Čo hovoria absolventi IAM #30

Matej úspešne absolvoval inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2020. Vo svojej diplomovej práci sa venoval dátovému modelovaniu a optimalizácii biochemického reaktora. So svojou semestrálnou prácou vyhral aj Študentskú vedeckú konferenciu 2019. Tento týždeň nám porozprával o tom, kde teraz pracuje aj o tom, ako v poslednom ročníku štúdia zvládol prechod na online vzdelávanie v dôsledku pandémie COVID-19.

matej

Q: Kde si teraz zamestnaný?
A: V tomto momente pracujem v IBM Slovakia - v dcérskej firme IBM.

Q: Čomu sa v práci venuješ?
A: Moja pozícia nesie názov “Data scientist”, takže sa venujem dátovej vede. Žiaľ, nikdy nejde iba o hľadanie vhodných dátových modelov, ale predchádza tomu aj iná práca. V tomto momente sa venujem skôr “data engineering” časti a replikujem už existujúcu databázu na cloudový server.

Q: Akým spôsobom ovplyvnila pandémia COVID-19 tvoju prácu?
A: Ťažko povedať, keďže neviem, ako to tam vyzeralo pred mojim nástupom. Ale v každom prípade fungujeme 100% z domu, od kedy som nastúpil. So zákazníkmi sa stretávam výlučne online. Nemám pocit, že by moju prácu výrazne ovplyvnili protipandemické opatrenia.

Q: Mal si problém nájsť si po štúdiu prácu?
A: Úprimne, nebolo to najľahšie. Prácu som hľadal už po obhajobách diplomovej práce a zamestnali ma až koncom septembra. Faktom je, že firmy väčšinou nezamestnávajú nových ľudí počas leta, keďže ide o “hluché” obdobie, ale či toto bol konkrétne môj prípad, neviem posúdiť. Pravdepodobne v tom zohrala určitú rolu aj pandémia.

Q: Pomohla ti prax v rámci štúdia nájsť si zamestnanie?
A: Povinná letná prax ani nie. Avšak, ja som vykonával brigádnicku činnosť počas celého môjho štúdia, kde som získal veľa vedomostí, ktoré mi výrazne pomohli pri získaní zamestnania.

Q: Čo z toho, čo si sa na našej škole naučil využívaš vo svojej práci?
A: Je toho viac - rozhodne Python, SQL, verzionovacie systémy (git), identifikácia, optimalizácia a štatistika. Pravdou je, že niektoré zo spomínaných vecí som sa naučil aj sám vo voľnom čase. Čo sa týka takých menej technických vecí, tak rozhodne musím vyzdvihnúť výrazné zlepšenie v oblasti “soft-skills” ako tvorba prezentácií a prezentovanie, komunikácia (najmä v angličtine), a to najdôležitejšie, schopnosť predať svoje vedomosti.

Q: Na čom si pracoval v rámci svojej diplomovej práce a čo si sa pri tom naučil?
A: V rámci mojej diplomovej práce som sa venoval hybridnému modelovaniu a optimalizácii prietokového biochemického reaktora. Rozhodne som si rozšíril vedomosti v oblasti dátového modelovania, najmä pokročilejších metód identifikácie, optimalizácie a koniec-koncov aj štatistiky. Avšak, to najdôležitejšie, čo človek nadobudne pri písaní diplomovej práce, je riešenie problémov, konzultácia a spracovanie výsledkov.

Q: Počas štúdia si sa spolu s tvojimi spolužiakmi zúčastnil viacerých exkurzií, workshopov a veľtrhov. Čo si tým získal?
A: Áno, týchto akcií bolo počas roka niekoľko. Myslím si, že študent takto získa lepšiu predstavu o tom, čo sa v skutočnosti deje v praxi, aké technológie sa využívajú, ktorým smerom sa hýbe vývoj technológií a eventuálne, ktorým smerom by som sa mal ja uberať v štúdiu.

Q: Odporučil by si študentom, aby išli študovať k nám na automatizáciu?
A: Jednoznačne.

Q: A čo by si poradil študentom, ktorí sa pre štúdium u nás už rozhodli?
A: Jednak, že spravili vynikajúcu voľbu, pretože tento smer je veľmi prosperujúci a po ukončení štúdia nebudú mať pocit, že študovali zbytočne. A po druhé, nech využijú potenciál štúdia naplno - na fakulte je množstvo kvalitných pedagógov, ktorí vždy ochotne pomôžu a poradia, pomôžu vám rozvíjať sa v oblasti, ktorá je pre vás zaujímavá a príťažlivá.

Q: Ako si spomínaš na dostupnosť študijných materiálov a na vybavenosť našich laboratórií?
A: Myslím, že nie je sa načo sťažovať. Vždy bolo na výber niekoľko zdrojov študijnej literatúry (anglickej zväčša viac). A čo sa týka laboratórií, tak rozhodne tie “naše” patria k jedným z tých najlepšie vybavených spomedzi celej fakulty.

Q: Ako hodnotíš úroveň e-learningu? Pomáhali ti video-prednášky v štúdiu?
A: Úroveň e-learningu na automatizácii je neporovnateľná s ostatnými oddeleniami. Všetky študijné materiály, cvičenia, prednášky sú počas celého štúdia vždy k dispozícii. Tak isto má študent vždy prehľad o tom, čo a kedy sa bude preberať, kedy ho čakajú testy a podobne. Podľa môjho názoru by mali byť video-prednášky povinnosťou každého predmetu, nie len automatizérskych. Video-prednášky určite ocenia tí študenti, ktorí sú podobne ako ja, lenivejší písať a zapisovať si.

Q: Prechod na online vzdelávanie v dôsledku pandémie COVID-19 ťa zastihol v dôležitom poslednom ročníku štúdia. Ako hodnotíš úroveň online vzdelávania?
A: V poslednom ročníku už veľa predmetov nebolo, takže som si ani nevšimol výrazný rozdiel medzi dištančnou a prezenčnou formou výučby. Na druhej strane si viem predstaviť, že laboratórne cvičenia by sa asi nedali plne nahradiť online verziou. Na túto otázku by možno lepšie odpovedali tí študenti, ktorí mali viac praktickú diplomovú prácu a museli stráviť aj nejaký čas v laboratóriu.

Q: Na čo zo svojho študentského života rád spomínaš?
A: Samozrejme, že je toho veľa, ale najradšej spomínam na spoločné obedy so spolužiakmi v Papayi. Čo mi pripomína, že po skončení protipandemických opatrení by sme mohli opäť raz spoločne zaspomínať.