IAM na ESCAPE 2022 v Toulouse, Francúzsko

Tento rok sa konal 32. ročník prestížnej medzinárodnej konferencie European Symposium on Computer-Aided Process Engineering (ESCAPE32) v krásnom historickom meste Toulouse na juhu Francúzska. Konferencia začala v nedeľu 12.6.2022 úvodnou plenárnou prednáškou a oficiálny koniec konferencie bol v stredu 15.6.2022. Na tejto konferencii za zišli odborníci z celého sveta, aby tu prezentovali výsledky svojho výskumu v oblasti chemického inžinierstva, automatizácie a informatizácie.

Konferencie sa zúčastnili: doc. Ing. Monika Bakošová, CSc. (vpravo), prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (v strede, držiaci transparent konferencie) a ja (Ing. Martin Mojto, vľavo).Konferencia prebiehala v budove Centre de Congrès Pierre Baudis, ktorá slúži na organizovanie národných alebo medzinárodných kongresov, konferencií alebo seminárov. Táto budova má hneď niekoľko poschodí. Takže na prízemí bola registrácia účastníkov konferencie a taktiež salón na coffee break (prestávku na kávu) alebo obed. V tomto salóne bolo možné počas celej konferencie si prezerať jednotlivé príspevky vo forme posterov, ktorých bolo až 191. Takže to bol veľmi dobrý nápad od organizátorov konferencie. Na prvom poschodí boli vyhradené dve miestnosti (Spot Room, Adriane 1 Room) a na druhom poschodí boli tri miestnosti (Auditorium Saint-Exupéry, Guillaumet 1 Room, Guillaumet 2 Room) na príspevky vo forme prezentácií, ktorých bolo až 160. Takže sme si mohli vyberať z piatich paralelných prednášok. V najväčšej miestnosti Auditorium Saint-Exupéry (cítil som sa tam ako v kine) sa konali aj jednotlivé plenárne prednášky. Na stránke konferencie môžete nájsť ešte viac informácií ohľadom programu a jednotlivých príspevkov (agenda).

Miesto konferencie, budova Centre de Congrès Pierre Baudis (zdroj).

Prvé poschodie budovy Centre de Congrès Pierre Baudis.V pondelok a v utorok prezentovala doc. Ing. Monika Bakošová, CSc. výsledky práce:
Anna Vasičkaninová – Monika Bakošová – Alajos Mészáros: Cascade fuzzy control of a tubular chemical reactor. Editor(i): Ludovic Montastruc, Stephane Negny, V 32nd European Symposium on Computer Aided Process Engineering, Elsevier, č. 1, zv. 32, str. 1021–1026, 2022.
V tomto príspevku boli aplikované fuzzy type-1 a fuzzy type-2 prístupy riadenia na kaskádové riadenie rúrkového chemického reaktora. Výsledky výskumu poukazujú na zvýšenie efektívnosti reaktora (vyšší výkon a nižšie energetické náklady) s fuzzy riadením v porovnaní s konvenčnými PID regulátormi.

(Usmievajúca) doc. Ing. Monika Bakošová, CSc. prezentujúca výsledky svojho výskumu.V pondelok som aj ja prezentoval výsledky nášho výskumu v oblasti návrhu inferenčných senzorov v príspevku:
M. Mojto – K. Ľubušký – M. Fikar – R. Paulen: Support Vector Machine-based Design of Multi-model Inferential Sensors. Editor(i): Ludovic Montastruc, Stephane Negny, V 32nd European Symposium on Computer Aided Process Engineering, Elsevier, č. 1, zv. 32, str. 1045–1050, 2022.
Tento príspevok približuje spôsob návrhu viac-modelových lineárnych inferenčných senzorov. Snažíme sa poukázať na nedostatky štandardného prístupu návrhu týchto senzor a zároveň ponúkame nové prístupy, ktoré majú potenciál zvýšiť efektívnosť a využitie navrhnutého inferenčného senzora.

Prezentujem (celý nervózny) výsledky nášho výskumu.Okrem prednášok a posterov sme mali možnosť aj spoznať zákutia historického mesta Toulouse, ktorým preteká rieka Garonne. Počas konferencie sa konala prehliadka mesta, ale taktiež sme mohli jednotlivé pamiatky objavovať aj na vlastnú päsť. Nakoľko si presne nepamätám jednotlivé názvy týchto pamiatok, budem si musieť pomôcť internetom.

Výhľad na Toulouse a Garonne.Pre mňa nezabudnuteľným miestom je most Pont Neuf (link), ktorý sa nachádza na Garonne. Tento most bol postavený v 16. storočí a je to najstarší most v Toulouse. V súčasnosti možno na to tento most nevypadá, ale v minulosti odolal mnohým záplavám. Dĺžka mostu je 220 m.

Most Pont Neuf.

Most Pont Neuf s logom UIAM.Ďalším miestom, ktoré sa oplatí v Toulouse navštíviť je bazilika Saint-Sernin (link). Táto bazilika bola prestavaná v romanistickom štýle v rokoch okolo 1080-1120, ale pôvodná stavba sa datuje až do 4. storočia. V roku 1998 bola stavba pridaná do zoznamu UNESCO a naša sprievodkyňa nám povedala, že obyvatelia Toulouse sú na túto pamiatku veľmi pyšní. Ja vám môžem len povedať, že naživo je táto bazilika ešte krajšia ako na obrázku.

Bazilika Saint-Sernin.Samotné centrum Toulouse sa môže pochváliť nádhernou mestskou radnicou, ktorá sa volá Capitole de Toulouse (link). Táto budova bola niekoľko krát rekonštruovaná a jej história sa ťahá až do 12. storočia. Táto radnica sa nachádza na veľkom námestí, kde sa nachádza aj niekoľko reštaurácií. Takže si môžete posedieť s výhľadom na túto honosnú stavbu. Z vlastných skúseností môžem povedať, že pohľad na túto budovu je na večer ešte krajší ako cez deň.

Capitole de Toulouse (zdroj).

UIAM na námestí pred Capitole de Toulouse.Za zmienku stojí aj to, že v utorok večer sa organizoval banket, kde sme mohli ochutnať rôzne druhy jedla a taktiež upevniť alebo nadobudnúť nové vzťahy z kolegami zo zahraničia. Napriek naším predpokladom, sa jednalo o pomerne neformálnu udalosť. Tento banket bol organizovaný na mieste zvanom Carmes Market, kde sme si mohli ako na trhu vyberať rôzne jedná v rôznych stánkoch. Ja osobne som okrem rôznych druhov syra vyskúšal aj ustrice a slimáky (prof. Fikar mi ukázal ako sa to má jesť). Nakoľko nemám žiadne vlastné fotky z tejto udalosti, tak sa Vám ju pokúsim priblížiť aspoň pomocou fotiek z internetu.

Carmes Market (hore, zdroj), ustrice (dole vľavo, zdroj), slimáky (dole vpravo, zdroj).Pôžitok z konferencie ESCAPE32 nám trošku pokazilo počasie. Počas celej konferencie boli hlásené vysoké teploty, hlavne cez deň. Toto je ponaučenie pre mňa, že vždy treba pri balení sa na konferenciu zohľadniť aktuálnu predpoveď počasia. Taktiež bolo možné sa vyhnúť najvyšším teplotám tak, že sme z hotela vyrážali ráno a potom sme z konferencie (Centre de Congrès Pierre Baudis) odchádzali v neskorých poobedňajších hodinách.

Teplota cez deň počas konferencie ESCAPE32 v Toulouse (zdroj).Chcel by som ukončiť tento príspevok tým, že by som chcel aj ďalších svojich kolegov povzbudiť, aby posielali príspevky na konferenciu ESCAPE (samozrejme to najskôr prediskutujte s vaším školiteľom!). Je to príležitosť ako prezentovať vaše výsledky svetovým odborníkom a nadobudnúť nové kontakty, ktoré sa vám v budúcnosti môžu zísť. Ďalšia konferencia ESCAPE bude organizovaná v Aténach v Grécku (link).