Modelling of a Forward Osmosis Process

Problem introduction: These days we live an unprecedented era, where gifts we used to take for free from Mother Earth , can run out in the blink of an eye. By »

By

Prečo praxovať v Dánsku ?

Touto cestou by som rád popísal svoje pocity a dojmy z letnej stáže, ktorú som absolvoval v dánskej spoločnosti Aquaporin A/S so sídlom neďaleko Kodane a rovanko tak aj »

By

EECI 2023 Summer School

A Fusion of Education and Exploration. Step into the enchanting city of Zurich, where astonishing architecture, efficient transportation, and the presence of top-notch universities combine to create an ideal setting »

By

Project by Martin Bíreš: Mathematical Modeling and Simulation of an Alkylation Unit

A mathematical model has an important use in industry, by simulating it we can see how our process behaves under different operating conditions without having to make a change to »

By

Project by Vanesa Madleňáková: Predictive Thermal Management of a Battery Storage System

This semestral project reflects the cooperation between our scientific group and intustrial partner.The goal is to design appropriate controller on our side to ensure suitable thermal conditions inside their »

By

Project by Richard Fodor: Distributed Model Predictive Control Design

Model Predictive Control (MPC) is an advanced control technique which can be used in chemical plants. It allows quick decision-making and taking the right actions when faced with changing requirements »

By

Project by Martina Tomaškovičová: Implementation of Random-shooting-based Approximation of Predictive Control

MPC is method used in automation and system control. MPC assumes the future behavior of the system and use a model of the system to predict its future state. This »

By

Project by Olivér Mészáros: Neural Network Design for Homomorphic Data Inference

Our main goal was to seek for an approximation of a controller that can be implemented in Homomorphic Encrypted framework to increase the data security. As for the controller we »

By

Project by Lukáš Lukča: Database System in Laravel

The motivation for my project is to create a database system for various modules. Tables will be created for the modules in one database. We will try to simplify searching »

By

Automatizácia na FCHPT STU vyhodnotená ako najlepšie pracovisko na Slovensku v oblasti informačných a komunikačných vedách

V roku 2022 prebehlo celoslovenské hodnotenie vedeckých výstupov (teda publikácií) na všetkých vysoko-školských pracoviskách, ako aj pracovísk Slovenskej Akadémií Vied (SAV). Hodnotenie prebehlo v rámci programu „Verification of Excellence in »

MELD - diff and merge tool for macOS

MELD je softvér na porovnanie súborov, priečinkov a repozitárov. Pre užívateľov macOS je často používaný na riešenie konfliktov v prostredí Git. Existuje aj mnoho iných programov na riešenie konfliktov, ktoré »

By

Čo hovoria absolventi IAM #37

Katka úspešne absolvovala inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2010. Vo svojej práci sa venuje aktuálnej problematike kybernetickej bezpečnosti. Katka nám tento týždeň porozprávala »

By

Predikcia elektrickej energie pomocou neurónových sietí

Mojou úlohou na semestrálnom projekte bolo analyzovať reálne dáta z nabíjacích staníc pre elektromobily. Meranie spotreby elektrickej energie sa vykonávalo každých 15minút po dobu 2mesiacov. Počas tejto doby som získala »

By

Lithuania as a perfect Erasmus+ destination

When first thinking about Erasmus+ I would never say I will choose a country in the Baltics as the place of my exchange semester. Luckily, after hesitating some weeks, I »

By

Študenti pomáhajú s vývojom inteligentného ekologického skleníka VESNA

Mohli by ste bližšie charakterizovať zaujímavý projekt, na ktorom pracujete na Oddelení informatizácie a riadenia procesov? Na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU dlhodobo kladieme veľký dôraz na kvalitu vzdelávania »

By

Čo hovoria absolventi IAM #36

Michal úspešne absolvoval inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2021. Vo svojej diplomovej práci sa venoval optimálnom návrhu dynamických experimentov. Tento týždeň nám porozprával »

By

Data processing in language R

The main goal of this project, was optimizing processing of large-scale data and compare various methods of processing to find out the fastest approach and compare speed of processing data »

By

IAM na ESCAPE 2022 v Toulouse, Francúzsko

Tento rok sa konal 32. ročník prestížnej medzinárodnej konferencie European Symposium on Computer-Aided Process Engineering (ESCAPE32) v krásnom historickom meste Toulouse na juhu Francúzska. Konferencia začala v nedeľu 12.6. »

By

Vývoj zariadenia na detekciu činnosti 3D tlačiarne

Cieľom projektu bolo vyvinúť prototyp smart senzora, ktorý bude schopný rozpoznať, či je ľubovoľné laboratórne zariadenie v prevádzke a sprístupniť tieto informácie používateľovi. V tomto prípade je spomínaným zariadením 3D »

By

Programovanie spájkovacej pece

Na začiatku semestra som dostal na ponuku na výber medzi dvoma projektami. Keďže som vedel, že oba projekty sú maximálne na dĺžku jedného semestra tak som sa rozhodol pre projekt »

By