Čo hovoria absolventi IAM #24

Milan úspešne absolvoval inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2018. Vo svojej diplomovej práci sa venoval návrhu a implementácií pokročilého riadenia pre kolónu robotických vozidiel na princípoch autonómnych vozidiel. Tento týždeň nám porozprával o tom, kde pracuje a čomu sa vo svojej práci venuje.

Milan

.
Q: Kde si teraz zamestnaný?
A: Pracujem v Slovnafte, na oddelení Procesné informácie a automatizácia.
Q: Čomu sa v práci venuješ?
A: Som člen Control Teamu, venujem sa monitorovaniu funkčnosti regulátorov, architektúre riadiacich systémov a spolupracujem na vývoji informačného systému rafinérie. Stále sa však veľa učím od skúsenejších kolegov.
Q: Mal si problém nájsť si prácu?
A: Nie, k súčasnej práci som bol nasmerovaný už počas povinnej štvrtáckej praxe, na pohovor som bol pozvaný hneď po štátniciach.
Q: Čo z toho, čo si sa na našej škole naučil využívaš vo svojej práci?
A: Najviac využívam poznatky z predmetov Chemické inžinierstvo, Teória automatického riadenia 3, Integrované riadenie v procesnom priemysle a Technické prostriedky automatizácie. Taktiež po čase oceňujem povinné prezentácie semestrálnych projektov v anglickom jazyku.
Q: V rámci svojej diplomovej práce si veľa času strávil prácou v laboratóriu. Čo si sa pri tom naučil?
A: Trpezlivosti a poznaniu, že k pochopeniu problémov vedie množstvo času stráveného analýzou faktov.
Q: Počas štúdia si sa aktívne zapájal do rôznych aktivít popularizujúcich vedu a štúdium technických programov na Slovensku. Čo by si odkázal dnešným maturantom?
A: Ak ste sa rozhodli pre maturitu z predmetov Chémia/Matematika/Fyzika gratulujem. Záujem zamestnávateľov o študentov technických odborov stále rastie.
Q: Odporučil by si študentom, aby išli študovať k nám na automatizáciu?
A: Áno, kombinácia zaujímavých predmetov ako programovanie, optimalizácia, tvorba webstránok, riadenie procesov dáva študentom možnosť rozvíjať sa a vyniknúť vo viacerých odvetviach informatizácie a automatizácie.
Q: Ako si spomínaš na dostupnosť študijných materiálov a na vybavenosť našich laboratórií?
A: Väčšina materiálov bola už počas môjho štúdia dostupná elektronicky v Moodle a vo forme videoprednášok na YouTube. Súčasná vybavenosť laboratórii umožňuje študentom vyskúšať si teoretické poznatky z prednášok na skutočných zariadeniach.
Q: Na čo zo svojho študentského života rád spomínaš?
A: Na katedrovice, ale najmä na spolužiakov. Ako krúžok boli skvelá partia, ťahali sme sa cez jednotlivé predmety a vzájomne si pomáhali.