Animované grafy

Keď niekto z nás vyučujúcich bude zasa raz (a odteraz furt :)) vyžadovať atraktívne spracovanie vašich výsledkov zo semestrálnych projektov, tak si spomeňte na tento návod na tvorbu animovaných GIF-ov v MATLAB-e (podobne sa robia aj mp4 videá).

Zanavigujte na krátky návod tu:

Step-by-step manual

Alebo

help imwrite