Zimná škola doktorandov

V novembri minulého roka som sa zúčastnila EIT manufacturing zimnej školy doktorandov. Jedná sa o jeden z mnohých programov Európskeho inštitútu vzdelávania zameraný na podnietenie spolupráce partnerských európskych univerzít. Toto »

By

Odborná prax

Každý študent na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, ktorý sa rozhodne pokračovať na inžinierskom štúdiu, musí absolvovať počas prvého ročníka odbornú prax. Táto skúsenosť nám má ukázať, »

By

Čo hovoria absolventi IAM #32

Terezka úspešne absolvovala inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2020. Vo svojej diplomovej práci sa venovala optimalizácii elektrárne zloženej z množstva distribuovaných zdrojov energie. »

By

Čo hovoria absolventi IAM #31

Martin úspešne absolvoval inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2020. Vo svojej diplomovej práci sa venoval návrhu bezdrôtovej siete snímačov na báze mikro-ovládačov. Tento »

By

Ako riadiť moderný proces polstoročia starou matematikou

Membrány sú tak úžasná vec, že ich príroda využíva už 2,7 miliardy rokov, od kedy vznikli prvé eukaryotické bunky. Ako prvý pozoroval membránové javy francúzsky vedec Jean-Antoine Nollet v »

By

Čo robia ženy vo vede a technike?

Do istého momentu som sa vôbec nezamýšľala nad rozdielmi medzi mužom a ženou po profesijnej stránke. Ani som, chvalabohu, veľmi nemusela. Žijem v rozvinutej krajine (niekto by polemizoval, ale to »

By

Čo hovoria absolventi IAM #30

Matej úspešne absolvoval inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2020. Vo svojej diplomovej práci sa venoval dátovému modelovaniu a optimalizácii biochemického reaktora. So svojou »

By

Čo hovoria absolventi IAM #29

Rudo úspešne absolvoval inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2020. Vo svojej diplomovej práci sa venoval programovaniu aplikácie na spoľahlivé modelovanie chemicko-inžinierskych procesov. Za »

By

Monitorovanie kvality ovzdušia v priestoroch fakulty

Pozrite si poster k zaujímavému semestrálnemu projektu, ktorý spracoval Jozef Vargan na tému: "Monitorovanie kvality ovzdušia v priestoroch fakulty". Školiteľom tohto semestrálneho projektu bol Ing. Martin Klaučo, PhD. »

By

Bojovníčka s pandémiou

Niektorým z nás sa nepáči, ako aktuálne opatrenia obmedzujú náš každodenný život. Sú však medzi nami aj takí, ktorí prevzali na seba zodpovednosť, dobrovoľne sa vystavili zvýšenému riziku a aktívne »

By

Čo hovoria absolventi IAM #28

Marika úspešne absolvovala inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2019. Vo svojej diplomovej práci sa venovala návrhu a implementácií informačného systému pre evidenciu majetku. »

By

Čo hovoria absolventi IAM #27

Linda úspešne absolvovala inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2018. Vždy patrila medzi excelentných študentov, štúdium ukončila s vyznamenaním a získala aj cenu za »

By

Čo hovoria absolventi IAM #26

Jakub úspešne absolvoval inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2018. Vo svojej diplomovej práci sa venoval návrhu webovej aplikácie na spracovanie veľkého množstva dát. »

By

Čo hovoria absolventi IAM #25

Daniel úspešne absolvoval inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2018. Vo svojej diplomovej práci sa venoval viacúrovňovej optimalizácií a jej riešení v rôznych programovacích »

By

UIAM sa opäť priblížilo k študentom

Študenti sú vzácna komodita. Študenti sú naša budúcnosť, a je našou povinnosťou sa k nim správať s rešpektom a počúvať ich názor. Práve preto, sme sa na Ústave Informatizácie, Automatizácie »

By

Doktorand na pracovnom výlete v Číne?

Koncom marca som vrámci bilaterálnej spolupráce vycestovala na ShanghaiTech University, kde som strávila 2 týždne. Počas môjho pobytu som mala možnosť spoznať nielen profesora Borisa Housku, ktorý vedie oddelenie na »

By

Odhad procesných veličín na základe viacnásobného merania zvuku

Počas tohto semestra som sa naďalej venoval svojej práci na odhad procesných veličín a to pomocou využitia zvukových odtlačkov. Moja doterajšia práca spočívala vo vytvorení systému, ktorý by dokázal odhadovať »

By

Ako vytvoriť matematický model bez poznania fyzikálnych zákonov

V posledných desaťročiach si ľudia zvykli, že môžu dostať čokoľvek v priebehu niekoľkých minút, či už hovoríme o potravinách, oblečení, liekoch... Aby sa zabezpečila stálosť kvality tovaru a jeho kapacita »

By

Spracovanie signálov pomocou neurónových sietí

V našom obore sa stretávame s mnohými úlohami, ako napríklad riadiť systém, odstraňovať poruchy ovplyvňujúce zariadenie, či dokonca musíme odhadovať veličiny procesu, ak ich nemáme k dispozícii. Tieto úlohy a »

By

Predictive Controller in the Racing Car – a Driver Should Be Replaced

I am introducing you our university team – STUBA Green Team – that consists of students who every year design and construct an electric racing formula. Then we compete with the best »

By