Čo hovoria absolventi IAM #28

Marika úspešne absolvovala inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2019. Vo svojej diplomovej práci sa venovala návrhu a implementácií informačného systému pre evidenciu majetku. Počas štúdia sa vo svojom voľnom čase aktívne zapájala do mnohých akcií zameraných na popularizáciu vedy a propagáciu technického štúdia na Slovensku. Tento týždeň nám porozprávala o tom, kde pracuje a čomu sa vo svojej práci venuje.

marika

Q: Kde si teraz zamestnaná?
A: Pracujem v spoločnosti SIEMENS.

Q: Čomu sa v práci venuješ?
A: Naše oddelenie sa podieľa na vývoji a nasadzovaní riadiacich a informačných systémov pre distribúciu a prenos elektrickej energie.

Q: Mala si problém nájsť si po štúdiu prácu?
A: Práca si našla mňa :)

Q: Pomohla ti prax v rámci štúdia nájsť si zamestnanie?
A: Prax v rámci štúdia mi poslúžila ako poistka v prípade, že by sa mi nepodarilo dostať na moju vysnívanú pracovnú pozíciu.

Q: Čo z toho, čo si sa na našej škole naučila využívaš vo svojej práci?
A: V práci využívam znalosti z SQL databáz, XML štruktúr a verzionovacích systémov. Tiež mi veľmi pomohlo programovanie v jazyku Python, prehľad a základy fungovania SCADA systémov a práca v operačných systémoch distribúcie Linux.

Q: Na čom si pracovala v rámci svojej diplomovej práce a čo si sa pri tom naučila?
A: V diplomovej práci som sa zaoberala návrhom a implementáciou informačného systému pre evidenciu majetku. Naučila som sa, ako pracovať s rôznymi technológiami v rôznych programovacích jazykoch a ako zabezpečiť ich vzájomnú komunikáciu.

Q: Počas štúdia si sa spolu s tvojimi spolužiakmi zúčastnila viacerých exkurzií, workshopov a veľtrhov. Čo si tým získala?
A: Utíšila som svoju zvedavosť a rozšírila si poznatky v odvetví automatizácie.

Q: Odporučila by si študentom, aby išli študovať k nám na automatizáciu?
A: Ak niekoho aspoň trocha zaujíma technologický svet a jeho smerovanie, štúdium automatizácie je určite dobrý nápad, môžem odporučiť.

Q: A čo by si poradila študentom, ktorí sa pre štúdium u nás už rozhodli?
A: Nenechajte sa odradiť, ak sa vám v niektorých predmetoch nebude dariť. Každého silné stránky spočívajú v niečom inom a preto je dôležité si navzájom pomáhať :)

Q: Ako si spomínaš na dostupnosť študijných materiálov a na vybavenosť našich laboratórií?
A: Študijných materiálov bolo dosť a laboratória boli na slušnej úrovni.

Q: Ako hodnotíš úroveň e-learningu? Pomáhali ti video-prednášky v štúdiu?
A: Video-prednášky boli asi tá najlepšia vec, hlavne keď človek ochorel a nemohol sa dostaviť na vyučovanie. Tiež dobre poslúžili na dôkladné zopakovanie si učiva pred skúškou. Hodnotím 5/5 :)

Q: Na čo zo svojho študentského života rada spomínaš?
A: Rada spomínam na veselé príhody a zážitky na internáte aj mimo neho :)