Čo hovoria absolventi IAM #17

Danka úspešne absolvovala inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2015. Patrila medzi excelentných študentov a svoju diplomovú prácu vypracovala na Norwegian University of Science and Technology v rámci programu ERASMUS. Tento týždeň nám porozprávala o tom, čomu sa venuje vo svojej zaujímavej práci.

danka

Q: Kde si teraz zamestnaná?
A: Pracujem v spoločnosti Honeywell v Brne, na AeroSpace oddelení.

Q: Mala si problém nájsť si prácu v obore?
A: Nie, ponúk bolo primerane dosť, len som sa musela rozhodnúť, kam chcem ísť.

Q: Majú podľa teba zamestnávatelia na Slovensku a v Českej republike záujem o absolventov automatizácie a informatizácie?
A: Áno, majú veľký záujem. Veľa veľkých, ale aj malých firiem hľadá ľudí v oblasti automatizácie. Je to hlavne technický odbor, čo má veľkú váhu u viacerých zamestnávateľov. Častokrát stačí len diplom z technického oboru a hneď posielajú ponuku práce.

Q: Čomu sa v práci venuješ?
A: Venujem sa testovaniu systémov pre lietadlá, ako je Gulfstream či Pilatus. Samotná práca je pestrá, vyvíjam testy, overujem, či sú splnené požiadavky kladené na jeho správanie sa počas letu pri rôznych letových podmienkach. Popri tom sa človek pri práci dosť dozvie o novinkách v leteckej doprave a naučí sa ako funguje samotné lietadlo.

Q: Čo z toho, čo si sa na našej škole naučila využívaš vo svojej práci?
A: Práca s Matlabom, všeobecné znalosti riadenia procesov a hlavne analytické myslenie.

Q: Takže intenzívne využívaš vo svojej práci aj MATLAB?
A: Áno, je to základný kameň pre moju prácu. Je to jedno z prvých vecí, čo zapínam na počítači, keď prídem ráno do práce a posledné, čo vypínam, keď odchádzam.

Q: Odporučila by si študentom, aby išli študovať k nám na automatizáciu?
A: Určite áno. V prvom rade by som im odporúčala študovať technický odbor, ak ich to baví a zaujíma. Päťročné štúdium úspešne absolvujú a na trhu práce si potom ľahšie nájdu zamestnanie, či už v rámci odboru alebo mimo neho. Odbor automatizácia na FCHPT ma veľkú výhodu, že ponúka široký rozhľad v oblasti informatizácie a automatizácie.

Q: A čo by si poradila študentom, ktorí sa pre štúdium u nás už rozhodli?
A: Vydržať, pokiaľ už majú za sebou nejaký ten rok. Oplatí sa. Je to dobrá príprava do života. Mne sa to oplatilo. Aj vďaka získaným vedomostiam, trpezlivosti a vytrvalosti nadobudnuté v škole, som dnes tam kde som.

Q: Využila si možnosť študovať v zahraničí pomocou programu ERASMUS?
A: Áno. Posledný semester v inžinierskom štúdiu som takto vycestovala do Nórska pracovať na svojej diplomovej práci.

Q: Odporučila by si študentom, aby tiež išli študovať do zahraničia cez ERASMUS?
A: Určite áno. Je to skvelá skúsenosť do života. Spôsob ako spoznať nových ľudí, rozšíriť si obzory. Dodnes si rada spomínam, ako bolo dobre na Erasme.

Q: Ako si spomínaš na dostupnosť študijných materiálov a na vybavenosť našich laboratórií?
A: Študijne materiály boli vždy dobre dostupné. Mali sme prístup takmer ku všetkým publikáciám v rámci katedry. Profesor Fikar a docent Kvasnica mali tiež sprístupnené ich video prednášky, či už na YouTube alebo v e-learning Moodle. Veľa vecí sa dalo vyhľadať aj na internete. Laboratóriá boli tiež dobre vybavené. Osobne som bola spokojná.

Q: Na čo zo svojho študentského života rada spomínaš?
A: Na ľudí, čo som spoznala, či už kamarátov alebo vyučujúcich.