Riadenie pasterizačnej linky

Úvod do bakalárskej práce Výrobné procesy a technológia prešli veľkým vývojom v 20. storočí. Základom každej technologickej linky je z hľadiska prevádzkovateľa maximalizácia zisku, čo sa v dnešnej dobe rieši »

Simulácia pasterizácie na PCT23

Pasterizácia je proces tepelného spracovania tekutín (napr. víno, pivo, mlieko) na zničenie väčšiny patogénnych baktérií zahriatím na vopred stanovenú teplotu a časový interval, čo nasleduje prudké schladenie. Počas pasterizácie nedochádza »