Data processing in language R

The main goal of this project, was optimizing processing of large-scale data and compare various methods of processing to find out the fastest approach and compare speed of processing data »

By

IAM na ESCAPE 2022 v Toulouse, Francúzsko

Tento rok sa konal 32. ročník prestížnej medzinárodnej konferencie European Symposium on Computer-Aided Process Engineering (ESCAPE32) v krásnom historickom meste Toulouse na juhu Francúzska. Konferencia začala v nedeľu 12.6. »

By

Vývoj zariadenia na detekciu činnosti 3D tlačiarne

Cieľom projektu bolo vyvinúť prototyp smart senzora, ktorý bude schopný rozpoznať, či je ľubovoľné laboratórne zariadenie v prevádzke a sprístupniť tieto informácie používateľovi. V tomto prípade je spomínaným zariadením 3D »

By

Programovanie spájkovacej pece

Na začiatku semestra som dostal na ponuku na výber medzi dvoma projektami. Keďže som vedel, že oba projekty sú maximálne na dĺžku jedného semestra tak som sa rozhodol pre projekt »

By

Nadradené riadenie pomocou neurónových sietí

Na nasledujúcich riadkoch by som vám rád predstavil semestrálny projekt, ktorý sa zaoberal návrhom nadradeného riadenia prostredníctvom neurónových sietí. Na začiatok si skúste predstaviť proces – našim študentom verne známe zásobníky »

By

Ako si uľahčiť prácu s destilačnou kolónou

Plán pre moju semestrálnu prácu bol nasledovný: vytvoriť si návrh riadiacej štruktúry pre laboratórnu destilačnú kolónu, ktorá sa nachádza na našom ústave (táto). Teda chcem, aby som napríklad do štyroch »

By

Systémová identifikácia alebo ako vytvoriť model z dát

Predstavte si, že máte k dispozícii veľké množstvo dát (napr. v našom skúmanom prípade z dvoch rokov prevádzky) nameraných z priemyselného procesu a chcete ich analyzovať a hľadať v nich »

By

Modeltool Software Development

The possibilities and conveniences which offer modern technology have a wide range of uses. The chemical industry has recently experienced a “boom” in the expansion and application of new opportunities »

By

Vytvorenie komunikácie na DTS200

Laboratórny experiment DTS200 je zariadenie, ktoré sa skladá z troch zásobníkov, ktoré sú navzájom prepojené, z ventilov, čerpadiel, senzorov a rôznych dodatočných súčasti. Tieto zásobníky je možné kontrolovať a riadiť »

Priemyselné ovládanie laboratórneho modelu tunelovej technológie

Tunely. Bežná súčasť nášho života. Skúšali ste sa ale niekedy zamyslieť nad tým, čo všetko je potrebné na to, aby tunel mohol fungovať? V mojom semestrálnom projekte som sa venoval »

Design of optimal control using machine learning

We are trying to replace MPC (Model Predictive Control) control with Neural Network (NN). We generated enough data from MPC control of a MIMO (Multiple Inputs Multiple Outputs) system to »

By

Čo hovoria absolventi IAM #35

Juraj úspešne absolvoval inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2021. Vo svojej diplomovej práci sa venoval návrhu operátorského rozhrania pre rektifikačnú kolónu vo forme »

By

Študijný pobyt na Imperial College London

V tomto príspevku by som sa chcel s vami podeliť o svoje poznatky a zážitky od začiatku môjho študijného pobytu na medzinárodne uznávanej univerzite Imperial College London (ICL), Spojené kráľovstvo. »

By

Čo hovoria absolventi IAM #34

Zuzka úspešne absolvoval inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2021. Vo svojej diplomovej práci sa venovala rozoznávaniu farby objektov pomocou umelej inteligencie. Tento týždeň »

By

Čo hovoria absolventi IAM #33

Michal úspešne absolvoval inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2021. Vo svojej diplomovej práci sa venoval optimalizácii návrhu rozvrhu pomocou celočíselného programovania. Tento týždeň »

By

Zimná škola doktorandov

V novembri minulého roka som sa zúčastnila EIT manufacturing zimnej školy doktorandov. Jedná sa o jeden z mnohých programov Európskeho inštitútu vzdelávania zameraný na podnietenie spolupráce partnerských európskych univerzít. Toto »

By

Odborná prax

Každý študent na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, ktorý sa rozhodne pokračovať na inžinierskom štúdiu, musí absolvovať počas prvého ročníka odbornú prax. Táto skúsenosť nám má ukázať, »

By

Čo hovoria absolventi IAM #32

Terezka úspešne absolvovala inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2020. Vo svojej diplomovej práci sa venovala optimalizácii elektrárne zloženej z množstva distribuovaných zdrojov energie. »

By

Čo hovoria absolventi IAM #31

Martin úspešne absolvoval inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2020. Vo svojej diplomovej práci sa venoval návrhu bezdrôtovej siete snímačov na báze mikro-ovládačov. Tento »

By

Ako riadiť moderný proces polstoročia starou matematikou

Membrány sú tak úžasná vec, že ich príroda využíva už 2,7 miliardy rokov, od kedy vznikli prvé eukaryotické bunky. Ako prvý pozoroval membránové javy francúzsky vedec Jean-Antoine Nollet v »

By