Čo hovoria absolventi IAM #32

Terezka úspešne absolvovala inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2020. Vo svojej diplomovej práci sa venovala optimalizácii elektrárne zloženej z množstva distribuovaných zdrojov energie. Tento týždeň nám porozprával o tom, kde teraz pracuje, aj  o tom, prečo sa rozhodla pokračovať v externom doktorandskom štúdiu popri práci.

Q: Kde si teraz zamestnaná?
A: V spoločnosti TESLA Blue Planet, ktorá integruje obnoviteľné zdroje energie a batériové/vodíkové úložiská či elektromobilitu do funkčných smart gridov s cieľom finančnej a environmentálnej udržateľnosti.

Q: Čomu sa v práci venuješ?
A: Venujem sa analýze dát, predikcii, modelovaniu a simuláciám takýchto mikrogridov a ich jednotlivých súčastí. Pracujem aj na centrálnom prediktívnom riadení danej inštalácie, obzvlášť batérie. Okrem toho pomáham kolegom s výpočtami a hľadaním najlepších riešení, keď už ani kalkulačka, ani Excel nestačia, ale Python script si s tým poradí.

Q: Akým spôsobom ovplyvnila pandémia COVID-19 tvoju prácu?
A: Tak, že z home office sa stal štandard, v ktorom sa bude pokračovať aj po pandémii. Pracovať môžem prakticky odkiaľkoľvek a kedykoľvek.

Q: Mala si problém nájsť si po štúdiu prácu?
A: Nie, to pracovný trh si hľadá automatizérov a IT zdatných ľudí. Počas pandémie to mohlo byť ťažšie, ale ja som mala prácu už predtým, ešte počas štúdia, tak ako mnoho mojich spolužiakov v tomto odbore.

Q: Pomohla ti prax v rámci štúdia nájsť si zamestnanie?
A: Áno, bolo to také prvé vážne zoznámenie sa s reálnym pracovným prostredím a naviazanie kontaktov. A zistila som tiež, aké aktuálne témy sa riešia v danej oblasti.

Q: Čo z toho, čo si sa na našej škole naučila využívaš vo svojej práci?
A: Programovanie v Pythone, verzionovacie systémy (git) a iné programátorské zručnosti. No jadro mojej práce tvorí optimalizácia, prediktívne riadenie a úloha ako to všetko reálne implementovať. Prezentovanie a komunikácia v angličtine je samozrejmosť. V práci už nikto nedostane na výber z dvoch možností tak, ako to bolo v škole. A nakoniec, znalosti z matematiky, fyziky a ekonómie sa tiež zídu, a to nie len pri práci.

Q: Okrem toho, že pracuješ, externe pokračuješ v doktorandskom štúdiu. Čo ťa motivovalo k tomuto rozhodnutiu?
A: Naopak, nič ma nemotivovalo k rozhodnutiu ukončiť štúdium už po inžinierskom stupni. Pokračovanie v doktorandskom štúdiu sa mi zdalo celkom prirodzené. Rozširovanie poznatkov, a to nie len mojich, ale aj prispieť vedeckej komunite ako takej, je tiež veľmi motivujúce. Taktiež prepojenie toho idylického vedeckého sveta s viac pragmatickým priemyselným sektorom môže byť obohacujúce pre všetky strany.

Q: Na čom si pracovala v rámci svojej diplomovej práce a čo si sa pri tom naučila?
A: Venovala som sa optimalizácii virtuálnej elektrárne zloženej zo stoviek malých, distribuovaných zdrojov energie. Nadobudla som pri tom vedomosti z oblasti energetiky, naučila som sa pracovať s odbornou literatúrou, lepšie programovať a formulovať celočíselné optimalizačné problémy tak, aby sa dali vyriešiť.

Q: Počas štúdia si sa spolu s tvojimi spolužiakmi zúčastnila viacerých exkurzií, workshopov a veľtrhov. Čo si tým získala?
A: Lepší pohľad na to ako veci v priemysle fungujú a ako to vyzerá. Myslím si, že exkurzie môžu byť inšpiratívne a zaujímavé pre každého, keďže dovnútra bežne nevidí.

Q: Počas inžinierskeho štúdia u nás si absolvovala aj zahraničné pobyt v rámci programu ERASMUS. Kde si bola a ako sa ti tam páčilo?
A: Bola som v Slovinsku na University of Ljubljana. Páčilo, neľutujem, odporúčam. Veď už som o tom niečo na Optiblogu napísala :) (prečítajte si blogy: ERASMUS, is it about studying, partying, travelling, living, or? #1, ERASMUS in Slovenia, but why? #2, ERASMUS, to be or not to be? #3) Navyše, Ljubljana je veľmi student-friendly mesto.

Q: V čom bolo vyučovanie na University of Ljubljana v Slovinsku odlišné od vyučovania u nás?
A: Na začiatku semestra prišiel profesor do triedy, spýtal sa či sú tu aj nejakí zahraniční alebo Erasmus študenti - ak áno, tak pokračoval v angličtine. Nikoho to vôbec neprekvapilo, všetci s tým boli v poriadku. Samozrejme, prebiehalo to tak iba na vybraných predmetoch, hlavne vo vyšších ročníkoch. Ďalej, stretla som sa stretla iba s otvoreným prístupom pedagógov, nikdy mi nebolo povedané: nie, takto sa to nedá. A ešte som si obľúbila „coffee breaks“ počas dlhých prednášok, je to tak lepšie pre pozornosť :).

Q: Zostal ti popri náročnom štúdiu voľný čas aj na spoznávanie Slovinska?
A: Nielen Slovinska, to je malé a dá sa precestovať rýchlo. Z tadiaľ je to na skok do Talianska alebo na Balkán. ERASMUS je ideálna príležitosť pre študenta ako jednoducho spoznávať Európu, pričom voľného času už viac nebude. Taktiež je to iná skúsenosť byť v krajine ako turista a ako rezident. Aj keď sa vrátim už len v roli turistu, skúsenosti mi zostanú.

Q: Odporučila by si študentom, aby išli študovať k nám na automatizáciu?
A: Áno, je to pekné skĺbenie matematiky, informatiky, technológií, vedeckých prístupov a špecializovaných vedomostí. Ak študent nemá negatívny vzťah k analytickému a kritickému mysleniu, potom mu automatizácia otvorí dvere do moderného a pokročilého sveta, kde sa nestratí.

Q: A čo by si poradila študentom, ktorí sa pre štúdium u nás už rozhodli?
A: Nájsť si smer čo ma najviac zaujíma a rozvíjať to, robiť niečo naviac, zapojiť sa do projektov či študentských spolkov alebo ísť na výmenný pobyt. Nebáť sa spýtať sa pedagógov, keď potrebujem pomoc, lebo všetci sú ústretoví, keď vidia záujem. A v neposlednom rade, udržiavať kontakty so spolužiakmi – potenciálnymi kolegami – pretože štúdium nie je sólo jazda, lepšie sa ide v tíme.

Q: Ako si spomínaš na dostupnosť študijných materiálov a na vybavenosť našich laboratórií?
A: Nebol s tým žiadny problém, vďaka informatizácii je veľa materiálov dostupných online a na slovenské pomery, Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky dávno všetkých predbehol s dostupnými video-prednáškami.

Q: Ako hodnotíš úroveň e-learningu? Pomáhali ti video-prednášky v štúdiu?
A: Ak má študent k dispozícii iba text bez vysvetlenia, veľa informácií sa môže stratiť alebo ostať nepochopených. A počuť iba raz, naživo, niekedy nestačí. Takže áno, pomáhali.

Q: Prechod na online vzdelávanie v dôsledku pandémie COVID-19 ťa zastihol v dôležitom poslednom ročníku štúdia. Ako hodnotíš úroveň online vzdelávania?
A: Bolo to na úplný záver môjho štúdia, prechod do online sveta najviac zasiahol obhajoby diplomových prác, no všetci sme to zvládli. Problematické to môže byť s prácou v laboratóriu, ale inak online vzdelávanie je na veľmi dobrej úrovni.

Q: Na čo zo svojho študentského života rada spomínaš?
A: Z bakalárskeho štúdia najradšej na to keď bolo po skúškach a ešte na predmet Riadenie procesov, ktorý ma motivoval pre štúdium automatizácie. S druhým stupňom prišli zaujímavejšie témy, zmysluplnejšie štúdium, noví ľudia a lepšie využitý voľný čas, takže je na čo spomínať.