IAM na Ruhr University Bochum

Slovenská technická univerzita v Bratislave začala písať svoju novodobú históriu v roku 1937, teda pred viac ako osemdesiatimi rokmi. Pritom svoju tradíciu odvádza od Banskej akadémie vied založenej v Banskej »

IAM na ECC 2018 v Limassole

Cyprus je ostrov v Stredozemnom mori na rozhraní Európy, Afriky a Ázie. Od nepamäti sa tu stretávali rôzne kultúrne vplyvy a vzájomne sa obohacovali. Začiatkom júna sa tu stretli ľudia »

Female Engineers MOL Programme

Vo februári tohto roku som sa prihlásila do súťaže Female Engineers MOL Programme. Program je určený študentkám technických a prírodovedných odborov. Cieľom je podporiť vybrané študentky formou štipendia, možnosti účasti »

Robotická optimalizácia

Predstavme si, že vo fabrike dôjde k nečakanému úniku plynu. Nájdenie miesta, kde k tomuto úniku došlo, nemusí byť ľahké a hlavne je to často časovo náročné. Okrem toho si »

Riadenie pasterizačnej linky

Úvod do bakalárskej práce Výrobné procesy a technológia prešli veľkým vývojom v 20. storočí. Základom každej technologickej linky je z hľadiska prevádzkovateľa maximalizácia zisku, čo sa v dnešnej dobe rieši »

Čo všetko sa dá vymodelovať z vody

Laktóza. Mnohí ju doslova neznášajú, mnohí ju každodenne potrebujú. Používa sa totiž ako najbežnejší nosič liečiv či už v klasických tabletkách alebo inhalátoroch. Cesta od kravičky až k čistej práškovej »

MPC - budúcnosť riadenia dopravy?

V oblasti riadenia cestnej premávky je v súčasnosti problémom nehodovosť. Medzi príčiny nehôd patria zlyhanie ľudského faktora, nesprávne odhadnutie situácie a nerešpektovanie pravidiel cestnej premávky. Pri nehodách dochádza nie len »

Prečo vymýšľať koleso keď sa to dá spraviť cez API?

Keď chcete v dnešnej dobe vytvoriť novú webovú aplikáciu alebo jej funkcionalitu, existuje množstvo spôsobov ako na to nehovoriac o technológiách, ktoré sa pri tom dajú využiť. Moja bakalárska práca »

Všetko je o peniazoch

Vo svojej bakalárskej práci som sa zaoberala identifikáciou systému výmenníka tepla a následne som preň navrhla a implementovala robustné prediktívne riadenie. Identifikácia bola opísaná v predošlom blogu, pričom až v »

Nábeh a stabilizácia inverzného kyvadla

Pre proces inverzného kyvadla, ktorý je znázornený na obrázku nižšie, bolo cieľom v diplomovej práci stanoviť zákon riadenia, ktorý vyšvihne a stabilizuje kyvadlo vo vzpriamenej zvislej polohe tak, aby umožnilo »

Identifikácia a návrh robustného riadenia pre laboratórny chemický reaktor

Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť pokročilé robustné riadenie, resp. robustné prediktívne riadenie, procesu neutralizácie roztoku kyseliny octovej a roztoku hydroxidu sodného za účelom dosiahnutia žiadanej hodnoty pH s »

Čo hovoria absolventi IAM #18

Filip úspešne ukončil inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2016. Filip vždy patril medzi výborných študentov a výsledky svojej práce zameranej na návrh optimálneho »

Výmenník tepla a jeho identifikácia

V rámci môjho semestrálneho projektu v zimnom semestri som sa zaoberala procesom výmenníka tepla a jeho identifikáciou. Prečo je vlastne dobrá táto identifikácia? Odpoveď je jednoduchá – riadenie procesu. Na to, »

IAM na Shinshu University, Nagano, Japonsko

Minulé leto sa konala významná medzinárodná konferencie IFAC World Congress v Toulouse, Francúzsko, ktorej sme sa z ÚIAM zúčastnili, aby sme aktívne prezentovali viaceré výsledky našej práce. Medzinárodné konferencie sú »

Ako sa príjemným spôsobom uliať zo školy?

Koncom februára som mala možnosť sa zúčastniť spolu s doktorandom Ing. Petrom Bakaráčom na evente nazvanom Makeathon 2018. Popravde, ani jeden z nás na začiatku 100% nevedel, čo to je »

Metódy dvojúrovňovej optimalizácie – Ako hrať šach či hýbať elipsou?

Ak ste už niekedy hrali šach proti skúsenému protivníkovi, tak viete aké náročné je dosiahnuť pre vás vyhovujúci výsledok. Dvojúrovňová optimalizácia je ako taká šachová partia, kde jedna strana sa »

Modelovanie destilačnej kolóny v prostredí gPROMS

V predchádzajúcom semestri bolo cieľom môjho projektu vytvoriť matematický model laboratórnej destilačnej kolóny so špecifickými parametrami. Počas tohto semestrálneho projektu som okrem otázok vyplývajúcich zo samotného procesu destilácie, musel riešiť »

Riadenie hodnoty pH v chemickom reaktore

V semestrálnej práci som sa zaoberal experimentálnou identifikáciou procesu laboratórneho chemického reaktora pre potreby neskoršieho návrhu pokročilého riadenia. Riadeným procesom bol laboratórny chemický reaktor, v ktorom prebiehala reakcia neutralizácie kyseliny »

Realita financovania slovenskej vedy

»

Čo hovoria absolventi IAM #17

Danka úspešne absolvovala inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2015. Patrila medzi excelentných študentov a svoju diplomovú prácu vypracovala na Norwegian University of Science »