Čo hovoria absolventi IAM #35

Juraj úspešne absolvoval inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2021. Vo svojej diplomovej práci sa venoval návrhu operátorského rozhrania pre rektifikačnú kolónu vo forme integrovanej procesnej obrazovky, aj vo forme webovej aplikácie. Tento týždeň nám porozprával o tom, kde teraz pracuje a čomu sa v práci venuje.

"Uplatnenie v tomto odbore je široké, ale štúdium nie je prechádzka ružovou záhradou a vyžaduje si dosť odriekania. No koniec koncov, vynaložená snaha stojí za to."

Q: Mal si problém nájsť si po štúdiu prácu?

A: Nie, nemal som problém nájsť si prácu, aj keď viacero firiem vyžadovalo elektrotechnickú vyhlášku §21. No, v konečnom dôsledku som si mohol vybrať kam nastúpim.

Q: Kde si teraz zamestnaný?

A: Som zamestnaný vo firme ProCS v Šali na pozícii Junior inžiniera merania a regulácie.

Q: Čomu sa v práci venuješ?

A: Venujem sa problematike bezpečnostných matíc, tzv. Cause and Effect Diagramos. Taktiež sa zaujímam o špecifikáciu meracích a akčných členov do procesu, o výber správneho procesného pripojenia, či o samotnú kalibráciu meracích členov. V posledných týždňoch sa zameriavam aj na problematiku vyhodnocovania vzoriek v analyzátoroch na rôznych prevádzkach.

Q: Čo z toho, čo si sa na našej škole naučil využívaš vo svojej práci?

A: Najviac využívam vedomosti získané z predmetu Technické prostriedky automatizácie, keďže som s nimi v dennom styku. Taktiež veľmi vďačím poznatkom získaným na predmetoch Chemické inžinierstvo a Separačné procesy.

Q: Čomu si sa venoval v rámci praxe počas štúdia?

A: Počas praxe som sa zaoberal riadiacim systémom a plánovaním výroby na pozícii asistenta technológa.

Q: A na čom si pracoval v rámci svojej diplomovej práce a čo si sa pri tom naučil?

A: Pracoval som na tvorbe implementácie riadenia rektifikačnej kolóny a jej operátorského rozhrania pomocou programovateľných logických regulátorov (PLC). Operátorské rozhranie som zhotovil vo forme integrovanej procesnej obrazovky a aj vo forme webovej aplikácie. Kvôli pandémii COVID-19 boli namiesto údajov získaných meraním na kolóne použité hodnoverné simulácie správania sa rektifikačnej kolóny, ktorá je umiestnená v laboratóriu na ÚIAM.

Q: Áno, prechod na online vzdelávanie v dôsledku pandémie COVID-19 ťa zastihol práve počas inžinierskeho štúdia. Ako hodnotíš úroveň online vzdelávania?

A: Na ÚIAM bola úroveň online vzdelávania vysoká, aj keď samozrejme po vypuknutí pandémie to bolo ťažké aj pre študentov, aj pre učiteľov a potrebovali sme si pár týždňov zvyknúť na dištančnú formu vzdelávania.

Q: Odporučil by si študentom, aby išli študovať k nám na automatizáciu?

A: Určite áno, uplatnenie v tomto odbore je široké, ale štúdium nie je prechádzka ružovou záhradou a vyžaduje si dosť odriekania. No koniec koncov, vynaložená snaha stojí za to.

Q: A čo by si poradil študentom, ktorí sa pre štúdium u nás už rozhodli?

A: Aby si v prvých semestroch vybrali nejakú oblasť, ktorá ich baví a potom sa v nej zdokonaľovali a získavali nové poznatky.

Q: Čo hovoríš na skladbu predmetov?

A: Po skúsenostiach získaných v praxi sa mi zdá, že inžiniersky stupeň je zameraný až príliš teoretickým smerom a chýba mi v ňom viac elektrotechnických predmetov akým sú napríklad Technické prostriedky automatizácie. Pretože samotná elektrotechnika je základným pilierom automatizácie. Myslím si, že priestor pre tieto predmety by sa dal nájsť preradením niektorých teoretických predmetov do doktorandského stupňa alebo zlúčením týchto predmetov.

Q: Ako si spomínaš na dostupnosť študijných materiálov a na vybavenosť našich laboratórií?

A: Študijného materiálu bolo vždy dostatok a aj laboratória boli vybavené na veľmi dobrej úrovni aj keď nemohli sme si ich veľmi využívať kvôli dôsledkom pandémie.

Q: A ako hodnotíš úroveň e-learningu? Pomáhali ti video-prednášky v štúdiu?

A: Video prednášky a aj e-learning (Moodle) sú veľmi veľkým pozitívom ústavu. Predovšetkým video-prednášky mi veľmi pomohli pochopiť učivo, keď mi niečo nebolo jasné. V neposlednom rade mi video-prednášky pomohli aj pri učení sa na skúšky a na zápočty.

Q: Na čo zo svojho študentského života rád spomínaš?

A: Na internát Mladá garda a na všetko s ním spojené, ako aj na spolužiakov a spolužiačky, s ktorými som zažil mnoho pekných a nezabudnuteľných momentov :).