Čo hovoria absolventi IAM #18

Filip úspešne ukončil inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2016. Filip vždy patril medzi výborných študentov a výsledky svojej práce zameranej na návrh optimálneho riadenia autonómnych vozidiel s obchádzaním prekážok prezentoval na prestížnej medzinárodnej konferencií. Tento týždeň nám porozprával o tom, ako sa mu darí v jeho práci.

filip

Q: Kde si teraz zamestnaný?
A: Momentálne pracujem ako Project Application Engineer v Schneider Electric.

Q: Mal si problém nájsť si prácu?
A: Keď sa na to pozerám spätne, tak s hľadaním práce som problém nemal, no počas obdobia pohovorov (bol som na viacerých) som bol riadne nervózny a trochu som sa bál, že nájsť si prácu nebude také ľahké, ako som dúfal.

Q: Majú podľa teba zamestnávatelia na Slovensku záujem o absolventov automatizácie a informatizácie?
A: Všeobecne to povedať neviem, ale u nás vo firme určite áno, počas posledných mesiacov ku nám nastúpili niekoľkí noví pracovníci, a stále sú u nás otvorené pozície.

Q: Čomu sa v práci venuješ?
A: Ako názov pozície napovedá, vytváram riadiace aplikácie na základe požiadaviek zákazníka. Väčšinou pracujeme s blokovou logikou, teda Function Block Diagram, a tiež SCADA/HMI.

Q: Čo z toho, čo si sa na našej škole naučil využívaš vo svojej práci?
A: V prvom rade samostatné fungovanie. Byť schopný sám vyriešiť problém, vedieť si poradiť, to je podľa mňa to najdôležitejšie a najcennejšie, čo si človek môže s vysokej školy odniesť. Samozrejme treba vedieť základné princípy riadenia, čítať a rozumieť P&ID diagramom, tiež základy programovania, práca s PLC-čkami a vizualizácie.

Q: Odporučil by si študentom, aby išli študovať k nám na automatizáciu?
A: Ak sú presvedčení, že to je to, čo chcú robiť a čomu sa chcú venovať, a sú pripravení na to, že to nebude 5 ľahkých rokov, tak určite áno.

Q: A čo by si poradil študentom, ktorí sa pre štúdium u nás už rozhodli?
A: Treba si vedieť zorganizovať čas a neporovnávať svoj voľný čas s voľným časom, ktorý majú vaši kamaráti na iných, možno menej náročných školách - vždy ho budú mať viac ;-) A pamätajte, každý ďalší rok bude lepší ako predošlý (tým nemyslím jednoduchší, no určite zaujímavejší). A odporúčam chodiť na prednášky :-)

Q: Ako si spomínaš na dostupnosť študijných materiálov a na vybavenosť našich laboratórií?
A: S materiálmi na štúdium väčšinou problém nebol, boli buď dostupné v knižnici alebo online. Iba málokedy sa stalo, že bolo treba nejaké knihy kupovať alebo že by sa vôbec nedali zohnať. Čo sa laboratórií týka, myslím že sú na veľmi dobrej úrovni, v laboratóriách bolo dosť procesov - jednoduchších aj zložitejších, boli prístupné pre študentov a dalo sa na nich väčšinou dobre demonštrovať to čo sa preberalo. Počítačové učebne boli tiež dobre vybavené, aj keď ja som používal svoj notebook - prišlo mi to pohodlnejšie.

Q: Na čo zo svojho študentského života rád spomínaš?
A: Na prestávky :-D Ale samozrejme nie iba tie. Ak sa bavíme o štúdiu, tak na prednášky doc. Kvasnicu. Vždy som im pochopil, boli zaujímavé a často aj zábavné. Ďalej prístup väčšiny učiteľov k študentom. Keď ste niečo potrebovali vyriešiť alebo s niečím pomôcť, boli ochotní a vedeli si nájsť čas. Z mimo-študijných záležitostí to boli katedrovice dvakrát do roka - zimná a letná, a vždy tam bolo fajn, zábava, jedlo, hudba a študenti s vyučujúcimi spolu, v uvoľnenejšej atmosfére ako na vyučovaní.