Identifikácia a návrh robustného riadenia pre laboratórny chemický reaktor

Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť pokročilé robustné riadenie, resp. robustné prediktívne riadenie, procesu neutralizácie roztoku kyseliny octovej a roztoku hydroxidu sodného za účelom dosiahnutia žiadanej hodnoty pH s »

Riadenie hodnoty pH v chemickom reaktore

V semestrálnej práci som sa zaoberal experimentálnou identifikáciou procesu laboratórneho chemického reaktora pre potreby neskoršieho návrhu pokročilého riadenia. Riadeným procesom bol laboratórny chemický reaktor, v ktorom prebiehala reakcia neutralizácie kyseliny »