Úskalia práce v labáku alebo aj cesta je cieľ

V rámci môjho semestrálneho projektu som sa venovala robustnému prediktívnemu riadeniu výmenníka tepla, pričom som nadviazala na svoju doterajšiu prácu zaoberajúcu sa identifikáciou systému výmenníka tepla a jeho riadením.

VTnew

V tomto semestri som skúmala vplyv ohraničení na kvalitu riadenia. Existujú dva typy ohraničení. Tvrdé, ktoré nám vymedzujú pásmo stability riadenia, prípadne aj fyzikálnej realizovateľnosti, a mäkké, v rámci ktorých hovoríme o komforte riadenia. Tvrdé ohraničenia porušiť nemožno, mäkké áno, no za veľkú cenu, lebo v rámci optimalizačného problému, vďaka ktorému sa určuje veľkosť akčných zásahov, dochádza k penalizácii porušenia týchto ohraničení.

constraints-1

Ja som sa rozhodla skúmať mäkké ohraničenia vstupnej veličiny (objemového prietoku horúceho média), výstupnej veličiny (teploty vo výmenníku) a aj oboch naraz.
Než sa dostanem k samotným výsledkom riadenia hodných zverejnenia, rada by som poukázala na úskalia práce s reálnymi procesmi. Grafom, ktoré sú prezentované, často predchádza veľká množina dát, ktoré sú neuspokojivé alebo vôbec nespĺňajú cieľ práce. Práve tieto dáta zodpovedajú časovému rozsahu takmer celého semestra a potom na jeho konci príde tá krásna chvíľa, kedy sa za tri hodiny zrazu zázračne všetko podarí namerať a k dátovým súborom s názvami rmpc_hnus.mat alebo rmpc_mensihnus.mat pribudne ten osudný, ktorý je hodný prezentácie.
Jeden z tých osudných, o ktorý sa s vami na tomto mieste podelím, je priebeh riadenia teploty s použitím dvoch charakteristík čerpania kvapaliny (lineárna-modrá a ekvipercentná-zelená), kedy bola ohraničená vstupná veličina. V porovnaní s riadením výmenníka tepla bez mäkkých ohraničení v prípade použitia lineárnej charakteristiky čerpania kvapaliny sa podarilo zlepšiť všetky kritériá kvality, ktoré som vyhodnocovala – ISE, čas regulácie, maximálne preregulovanie a aj objem použitého ohrevného média. V prípade použitia ekvipercentnej charakteristiky sa podarilo úplne odstrániť maximálne preregulovanie a znížiť čas regulácie.

softu_up-2

Na záver už by som len chcela dodať, že napriek mnohým úskaliam, ktoré so sebou labák prináša, ma stále práca s reálnym procesom baví a uvedomujem si, že nie vždy je cieľom len výsledok, ale aj cesta, akou sa k nemu dostanem.