IAM na Ruhr University Bochum

Slovenská technická univerzita v Bratislave začala písať svoju novodobú históriu v roku 1937, teda pred viac ako osemdesiatimi rokmi. Pritom svoju tradíciu odvádza od Banskej akadémie vied založenej v Banskej Štiavnici už okolo roku 1762, teda pred viac ako 250-timi rokmi. Banská akadémia vied bola prvou svojho druhu nielen na území vtedajšieho Uhorska, ale na celom svete. V stredoveku bolo baníctvo jedným z najinovatívnejších odvetví hospodárstva. Nebolo len priamym zdrojom vzácnych kovov, ale bolo tiež nevyhnutné pre zabezpečenie produkcie mnohých nástrojov a tovarov. S nástupom priemyselnej revolúcie sa hnacou silou pokroku stala usmernená energia plynného skupenstva vody - para. A tak v novoveku predstavovala ťažba uhlia to, čo neskôr ťažba ropy - hnaciu silu vyspelého hospodárstva.

Bochum je jedno z tradičných baníckych miest v povodí rieky Ruhr. Nachádza sa tu aj Nemecké múzeum baníctva. Nemecká spolková krajina Severné Porýnie-Vestfalsko má viacero významných univerzít. Jedna z nich aj Ruhr University Bochum, s ktorou náš ústav dlhodobo rozvíja vedecko-výskumnú spoluprácu. V rámci tejto spolupráce sme boli pozvaní - ja a Ing. Juraj Holaza, PhD. na dva týždne na výskumný pobyt.

Na úvod sme predstavili vedecké projekty, ktorým sa v súčasnosti venujeme. Juraj Holaza mal prednášku na tému: "Optimal Multi-Layer MPC-Based Reference Governor".
juraj

Ja som mal prednášku na tému "Fixed Memory Parallel Explicit Model Predictive Control", v rámci ktorej som prezentoval výsledky získane v spolupráci so ShanghaiTech University v Číne.
juraj

Kolegovia z Ruhr University Bochum nám predstavili svoje výskumné projekty a predviedli nám aj vybavenie svojich laboratórií. V nich sa okrem vedeckých prác taktiež učia študenti princípy automatizácie riadením rôznych procesov, ako napríklad sústavy výťahov, automatizovanej výrobnej linky, inverzného kyvadla, alebo rôzne zapojených zásobníkov kvapaliny. Študenti sa učia pracovať s rôznymi programami, medzi inými aj s dobre známym Matlabom a Simulinkom. Tieto programy tu intenzívne využívajú aj pri riešení vedeckých projektov, či už na riešenie zložitých výpočtov, alebo na simulovanie optimálneho správania sa riadených systémov.

Riadenie vyšvihnutia trojitého inverzného kyvadla:
triple_inverted_pendulum

Počas nášho pobytu sme spoločne pracovali na niekoľkých perspektívnych výskumných témach, ktoré by mohli prispieť k implementácií pokročilých prístupov riadenia v reálnom čase na nízkoúrovňovom hardvéri. Na záver nášho pobytu sme prezentovali výsledky, ktoré sa nám už podarilo dosiahnuť a diskutovali sme možnosti ďalšieho perspektívneho smerovania spoločného výskumu.

group

Aj keď už začal júl, tak v škole bolo stále veľa študentov, nakoľko v Nemecku majú semester posunutý oproti vyučovaniu na Slovensku. Univerzitný campus je veľmi rozľahlý a okrem moderných budov jednotlivých fakúlt má aj vlastné obchody a kaviarne. Má tiež vlastnú zástavku metra, ktoré za mestom vyjde nad zemský povrch, pričom toto metro premáva počas dňa veľmi často.

skola

Botanical Garden of Ruhr University Bochum
Súčasťou areálu Ruhr University Bochum je aj krásna botanická záhrada (Botanischer Garten der Ruhr-Universität Bochum) s rozlohou viac ako 10 hektárov, ktorá je voľne dostupná pre návštevníkov.
botanicka_zahrada

Súčasťou tohto rozsiahleho komplexu sú aj mnohé skleníky, v ktorých možno nájsť mnohé vzácne druhy flóry, od sukulentov až po orchidee.
sklenik

V botanickej záhrade sa nachádza aj prepracovaná čínska záhrada v tradičnom štýle s mnohými fotogenickými zákutiami.
cinska_zahrada

Automatizovaná linka produkcie lokálneho pivovaru:
pivovar

German Mining Museum

Bývalé významné banícke nálezisko v Bochume dnes už slúži ako Nemecké múzeum baníctva (Deutsches Bergbau-Museum Bochum). Samotná banícka veža patrí medzi symboly mesta.
muzeum