Monitorovanie kvality ovzdušia v priestoroch fakulty

Pozrite si poster k zaujímavému semestrálnemu projektu, ktorý spracoval Jozef Vargan na tému: "Monitorovanie kvality ovzdušia v priestoroch fakulty". Školiteľom tohto semestrálneho projektu bol Ing. Martin Klaučo, PhD. a konzultantom bol Ing. Matúš Furka.

Tu si môžete stiahnúť poster v plnom rozlíšní (cca. 3MB):
https://bit.ly/3o3dLNp

vargan_poster