Čo hovoria absolventi IAM #20

Filip úspešne ukončil bakalársky študijný program Automatizácia, informatizácia a manažment v chémií a potravinárstve v roku 2015. Počas inžinierskeho štúdia na automatizácií absolvoval v rámci programu Erasmus dva semestre na Technical University of Dortmund, kam nakoniec prestúpil na magisterské štúdium. Na jar tohto roka štúdium úspešne ukončil a obhájil svoju diplomovú prácu, ktorú vypracoval v spolupráci s priemyslom. Tento týždeň nám porozprával o tom, ako sa mu darí v jeho novej práci v Nemecku.

filip

Q: Kde si teraz zamestnaný?
A: Aktuálne pracujem pre firmu Covestro AG, ktorá je svetovým lídrom v oblasti výroby polymérov.

Q: Čomu sa v práci venuješ?
A: Pracujem na pozícii Global Process Control Technology Trainee. Momentálne som súčasťou dynamického tímu, ktorý sa zaoberá plánovaním a realizáciou riešení v oblasti riadenia chemicko-technologických procesov pre nové kapitálovo-investičné projekty lokalizované po celom svete.

Q: Mal si problém nájsť si prácu?
A: Úprimne povedané, nemal som problém nájsť si prácu, skôr to bola otázka môjho osobného rozhodovania, v ktorej krajine chcem pracovať.

Q: Čo z toho, čo si sa na našej škole naučil využívaš vo svojej práci?
A: Určite musím vyzdvihnúť detailné informácie v oblasti chemické inžinierstva a základy z riadenia procesov, či už je to Cascade Control alebo Split Range. Keďže pracujem priamo v chemickom priemysle, základne princípy chémie tiež využívam na dennej báze.

Q: V rámci svojej bakalárskej práce, ktorú si vypracoval u nás, si sa zaoberal optimalizáciou logistických a dopravných systémov. Na čom si pracoval v rámci svojej diplomovej práce v Nemecku?
A: Po ukončení všetkých skúšok som sa rozhodol absolvovať stáž, aby som nabral nejaké praktické skúsenosti z priemyslu. Na tomto základe som sa ďalej rozhodol pokračovať a moju diplomovú pracú som tiež absolvoval v priemysle. Zaoberal som sa hľadaním a analýzou nových riešení ako efektívne využiť model-based testing pre simulačnú platformu MATLAB/Simulink, ktorá je štandard pre vývoj mechatronikách aplikácii v automobilovom priemysle.

Q: V čom bolo vyučovanie na TU Dortmund odlišné od vyučovania u nás v Bratislave?
A: Myslím si, že nie je ľahké porovnať bakalárske a inžinierske štúdium, ale čo môžem povedať, tak primárny rozdiel je v tom, že v Nemecku má človek viac voľnosti vybrať si z rôznych predmetov na základe svojho osobného záujmu. Samozrejme, z voľnosťou prichádza zodpovednosť za svoje rozhodnutia, ktoré môžu ovplyvniť tvoju budúcnosť. Napriek tomu, tento spôsob hodnotím pozitívne a študent má možnosť viac sa rozvíjať po osobnostnej stránke.

Q: Odporučil by si študentom, aby išli študovať k nám na automatizáciu?
A: Štúdium na IAM môžem len odporučiť. Program je veľmi dobre štruktúrovaný a koordinovaný super tímom skúsených ľudí. Mimochodom, nie je to až také ťažké ako sa hovorí :)

Q: A čo by si poradil študentom, ktorí sa pre štúdium u nás už rozhodli?
A: Hlavne sa sústrediť na pochopenie hlavných teoretických princípov a rozmýšľať. Bifľovanie ti je ako budúcemu inžinierovi úplne na nič! Určite absolvuj štúdium v zahraničí, ta skúsenosť je nenahraditeľná.

Q: Takže odporučil by si študentom, aby časť svojho štúdia absolvovali v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ alebo podobne?
A: Určite áno. Je to super skúsenosť!

Q: Na čo zo svojho študentského života rád spomínaš?
A: Určite na super kolegov a kamarátov, s ktorými sme mali vždy úsmev na tvári (okrem skúškového :) ) a taktiež na spoločné zážitky na tzv. krúžkoviciach, katedroviciach, atď. :)