Čo hovoria absolventi IAM #33

Michal úspešne absolvoval inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2021. Vo svojej diplomovej práci sa venoval optimalizácii návrhu rozvrhu pomocou celočíselného programovania. Tento týždeň nám porozprával o tom, kde teraz pracuje a čomu sa v práci venuje.

"Automatizácia je čím ďalej tým viac žiadaná vo všetkých odvetviach priemyslu."

Q: Mal si problém nájsť si po štúdiu prácu?
A: Nie, presne naopak. Pracovných ponúk bolo dosť a skôr bol problém vybrať si tú najlepšiu.

Q: Kde si teraz zamestnaný?
A: Momentálne pracujem vo firme dNation Cloud.

Q: Čomu sa v práci venuješ?
A: Názov pozície, na ktorej pracujem sa volá Junior Cloud Software Developer. Ako napovedá samotný názov venujem sa vývoju softvéru, ktorý následne beží na cloude. Momentálne väčšinu pracovného času tvorí programovanie v Pythone. Avšak stretnem sa aj s inými zaujímavými vecami, ktoré sme v škole nemali ako tvorba a úprava CI/CD pipeline, nasadzovaním jednotlivých aplikácií do prostredia Kubernetes alebo samotné monitorovanie clustera pomocou Prometheus a Grafana.

Q: Akým spôsobom ovplyvnila pandémia COVID-19 tvoju prácu?
A: Zmenšil sa počet dní strávený v kancelárii a z home-office sa stal štandard. Pracovať môžem prakticky odkiaľkoľvek a aj kedykoľvek.

Q: Čo z toho, čo si sa na našej škole naučil využívaš vo svojej práci?
A: Na každodennej báze využívam znalosti z verzionovacích systémov (Git), programovanie a objektovo orientované programovanie v Pythone a iné programátorské zručnosti, ktoré som počas štúdia nadobudol. Komunikácia v angličtine, či už v hovorenej alebo v písomnej forme, je už v dnešnej dobe samozrejmosťou a v podstate aj nutnosť. A nakoniec najdôležitejšia vec, čo som sa počas štúdia naučil, je analýza daného problému a jeho samostatné vyriešenie.

Q: A na čom si pracoval v rámci svojej diplomovej práce a čo si sa pri tom naučil?
A: Pracoval som na  optimalizačnom probléme, ktorého cieľom bol návrh optimálneho rozvrhu za pomoci celočíselného programovania. Naučil som sa lepšie formulovať celočíselné optimalizačné problémy, pracovať s odbornou literatúrou a zlepšil svoje programovacie zručnosti.

Q: Počas štúdia si sa spolu s tvojimi spolužiakmi zúčastnil viacerých exkurzií a veľtrhov. Čo si tým získal?
A: Exkurzie môžu byť veľmi zaujímavé pre každého, lebo poskytujú určitý pohľad do vnútra ako jednotlivé procesy, o ktorých sa učí na škole, reálne fungujú v praxi/priemysle.

Q: Odporučil by si študentom, aby išli študovať k nám na automatizáciu?
A: Určite áno. Pre toho, kto má rád technológie, matematiku, informatiku a nerobí mu problém analytické myslenie je to super voľba. Navyše, automatizácia je čím ďalej tým viac žiadaná vo všetkých odvetviach priemyslu.

Q: A čo by si poradil študentom, ktorí sa pre štúdium u nás už rozhodli?
A: Za prvé by som im povedal, že sa rozhodli správne a určite to nebudú ľutovať. Za druhé, určite sa nemajú nevzdávať, pokiaľ im všetko nevyjde hneď na prvý pokus. A netreba sa báť spýtať sa pedagógov, keď niečo neviem. A nakoniec, nájsť si smer čo ma najviac zaujíma a zdokonaľovať sa v tom.

Q: Ako si spomínaš na dostupnosť študijných materiálov a na vybavenosť našich laboratórií?
A: Myslím si, že s tým nebol žiadny problém. Vždy bolo na výber z viacerých zdrojov. A určite vybavenosť našich laboratórií patrí medzi tie najlepšie na fakulte.

Q: Ako hodnotíš úroveň e-learningu? Pomáhali ti video-prednášky v štúdiu?
A: Úroveň e-learningu (Moodle) je na veľmi dobrej úrovni a asi sa to nedá ani porovnať s ostatnými oddeleniami. Všetky materiály z cvičení a z prednášok sú vždy k dispozícií, čo je veľké plus pri zápočtoch alebo pri jednotlivých zadaniach. A video-prednášky určite ocení každý študent, hlavne počas skúškového.

Q: Prechod na online vzdelávanie v dôsledku pandémie COVID-19 ťa zastihol počas inžinierskeho štúdia. Ako hodnotíš úroveň online vzdelávania?
A: Áno, v podstate väčšina inžinierskeho štúdia prebehla online, doma za monitorom. A v tomto móde prebehla aj obhajoba diplomových prác, ale všetko sme to zvládli. O niečo ťažšie to môže byť pri práci v laboratóriách. Ale podľa môjho názoru bolo online vzdelávanie na dobrej úrovni a aj pedagógovia sa snažili vyjsť v ústrety.

Q: Na čo zo svojho študentského života rád spomínaš?
A: Je toho veľa, ale určite na spoločné obedy a vysedávanie so spolužiakmi na gaučoch na 6. poschodí počas prestávok medzi jednotlivými predmetmi :)