Čo hovoria absolventi IAM #14

Simon úspešne absolvoval inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2017. Simon patril medzi excelentných študentov - počas inžinierskeho štúdia získal cenu rektora Študent roka 2016, získal 1. miesto na Študentskej vedeckej konferencií 2015, získal cenu za najlepšiu diplomovú prácu a štúdium ukončil s Cenou rektora STU v Bratislave. Tento týždeň nám porozprával o tom, kde pracuje a prečo je dobré študovať automatizáciu.

alt

Q: Kde si teraz zamestnaný?
A: Pracujem v spoločnosti Exim-Tech, v ktorej som sa zamestnal hneď po štátniciach. Jedná sa o menšiu firmu s asi dvadsiatkou zamestnancov, ktorá sídli v Banskej Bystrici, ale pôsobí na celom Slovensku, ako aj v Čechách a teraz budujeme pobočku v Kazachstane. V týchto krajinách poskytujeme riešenia v oblasti automatizácie snáď pre všetky odvetvia priemyslu, vrátane všetkých našich automobiliek.

Q: Mal si problém nájsť si po škole prácu?
A: Skôr bolo problémom vybrať si, a to aj keď som zúžil výber na BB a okolie :)

Q: Majú podľa teba zamestnávatelia na Slovensku záujem o absolventov automatizácie a informatizácie?
A: Určite áno, a myslím si, že budú mať čím ďalej tým väčší. Teraz navštevujem množstvo slovenských fabrík, hlavne na strednom Slovensku a už aj tu sa hovorí o nedostatku pracovných síl - a to vytvára silný tlak na zvyšovanie stupňa automatizácie...

Q: Čomu sa v práci venuješ?
A: Gro mojej práce tvorí analýza problémov našich zákazníkov v priemysle a návrh riešení, ktoré tieto problémy eliminujú. Nakoľko mám na starosti región stredného Slovenska, v ktorom nájdeme firmy pôsobiace v rôznych oblastiach, stretávam sa skutočne s rôznymi problémami a požiadavkami zákazníkov, čím je moja práca pestrá a zaujímavá. Takisto rozsah riešení je rôzny. Niekedy stačí jeden snímač za pár desiatok eur, inokedy to je komplexný systém, alebo časť linky za rádovo státisíce. Stretávam sa s množstvom ľudí, od údržbárov, cez konštruktérov až po riaditeľov podnikov. Preto mám možnosť pozrieť sa na vec z rôzneho uhla, keďže každý to zo svojej pozície vníma trochu inak.
Niektoré riešenia je potrebné alebo vhodné otestovať, či už priamo v prevádzke u zákazníka, alebo na vzorkách u nás na firme, čím sa dostávam k možnosti vyskúšať si takmer nevyčerpateľné portfólio rôznych snímačov, senzorov a iných komponentov. Za zmienku stojí aj organizovanie a vedenie seminárov, ktoré bývajú asi dvakrát do mesiaca v rôznych regiónoch Slovenska a s rôznym zameraním. Zúčastňujú sa na nich prevažne zástupcovia firiem z daného regiónu, ale radi uvítame aj Vás - študentov a verím, že sa dozviete veľa nových a zaujímavých informácií :)

Q: Čo z toho, čo si sa na našej škole naučil využívaš vo svojej práci?
A: Hlavne je to spôsob myslenia a analýzy technických problémov spolu s vysokým pracovným tempom, na ktoré som si zvykol v škole. Takisto, keď narazím na aplikáciu v procesnom priemysle, tak si pospomínam na vedomosti získané v škole na rôznych predmetoch.

Q: Odporučil by si študentom, aby išli študovať k nám na automatizáciu?
A: Určite áno, ak ich baví technika, alebo IT, tak je to správna voľba, ktorá im zabezpečí uplatnenie a prácu v odbore, ktorý ich baví. Veľmi by som vyzdvihol takmer individuálny prístup pedagógov, ktorí sú vždy veľmi ochotní, ako aj množstvo voľného priestoru pre špecializáciu študenta v oblasti, o ktorú sa zaujíma, v rámci semestrálnych projektov a výberových predmetov.

Q: A čo by si poradil študentom, ktorí sa pre štúdium u nás už rozhodli?
A: Vydržať až dokonca :) Viem, že niektoré prekážky, ktoré sa objavia počas štúdia, sa na prvý pohľad zdajú byť neprekonateľné, ale určite to tak nie je! Netreba sa ich zľaknúť, ani sa nedať odradiť prvotným neúspechom. Naokolo je mnoho ľudí, ktorí Vám ochotne a radi pomôžu, základ je len chcieť a dať do toho maximum. V konečnom dôsledku, len prekonávanie prekážok nás posúva ďalej...

Q: Ako si spomínaš na dostupnosť študijných materiálov a na vybavenosť našich laboratórií?
A: Popravde, keď sa pozriem na celých 5 rokov, tak na niektorých predmetoch to bola bieda, ale bolo vidieť, že už za ten krátky čas, čo som na škole pôsobil, sa to postupne zlepšovalo. Na inžinierskom štúdiu, kde to mal pod palcom náš ústav, to bolo už výrazne lepšie. Takisto aj vybavenosť labákov je podľa mňa na veľmi dobrej úrovni a každý kto chce sa tam môže toho veľa naučiť, čo mu pomôže keď príde do praxe, kde to funguje rovnako, len asi v 10 krát väčšom... :)

Q: Na čo zo svojho študentského života rád spomínaš?
A: A bol nejaký? :D Ale nie, určite to boli pekné časy, na ktoré si vždy rád zaspomínam... :)