Čo hovoria absolventi IAM #31

Martin úspešne absolvoval inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2020. Vo svojej diplomovej práci sa venoval návrhu bezdrôtovej siete snímačov na báze mikro-ovládačov. Tento týždeň nám porozprával o tom, kde teraz pracuje aj o tom, kde bol na študijnom pobyte v rámci programu ERASMUS.

mato

Q: Kde si teraz zamestnaný?
A: Aktuálne som zamestnaný v spoločnosti Ampera s.r.o.

Q: Čomu sa v práci venuješ?
A: Vzhľadom na to, že sme relatívne malá firma, tak robím všetko čo v danom momente robiť treba :) V súčasnosti sa venujem najmä návrhu a servisu SCADA systémov prevádzok ako sú fotovoltaické elektrárne, čistiarne odpadových vôd, čerpacie stanice a podobne. Okrem toho je náplňou mojej práce návrh HMI, pomocných skriptov, alebo implementácia komunikačných protokolov. V budúcnosti sa, dúfam, dostanem aj k návrhu riadiacich systémov.

Q: Akým spôsobom ovplyvnila pandémia COVID-19 tvoju prácu?
A: Pred príchodom pandémie bolo súčasťou mojej práce aj cestovanie na rôzne prevádzky po celom Slovensku. Samozrejme, vplyvom pandémie už takéto služobné cesty neboli možné. Takmer pol roka som vykonával svoju prácu z domu, a to nebolo vždy ideálne. Teraz sa to už pomaly vracia do starých koľají a verím, že to tak aj zostane.

Q: Mal si problém nájsť si po štúdiu prácu?
A: Vôbec nie. Vo firme, kde teraz pôsobím, som absolvoval aj povinnú letnú prax.

Q: Takže prax v rámci štúdia ti pomohla nájsť si zamestnanie?
A: Áno, dá sa povedať, že prácu som si našiel ešte pred ukončením štúdia.

Q: Čo z toho, čo si sa naučil na našej škole využívaš vo svojej práci?
A: V práci využívam najmä znalosti z oblasti SCADA systémov, technických prostriedkov automatizácie, programovania, XML štruktúr či verzionovacích systémov - Git. Som si však istý, že v neďalekej budúcnosti zužitkujem aj vedomosti z teórie automatického riadenia či identifikácie.

Q: Na čom si pracoval v rámci svojej diplomovej práce a čo si sa pri tom naučil?
A: V rámci diplomovej práce som sa venoval návrhu bezdrôtovej siete snímačov na báze mikro-ovládačov s použitím komunikačného protokolu ZigBee. Práca mi pomohla zdokonaliť sa v programovaní (C, Python, MATLAB) a v práci s SQL databázami. Taktiež som si zlepšil znalosti v oblastiach vnorených systémov a komunikačných protokolov.

Q: Počas štúdia si sa spolu s tvojimi spolužiakmi zúčastnil viacerých exkurzií, workshopov a veľtrhov. Čo si tým získal?
A: Takéto akcie mi určite rozšírili obzory v oblasti automatizácie ako takej. Bolo tiež zaujímavé a poučné vidieť teóriu aplikovanú v praxi.

Q: Počas inžinierskeho štúdia u nás si absolvoval aj zahraničný pobyt v rámci programu ERASMUS. Kde si bol a ako sa ti tam páčilo?
A: ERASMUS som absolvoval na Technical University of Denmark (DTU) v Lyngby, neďaleko Kodane. Bola to jednoznačne nezabudnuteľná skúsenosť a každému by som odporučil takýto pobyt absolvovať.

Q: V čom bolo vyučovanie na Technical University of Denmark odlišné od vyučovania u nás?
A: O jednotlivých rozdieloch by sa dalo písať niekoľko odstavcov. Osobne som najviac pozoroval rozdiel v dôraze vyučujúcich na spoluprácu v rámci študentského kolektívu a na prácu počas semestra - najmä vo forme skupinových projektov. Myslím si, že ide o rozumný prístup a veľmi dobrú prípravu do zamestnania, kde človek väčšinu času takisto pracuje v kolektíve. Na DTU je veľmi vysoká úroveň digitalizácie celého procesu výučby, či už ide o prednášky, testy, alebo učebné materiály. Ja som v každom prípade šťastný, že som mohol absolvovať inžinierske štúdium na ÚIAM, kde sa vyučujúci a vedenie (podľa mňa v rámci možností úspešne) snažia o nastolenie podobného režimu ako na prestížnejších technických univerzitách :)

Q: Zostal ti popri náročnom štúdiu voľný čas aj na spoznávanie Škandinávie?
A: Toho času nebolo až tak veľa ako by som si predstavoval, ale nejaký určite bol. Okrem samotnej Kodane a okolia sa mi podarilo navštíviť aj neďaleké Malmö či Štokholm.

Q: Počas štúdia si sa aktívne zapájal do rôznych aktivít popularizujúcich vedu a štúdium technických programov na Slovensku. Čo by si odkázal dnešným maturantom?
A: Je to neskutočné klišé, ale robte čo vás baví a zdokonaľujte sa v tom. Svet potrebuje schopných, šikovných a užitočných ľudí, bez ohľadu na to či je človek automatizér, murár, policajt alebo umelec.

Q: Odporučil by si študentom, aby išli študovať k nám na automatizáciu?
A: Jednoznačne áno - za predpokladu, že ich tento smer zaujíma. O perspektíve automatizácie sa hádam nemusíme baviť. Štúdium určite nie je jednoduché a vyžaduje to veľa úsilia, času a motivácie. Na našom oddelení však stretnete množstvo veľmi ochotných profesorov, docentov, doktorov a inžinierov, ktorí vám ochotne pomôžu to zvládnuť.

Q: A čo by si poradil študentom, ktorí sa pre štúdium u nás už rozhodli?
A: V prvom rade blahoželám k dobrému rozhodnutiu. Ak prídu ťažké časy, nevzdávať to a bojovať ďalej aj keď človek môže mať miestami pocity beznádeje. A ak neprídu, tak si to užívajte :)

Q: Ako si spomínaš na dostupnosť študijných materiálov a na vybavenosť našich laboratórií?
A: Všetko čo som potreboval som mal vždy k dispozícii. Laboratória mi prišli dostatočne vybavené a pokiaľ viem, niekoľko z nich v uplynulej dobe prešlo rekonštrukciou, takže verím, že sú na ešte lepšej úrovni ako za "mojich čias".

Q: Ako hodnotíš úroveň e-learningu? Pomáhali ti video-prednášky v štúdiu?
A: Úroveň e-learningu na ÚIAM hodnotím veľmi pozitívne. Nebyť video-prednášok, pravdepodobne nie som inžinier :D Priznám sa, že moja pozornosť na prednáškach nebola vždy 100%-tná (najmä ak začínala prednáška skoro ráno), ale aj keď bola, vždy bolo fajn zopakovať si výklad vyučujúceho počas prípravy na skúšku.

Q: Na čo zo svojho študentského života rád spomínaš?
A: V podstate na všetko. Paradoxne aj to čo som v určitom momente považoval za "zlé" - ako skoré vstávania, prebdené dni a noci počas skúškového - dnes vnímam ako niečo, čo ma v konečnom dôsledku posunulo ďalej. No a samozrejme niektoré spomienky z Alžbetky, Kollárka, Gardy, Kotolne,... a s nimi spojených ľudí, budem uchovávať v srdci navždy :D