Čo hovoria absolventi IAM #19

Ivana úspešne ukončila program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2010. Vždy patrila medzi excelentných študentov a svoju diplomovú prácu vypracovala na prestížnej ETH Zurich. Tento týždeň nám porozprávala o tom, čomu sa venuje vo svojej práci.

ivana

Q: Kde si teraz zamestnaná?
A: Hneď od začiatku pracujem v Slovnafte na oddelení Procesnej automatizácie a informatizácie.

Q: Čomu sa v práci venuješ?
A: Aktuálne sa venujem vytváraniu grafického rozhrania pre ľudí na výrobných jednotkách s tým, že toto grafické rozhranie je prepojené na databázu. Takže musím pracovať aj s databázami. Pred nástupom na materskú dovolenku som sa venovala prediktívnemu riadeniu procesov na výrobných jednotkách (advanced process control, APC).

Q: Mala si problém nájsť si prácu?
A: Nie, zobrali ma okamžite.

Q: Pomohla ti prax v rámci štúdia nájsť si zamestnanie?
A: Myslím si, že áno. Pomohlo mi hlavne to, že som ju robila v zahraničí a hlavne v oblasti riadenia, t.j. môžem ju mať zapísanú v životopise.

Q: Svoju diplomovú prácu si vypracovala na prestížnej zahraničnej univerzite ETH Zurich. Čím ťa tento zahraničný študijný pobyt obohatil?
A: Okrem toho, že som spoznala krásy Švajčiarska, tak som zistila aj to, aké sú moje vedomosti a koľko si toho ešte musím doštudovať. Naša katedra mi dala výborné základy, ktoré som si tam musela rozšíriť s ohľadom na zadanie mojej diplomovej práce. Prácu som robila pod vedením Švéda a Kanaďana, takže bola to aj nová skúsenosť z hľadiska vedenia. Ich prístup sa trochu odlišoval od prístupu na Slovensku. Hlavne prístup, kedy je človek nútený hľadať riešenia problému sám a iba v najnutnejšom prípade to riešiť s vedúcim, mi teraz veľmi pomáha v práci.

Q: Odporučila by si študentom, aby časť svojho štúdia absolvovali v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ alebo podobne?
A: Jednoznačne. Je to veľmi zaujímavá skúsenosť. Každé školstvo je iné a uznáva iný prístup. Človek si môže vyskúšať ako to funguje na škole v inej krajine a môže porovnávať. Erasmus má v danej krajine zabezpečený aj bohatý program pre študentov, vrámci ktorého spoznajú krajinu a stretávajú sa aj s inými študentami. Nakoniec z toho môžu vzniknúť dlhotrvajúce priateľstvá, tak ako v mojom prípade. A dalo by sa povedať, že človek je odkázaný sám na seba v cudzom svete, takže zistí čo sa v ňom nachádza a čo dokáže.

Q: Čo z toho, čo si sa na našej škole naučila využívaš vo svojej práci?
A: Keďže Slovnaft je chemický podnik, tak pri výrobe tu prebiehajú rôzne chemické procesy, takže jednoznačne tu využívam všetko čo som sa naučila počas štúdia chemických predmetov. Samozrejme tieto procesy je potrebné aj riadiť a tu prichádza na rad automatizácia a informačné technológie. Odkedy som nastúpila, použila som veľkú časť vedomostí z automatizácie ktoré som sa naučila, začínajúc základmi riadenia, končiac prediktívnym riadením. Aktuálne používam vedomosti pre prácu s databázami a webovým rozhraním a tiež programovanie, aj keď iba základy.

Q: Odporučila by si študentom, aby išli študovať k nám na automatizáciu?
A: Áno, určite. Ľudia z tohto odboru sú veľmi žiadaní. Spolu s manželom, ktorý u nás tiež študoval, pracujeme v odbore. Ja pracujem v Slovnafte a manžel pre firmu Honeywell.

Q: A čo by si poradila študentom, ktorí sa pre štúdium u nás už rozhodli?
A: Jednoznačne si užívať študentský život, ale občas pri tom nezabudnúť aj študovať :D Ale hlavne sa snažiť na škole získať čo najviac vedomostí a pokiaľ je to možné, snažiť sa si všetko vyskúšať aj na reálnych zariadeniach.

Q: Ako si spomínaš na dostupnosť študijných materiálov a na vybavenosť našich laboratórií?
A: Za mňa bola dostupnosť materiálov a aj vybavenie laboratórií dobré. Teraz je však výborné. V laboratóriách sú reálne zariadenia, ktoré majú aj reálne problémy pri ich riadení, čo je veľké plus. Čo sa týka študijných materiálov, tak prednášky sú už vo forme videa, o čom sme my mohli iba snívať. Čo sme si nestihli zapísať, tak to sme nemali, alebo zháňali u spolužiakov :D

Q: Na čo zo svojho študentského života rada spomínaš?
A: Na katedrovice, ktoré robí naša katedra. No a potom samozrejme chodbovice, izbovice a všelijaké iné ice...