IAM na ECC 2018 v Limassole

Cyprus je ostrov v Stredozemnom mori na rozhraní Európy, Afriky a Ázie. Od nepamäti sa tu stretávali rôzne kultúrne vplyvy a vzájomne sa obohacovali. Začiatkom júna sa tu stretli ľudia z celého sveta na medzinárodnej konferencií European Control Conference 2018, aby zdieľali výsledky svojich výskumných prác.

IAM_all
Konferencie sa zúčastnili (z ľavej strany): Ing. Bálint Takács, PhD., Ing. Peter Bakaráč, doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD., Ing. Juraj Holaza, PhD., Ing. Martin Klaučo, PhD., Ing. Juraj Oravec, PhD.
Náš úspešný absolvent Bálint Takács sa konferencie zúčastnil v rámci svojej novej práce.

Konferencia ECC sa konala od 12. do 15. júna 2018. Z ÚIAM sme na tejto významnej medzinárodnej konferencií aktívne prezentovali dve vedecké práce a doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. sa aktívne zúčastnil viacerých dôležitých rokovaní v rámci organizácie European Control Association - EUCA, v ktorej zastupuje Slovenskú republiku.

ja

V stredu som prezentoval výsledky našej práce:

Ilhan Mutlu – Juraj Oravec – Frank Schrödel – Rick Vosswinkel – Monika Bakošová – Mehmet Turan Söylemez: Robust Model Predictive Control Based on Stabilizing Parameter Space Calculus.

Táto práca sa zaoberá možnosťami zjednodušenia výpočtovej náročnosti návrhu pokročilého robustného prediktívneho riadenia v reálnom čase. Práca vznikla v spolupráci s kolegami z Istanbul Technical University v Turecku, Development Center Chemnitz/Stollberg IAV a HWTK Leipzig University of Applied Sciences v Nemecku.

peto

Vo štvrtok prezentoval Ing. Peter Bakaráč výsledky práce:

Peter Bakaráč – Juraj Holaza – Martin Klaučo – Martin Kalúz – Johan Löfberg – Michal Kvasnica: Explicit MPC based on Approximate Dynamic Programming. V European Control Conference 2018, Limassol, Cyprus, 2018.

V rámci práce bol predstavený nový spôsob návrhu pokročilého explicitného prediktívneho riadenia s využitím nástrojov dynamického programovania, vďaka čomu sa výrazne zjednoduší riešenie parametrického optimalizačného problému. Tento prístup bol úspešne implementovaný na inverznom kyvadle.

V rámci konferencie sme tiež mali možnosť zúčastniť sa prednášok významných osobností v oblasti optimálneho návrhu riadenia procesov, ako aj diskutovať o možnostiach a perspektívach ďalšieho výskumu.

V súčasnosti je ostrov Cyprus rozdelený na dve časti. Jednou je Cyperská republika, ktorá je podobne ako Slovensko, od roku 2004 súčasťou Európskej únie a vycestovať do nej stačí s občianskym preukazom. Druhú časť tvorí Severocyperská turecká republika a ak by sme ju chceli navštíviť, tak by sme potrebovali cestovný pas.

Cyprus má zachovalé miesta s bohatou históriou, ktorá siaha do tých najstarších dôb. Bol súčasťou Rímskej ríše a potom aj súčasťou jej nástupcu - Byzantskej ríše. Neskôr sa stal súčasťou Osmanskej ríše a v 19. storočí prešiel pod nadvládu Britského impéria. Nezávislosť získal až v 20. storočí, no naďalej bol súčasťou dynamických zmien.

Zachovalá dlažobná mozaika z antických čias.
mozaika

Amfiteáter na ktorom sa odohrávali predstavenia antickej drámy.
amfiteater

Na ostrove sú miesta s krásnym pobrežím. Jedno z nich údajne inšpirovalo aj talianskeho renesančného maliara Sandra Botticelliho k namaľovaniu slávneho obrazu Zrodenie Venuše. Motív z tohto obrazu môžeme nájsť aj na rubovej strane talianskej 10-cenotvej euromince.
plaz

Na Cypre je dodnes viditeľné dedičstvo britského vplyvu. Napríklad elektrické zásuvky typu G alebo autá jazdiace po ľavej strane. Na záver ešte jedno nevedecké zistenie: Cyprus je krajina, kde vás môžu vytrúbiť aj keď stojíte na červenej :)