IAM na ACC v Bostone, MA

Tento rok sa konala významná medzinárodná konferencia American Control Conference v Bostone, v štáte Massachusetts. Konferencia je každý rok organizovaná v spolupráci s organizáciou IFAC. Na konferencii sa stretlo viac ako 1700 účastníkov z celého sveta, ktorí mohli spoločne zdieľať a rozvíjať najnovšie vedomosti z mnohých oblastí pokročilého riadenia procesov.

Boston

Mal som tú česť aktívne sa zúčastniť tejto konferencie za ÚIAM a v sekcii Predictive Control for Linear Systems II som prezentoval náš príspevok:
Oravec, J. - Bakošová, M.: Soft Constraints in the Robust MPC via LMIs, v ktorom sú predstavené možnosti formulácie mäkkých obmedzení v tvare lineárnych maticových nerovností tak, aby bola zachovaná pôvodná štruktúra optimalizačného problému v tvare semidefinitného programovania. Na teoretickom príklade bolo analyzované zvýšenie kvality pre rôzne podmienky riadenia. Praktická implementácia tohto prístupu je dostupná v našom softvére mup.

Juraj

Na konferencii sa zúčastnil aj náš úspešný absolvent IAM Ing. Radoslav Paulen, PhD., ktorý v súčasnosti pôsobí na Technische Universität Dortumd. V sekcii Nonlinear System Identification prezentoval príspevok:
Gottu Mukkula, A. R. - Paulen, R.: Optimal Design of Dynamic Experiments for Guaranteed Parameter Estimation, v ktorom predstavil optimálny návrh experimentu s garantovanou presnosťou odhadu parametrov. Neznáme parametre nelineárneho systému sa navrhnú pomocou dvojstupňovej optimalizácie založenej na princípoch minimalizácie sumy štvorcov odchýlok medzi skutočnými a odhadnutými parametrami. Vlastnosti tohto optimalizačného problému boli ďalej zlepšené s použitím pomocných premenných, tzv. lifting variables. Praktické vlastnosti tohto prístupu boli demonštrované na príklade identifikácie parametrov reakčnej entalpie a rýchlosti chemickej reakcie.

Rado

Na konferencii prednášal okrem iných významných osobností aj Stephan Boyd zo Standford University, ktorého knihu Convex Optimization (Boyd, S. - Vandenberghe, L.) poznajú naši študenti z predmetu Optimalizácia. Viac ako tisíc účastníkov si vypočulo jeho Public Lecture: Mathematical Optimization in Everyday Life: The Growing Role of Hidden Algorithms in Smart Products and Systems, v ktorej predstavil najnovšie trendy vo využívaní optimalizácie.

Boyd

Je toho viac, čo preslávilo Boston na celom svete. Napríklad v dejepise sa učí o bostonskom pití čaju, v športe sú to Red Sox a v oblasti vzdelávania HarvardMIT.

Tea

Na protest proti zvýšeniu daní sa obyvatelia Bostonu vzbúrili a v decembri 1773 zničili náklad čaju anglickej Východoindickej spoločnosti. Táto udalosť predchádzala americkej vojne o nezávislosť a do učebníc dejepisu sa zapísala ako bostonské pitie čaju (Boston Tea Party). Na rieke Charles dodnes kotví autentická loď z toho obdobia.

Ship

V bostonskom prístave Boston Harbor kotví najstaršia slúžiaca loď amerického námorníctva USS Constitution.

Harvard

Harvard sa nachádza na druhej strane rieky Charles v susednom meste Cambridge, MA. Harvard bol založený v roku 1636, teda len šesť rokov po založení mesta Boston, a je to najstaršia a najslávnejšia univerzita v USA.

MIT

Massachusetts Institute of Technology bol založený v roku 1861 a tiež sa nachádza v meste Cambridge, MA.

MIT2

Po kampuse MIT nás previedol náš kamarát Sergio Lucia, ktorý v súčasnosti pôsobí na MIT.

Stadium

Štadión Fenway Park je domácim štadiónom baseballového tímu Red Sox.

Hamburger

Na záver pravý americký hamburger.