Čo hovoria absolventi IAM #26

Jakub úspešne absolvoval inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2018. Vo svojej diplomovej práci sa venoval návrhu webovej aplikácie na spracovanie veľkého množstva dát. Tento týždeň nám porozprával o tom, kde pracuje a čomu sa vo svojej práci venuje.

foto

Q: Kde si teraz zamestnaný?

A: Pracujem v spoločnosti Siemens na pozícii Software Developer.

Q: Čomu sa v práci venuješ?

A: V práci sa venujem programovaniu nových rozšírení pre desktop aplikáciu, ktorú v našom tíme vyvíjame. Aplikácia slúži napríklad servisným technikom pri zavedení BACnet regulátorov do prevádzky. Môžu pomocou nej napríklad čítať/zapisovať dáta z/do týchto regulátorov a podobne.

Q: Mal si problém nájsť si po štúdiu prácu?

A: V Siemense som pracoval už počas štúdia, takže som vôbec nemal problém nájsť si prácu.

Q: Pomohla ti prax v rámci štúdia nájsť si zamestnanie?

A: Praxoval som v spoločnosti, ktorá vyvíjala webové aplikácie. Niektoré zo získaných vedomostí uplatňujem aj v aktuálnej práci, takže moja odpoveď je áno.

Q: Čo z toho, čo si sa na našej škole naučil využívaš vo svojej práci?

A: Keďže som programátor, tak v práci využívam najmä poznatky z predmetov, na ktorých sme sa učili Python, XML, GIT, webové aplikácie a operačné systémy.

Q: Na čom si pracoval v rámci svojej diplomovej práce a čo si sa pri tom naučil?

A: V rámci mojej diplomovej práce som pracoval na webovej aplikácii, ktorá štatisticky analyzovala veľké množstvo dát. Naučil som sa programovací jazyk R, keďže aplikácia aj skoro celá práca bola napísaná v tomto jazyku a zlepšil som si prácu s databázami.

Q: Počas štúdia si sa spolu so spolužiakmi zúčastnil viacerých exkurzií, workshopov a veľtrhov. Čo si tým získal?

A: Na týchto podujatiach sme mali možnosť vidieť ako fungujú určité veci v praxi. Taktiež sme na týchto podujatiach stretli množstvo ľudí, od ktorých sme sa mohli inšpirovať.

Q: V škole si sa aktívne zapájal do aktivít popularizujúcich vedu a štúdium technických programov na Slovensku. Čo by si odkázal dnešným maturantom?

A: Maturantom by som odkázal, že rozvoj vedy a techniky stále naberá na obrátkach, takže ak majú chuť pracovať v budúcnosti v tomto smere, tak isto nebudú ľutovať.

Q: Odporučil by si študentom, aby išli študovať k nám na automatizáciu?

A: Ak majú skutočný záujem o automatizáciu alebo o programovanie, tak určite áno.

Q: A čo by si poradil študentom, ktorí sa pre štúdium u nás už rozhodli?

A: Určite by mali byť trpezliví a snaživí, lebo štúdium nie je úplne ľahké. Viem, že to nejde stále, ale aspoň sem-tam :D

Q: Ako si spomínaš na dostupnosť študijných materiálov a na vybavenosť našich laboratórií?

A: S dostupnosťou študijných materiálov a s vybavenosťou našich laboratórií nebol nikdy žiaden problém. Mnoho laboratórií na našom oddelení je skoro úplne nových, takže super :)

Q: Ako hodnotíš úroveň e-learningu? Pomáhali ti video-prednášky v štúdiu?

A: Určite áno. Nie vždy stihnete zachytiť každú dôležitú informáciu, takže video-prednášky boli veľmi nápomocné.

Q: Na čo zo svojho študentského života rád spomínaš?

A: V podstate teraz, s odstupom času, skoro na všetko. Nie vždy bolo štúdium ľahké, ale boli sme ako krúžok super partia, takže o zábavu bolo postarané.