Čo hovoria absolventi IAM #31

Martin úspešne absolvoval inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2020. Vo svojej diplomovej práci sa venoval návrhu bezdrôtovej siete snímačov na báze mikro-ovládačov. Tento »

By

Ako riadiť moderný proces polstoročia starou matematikou

Membrány sú tak úžasná vec, že ich príroda využíva už 2,7 miliardy rokov, od kedy vznikli prvé eukaryotické bunky. Ako prvý pozoroval membránové javy francúzsky vedec Jean-Antoine Nollet v »

By

Čo robia ženy vo vede a technike?

Do istého momentu som sa vôbec nezamýšľala nad rozdielmi medzi mužom a ženou po profesijnej stránke. Ani som, chvalabohu, veľmi nemusela. Žijem v rozvinutej krajine (niekto by polemizoval, ale to »

By

Čo hovoria absolventi IAM #30

Matej úspešne absolvoval inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2020. Vo svojej diplomovej práci sa venoval dátovému modelovaniu a optimalizácii biochemického reaktora. So svojou »

By

Čo hovoria absolventi IAM #29

Rudo úspešne absolvoval inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2020. Vo svojej diplomovej práci sa venoval programovaniu aplikácie na spoľahlivé modelovanie chemicko-inžinierskych procesov. Za »

By

Monitorovanie kvality ovzdušia v priestoroch fakulty

Pozrite si poster k zaujímavému semestrálnemu projektu, ktorý spracoval Jozef Vargan na tému: "Monitorovanie kvality ovzdušia v priestoroch fakulty". Školiteľom tohto semestrálneho projektu bol Ing. Martin Klaučo, PhD. »

By

Bojovníčka s pandémiou

Niektorým z nás sa nepáči, ako aktuálne opatrenia obmedzujú náš každodenný život. Sú však medzi nami aj takí, ktorí prevzali na seba zodpovednosť, dobrovoľne sa vystavili zvýšenému riziku a aktívne »

By

Čo hovoria absolventi IAM #28

Marika úspešne absolvovala inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2019. Vo svojej diplomovej práci sa venovala návrhu a implementácií informačného systému pre evidenciu majetku. »

By

Čo hovoria absolventi IAM #27

Linda úspešne absolvovala inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2018. Vždy patrila medzi excelentných študentov, štúdium ukončila s vyznamenaním a získala aj cenu za »

By

Čo hovoria absolventi IAM #26

Jakub úspešne absolvoval inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2018. Vo svojej diplomovej práci sa venoval návrhu webovej aplikácie na spracovanie veľkého množstva dát. »

By

Čo hovoria absolventi IAM #25

Daniel úspešne absolvoval inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2018. Vo svojej diplomovej práci sa venoval viacúrovňovej optimalizácií a jej riešení v rôznych programovacích »

By

UIAM sa opäť priblížilo k študentom

Študenti sú vzácna komodita. Študenti sú naša budúcnosť, a je našou povinnosťou sa k nim správať s rešpektom a počúvať ich názor. Práve preto, sme sa na Ústave Informatizácie, Automatizácie »

By

Doktorand na pracovnom výlete v Číne?

Koncom marca som vrámci bilaterálnej spolupráce vycestovala na ShanghaiTech University, kde som strávila 2 týždne. Počas môjho pobytu som mala možnosť spoznať nielen profesora Borisa Housku, ktorý vedie oddelenie na »

By

Odhad procesných veličín na základe viacnásobného merania zvuku

Počas tohto semestra som sa naďalej venoval svojej práci na odhad procesných veličín a to pomocou využitia zvukových odtlačkov. Moja doterajšia práca spočívala vo vytvorení systému, ktorý by dokázal odhadovať »

By

Ako vytvoriť matematický model bez poznania fyzikálnych zákonov

V posledných desaťročiach si ľudia zvykli, že môžu dostať čokoľvek v priebehu niekoľkých minút, či už hovoríme o potravinách, oblečení, liekoch... Aby sa zabezpečila stálosť kvality tovaru a jeho kapacita »

By

Spracovanie signálov pomocou neurónových sietí

V našom obore sa stretávame s mnohými úlohami, ako napríklad riadiť systém, odstraňovať poruchy ovplyvňujúce zariadenie, či dokonca musíme odhadovať veličiny procesu, ak ich nemáme k dispozícii. Tieto úlohy a »

By

Predictive Controller in the Racing Car – a Driver Should Be Replaced

I am introducing you our university team – STUBA Green Team – that consists of students who every year design and construct an electric racing formula. Then we compete with the best »

By

Agilné manévre

V mojom semestrálnom projekte som sa zaoberala použitím MPC na agilné manévre. Úlohou je rýchly presun vozíka s kyvadlom z počiatočnej polohy do referenčnej čo najrýchlejšie a bez porušenia ohraničení »

By

Poster k môjmu semestrálnemu projektu

Tento semester som sa naďalej venovala riadeniu výmenníka tepla a v rámci propagácie nielen mojej práce, ale aj nášho ústavu som vytvorila poster, ktorý zhŕňa výsledky posledného roka a pol »

By

Predictive Control of Robotic Pusher

»

By