Automatizácia na FCHPT STU vyhodnotená ako najlepšie pracovisko na Slovensku v oblasti informačných a komunikačných vedách

V roku 2022 prebehlo celoslovenské hodnotenie vedeckých výstupov (teda publikácií) na všetkých vysoko-školských pracoviskách, ako aj pracovísk Slovenskej Akadémií Vied (SAV). Hodnotenie prebehlo v rámci programu „Verification of Excellence in »

MELD - diff and merge tool for macOS

MELD je softvér na porovnanie súborov, priečinkov a repozitárov. Pre užívateľov macOS je často používaný na riešenie konfliktov v prostredí Git. Existuje aj mnoho iných programov na riešenie konfliktov, ktoré »

By

Čo hovoria absolventi IAM #37

Katka úspešne absolvovala inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2010. Vo svojej práci sa venuje aktuálnej problematike kybernetickej bezpečnosti. Katka nám tento týždeň porozprávala »

By

Predikcia elektrickej energie pomocou neurónových sietí

Mojou úlohou na semestrálnom projekte bolo analyzovať reálne dáta z nabíjacích staníc pre elektromobily. Meranie spotreby elektrickej energie sa vykonávalo každých 15minút po dobu 2mesiacov. Počas tejto doby som získala »

By

Lithuania as a perfect Erasmus+ destination

When first thinking about Erasmus+ I would never say I will choose a country in the Baltics as the place of my exchange semester. Luckily, after hesitating some weeks, I »

By

Študenti pomáhajú s vývojom inteligentného ekologického skleníka VESNA

Mohli by ste bližšie charakterizovať zaujímavý projekt, na ktorom pracujete na Oddelení informatizácie a riadenia procesov? Na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU dlhodobo kladieme veľký dôraz na kvalitu vzdelávania »

By

Čo hovoria absolventi IAM #36

Michal úspešne absolvoval inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2021. Vo svojej diplomovej práci sa venoval optimálnom návrhu dynamických experimentov. Tento týždeň nám porozprával »

By

Data processing in language R

The main goal of this project, was optimizing processing of large-scale data and compare various methods of processing to find out the fastest approach and compare speed of processing data »

By

IAM na ESCAPE 2022 v Toulouse, Francúzsko

Tento rok sa konal 32. ročník prestížnej medzinárodnej konferencie European Symposium on Computer-Aided Process Engineering (ESCAPE32) v krásnom historickom meste Toulouse na juhu Francúzska. Konferencia začala v nedeľu 12.6. »

By

Vývoj zariadenia na detekciu činnosti 3D tlačiarne

Cieľom projektu bolo vyvinúť prototyp smart senzora, ktorý bude schopný rozpoznať, či je ľubovoľné laboratórne zariadenie v prevádzke a sprístupniť tieto informácie používateľovi. V tomto prípade je spomínaným zariadením 3D »

By

Programovanie spájkovacej pece

Na začiatku semestra som dostal na ponuku na výber medzi dvoma projektami. Keďže som vedel, že oba projekty sú maximálne na dĺžku jedného semestra tak som sa rozhodol pre projekt »

By

Nadradené riadenie pomocou neurónových sietí

Na nasledujúcich riadkoch by som vám rád predstavil semestrálny projekt, ktorý sa zaoberal návrhom nadradeného riadenia prostredníctvom neurónových sietí. Na začiatok si skúste predstaviť proces – našim študentom verne známe zásobníky »

By

Ako si uľahčiť prácu s destilačnou kolónou

Plán pre moju semestrálnu prácu bol nasledovný: vytvoriť si návrh riadiacej štruktúry pre laboratórnu destilačnú kolónu, ktorá sa nachádza na našom ústave (táto). Teda chcem, aby som napríklad do štyroch »

By

Systémová identifikácia alebo ako vytvoriť model z dát

Predstavte si, že máte k dispozícii veľké množstvo dát (napr. v našom skúmanom prípade z dvoch rokov prevádzky) nameraných z priemyselného procesu a chcete ich analyzovať a hľadať v nich »

By

Modeltool Software Development

The possibilities and conveniences which offer modern technology have a wide range of uses. The chemical industry has recently experienced a “boom” in the expansion and application of new opportunities »

By

Vytvorenie komunikácie na DTS200

Laboratórny experiment DTS200 je zariadenie, ktoré sa skladá z troch zásobníkov, ktoré sú navzájom prepojené, z ventilov, čerpadiel, senzorov a rôznych dodatočných súčasti. Tieto zásobníky je možné kontrolovať a riadiť »

Priemyselné ovládanie laboratórneho modelu tunelovej technológie

Tunely. Bežná súčasť nášho života. Skúšali ste sa ale niekedy zamyslieť nad tým, čo všetko je potrebné na to, aby tunel mohol fungovať? V mojom semestrálnom projekte som sa venoval »

Design of optimal control using machine learning

We are trying to replace MPC (Model Predictive Control) control with Neural Network (NN). We generated enough data from MPC control of a MIMO (Multiple Inputs Multiple Outputs) system to »

By

Čo hovoria absolventi IAM #35

Juraj úspešne absolvoval inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2021. Vo svojej diplomovej práci sa venoval návrhu operátorského rozhrania pre rektifikačnú kolónu vo forme »

By

Študijný pobyt na Imperial College London

V tomto príspevku by som sa chcel s vami podeliť o svoje poznatky a zážitky od začiatku môjho študijného pobytu na medzinárodne uznávanej univerzite Imperial College London (ICL), Spojené kráľovstvo. »

By