reaktory majú významné praktické využitie nielen v chemickom, ale aj potravinárskom, farmaceutickom a petrochemickom priemysle, a preto je dôležité zaoberať sa s procesmi, ktoré v nich prebiehajú aj »

Odhad stavov pre proces neutralizácie

Cieľom môjho semestrálneho projektu bola aproximácia dopravného oneskorenia, návrh odhadu stavov a návrh vhodného filtra šumu merania vzhľadom na dynamiku procesu neutralizácie. Reaktantami, ktoré som používal boli roztok slabej kyseliny »

Identifikácia a návrh robustného riadenia pre laboratórny chemický reaktor

Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť pokročilé robustné riadenie, resp. robustné prediktívne riadenie, procesu neutralizácie roztoku kyseliny octovej a roztoku hydroxidu sodného za účelom dosiahnutia žiadanej hodnoty pH s »

Riadenie hodnoty pH v chemickom reaktore

V semestrálnej práci som sa zaoberal experimentálnou identifikáciou procesu laboratórneho chemického reaktora pre potreby neskoršieho návrhu pokročilého riadenia. Riadeným procesom bol laboratórny chemický reaktor, v ktorom prebiehala reakcia neutralizácie kyseliny »