Čo hovoria absolventi IAM #23

Juraj úspešne absolvoval inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2018. Vždy patril medzi výborných študentov, štúdium absolvoval s vyznamenaním a svoje zaujímavé zamestnanie si našiel už počas štúdia. Tento týždeň nám porozprával o tom, čomu sa v práci venuje a ktoré krajiny už služobne navštívil.

juraj

Q: Kde si teraz zamestnaný?

A: Mojim zamestnávateľom je nadnárodná slovenská softvérová spoločnosť Innovatrics, ktorá patrí medzi svetovú špičku v oblasti biometrických technológií zameraných na identifikovanie a verifikáciu osôb na základe odtlačkov prstov, detekcie tváre a dúhovky.

Q: Čomu sa v práci venuješ?

A: Pracujem na pozícii System & Service Delivery Engineer, ktorá zahŕňa širokú škálu poskytovaných riešení od systémovej administrácie až po dodanie a nasadenie biometrického riešenia zákazníkovi. Prioritne sa zameriavam na prípravu, inštaláciu a konfiguráciu existujúcich produktov priamo u klienta alebo cez vzdialený prístup, na analýzu a návrh integrácie produktov s aplikáciami a systémami v prostredí zákazníka.

Q: V rámci svojej práce často chodievaš na služobné cesty. Ktoré krajiny si už takto navštívil a čo ťa tam zaujalo?

A: Jedným z hlavných firemných benefitov a zároveň aj náplňou mojej práce je cestovanie. Už počas štúdia som absolvoval dve služobné cesty v Slovinsku. Jedna sa týkala integračného školenia pre zákazníka. Druhá predstavovala samotnú inštaláciu, konfiguráciu a akceptačné testy dodaného riešenia. Po nástupe na trvalý pracovný pomer, každé dva mesiace chodím na 2–3 týždňovú služobnú cestu do Saudskej Arábie, konkrétne do hlavného mesta Riyadh. Rozdiely medzi Slovenskom a Saudskou Arábiou sú obrovské, a to po všetkých stránkach. Teplota tu v lete dosahovala aj 50°C v tieni, teraz už len príjemných 34 stupňov. Ľudia sa tu pohybujú iba autami, takže márne by ste tu hľadali húfy chodcov po uliciach. Vlastne, ani by sa nemali kde, keďže chodníkov je tu málo. Krajinu som si ako-takú obľúbil a vždy sa sem rád vraciam. Ďalšiu služobnú cestu mám naplánovanú v polovici novembra do Mexika, kam ideme dodávať biometrické riešenie pre jednu významnú spoločnosť.

Q: Mal si problém nájsť si prácu?

A: Vzhľadom na to, že som v Innovatrics začal brigádovať ako štvrták počas vysokej školy, tak po úspešnej obhajobe diplomovej práce nasledovala len administratívna výmena brigádnickej zmluvy za pracovnú zmluvu na trvalý pracovný pomer. Takže problém s nájdením práce som nemal a počas piateho ročníka som na to nemusel ani myslieť.

Q: Pomohla ti prax v rámci štúdia nájsť si zamestnanie?

A: Vo firme som začal brigádovať skôr ako sme mali povinnú prax. Samozrejme, odbornú prax som vykonával v sídle terajšieho zamestnávateľa, takže som nemusel riešiť ani to, kde ju budem vykonávať.

Q: Čo z toho, čo si sa na našej škole naučil využívaš vo svojej práci?

A: Nakoľko som sa odklonil od priemyselnej automatizácie a nechal som sa uniesť do sveta informatizácie, prínosné predmety pre výkon mojej práce sú základy sietí, databázové systémy, programovanie, XML technológie a verzionovacie systémy - bez ktorých sa v žiadnej softvérovej firme nezaobídete. Ale predovšetkým je to tvrdá práca a schopnosť odovzdávať projekty včas, čo je kľúčom mojej pracovnej pozície.

Q: Odporučil by si študentom, aby išli študovať k nám na automatizáciu?

A: Určite áno. V našom odbore získate široký rozhľad v používaných technológiách a sami si môžete vybrať, či sa po skončení vysokej školy uplatníte na trhu práce v oblasti automatizácie, informatizácie alebo softvérového inžinierstva. Môžem potvrdiť, že firmy sa o absolventov technických odborov, najmä automatizácie a informatizácie bijú, nakoľko ich je nedostatok.

Q: A čo by si poradil študentom, ktorí sa pre štúdium u nás už rozhodli?

A: Snažte sa a pracujte na sebe aj nad štandard študijného plánu. Aj keď nie všetko, čo sa učíte využijete vo svojej budúcej práci, no získavate široký technický záber, ktorý z vás robí vzdelanejších ľudí, s ktorými sa bude dať komunikovať na vysokej technickej úrovni a v prípade potreby sa ľahšie do danej problematiky dostanete.

Q: Ako si spomínaš na dostupnosť študijných materiálov a na vybavenosť našich laboratórií?

A: Asi ako každý študent som ocenil video prednášky, ktoré čím ďalej tým viac naberajú na popularite. Dokonca, aj u nás vo firme sme začali s výrobou e-learningových materiálov pre zákazníkov, aby sa k danej problematike vedeli vrátiť kedykoľvek, prípadne si doštudovať vzniknuté nejasnosti. Oceňujem aj materiály v anglickom jazyku, pretože cudzí jazyk je dnes MUST a bez neho sa to už jednoducho nedá. Čo sa týka vybavenosti laboratórií, tak aktuálne prebiehajú rekonštrukcie labákov, čo je veľké plus, kde si viete na reálnych zariadeniach otestovať funkčnosť vašich navrhovaných riadiacich algoritmov.

Q: Na čo zo svojho študentského života rad spomínaš?

A: Na všetko :)