Predictive Controller in the Racing Car – a Driver Should Be Replaced

I am introducing you our university team – STUBA Green Team – that consists of students who every year design and construct an electric racing formula. Then we compete with the best »

By

Agilné manévre

V mojom semestrálnom projekte som sa zaoberala použitím MPC na agilné manévre. Úlohou je rýchly presun vozíka s kyvadlom z počiatočnej polohy do referenčnej čo najrýchlejšie a bez porušenia ohraničení »

By

Poster k môjmu semestrálnemu projektu

Tento semester som sa naďalej venovala riadeniu výmenníka tepla a v rámci propagácie nielen mojej práce, ale aj nášho ústavu som vytvorila poster, ktorý zhŕňa výsledky posledného roka a pol »

By

Predictive Control of Robotic Pusher

»

By

Prediktívne riadenie laboratórneho chemického reaktora

Laboratórne chemické reaktory majú významné praktické využitie nielen v chemickom, ale aj potravinárskom, farmaceutickom a petrochemickom priemysle, a preto je dôležité zaoberať sa s procesmi, ktoré v nich prebiehajú aj »

By

Čo hovoria absolventi IAM #24

Milan úspešne absolvoval inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2018. Vo svojej diplomovej práci sa venoval návrhu a implementácií pokročilého riadenia pre kolónu robotických »

By

IAM na Shinshu University Nagano

Tento február sa nám s Jurajom Oravcom podarilo navštíviť Shinshu University Nagano, v Japonsku. V priebehu decembra sme dostali pozvanie od profesora Chidu, s ktorým sa minulý rok podarilo nadviazať »

By

Animované grafy

Keď niekto z nás vyučujúcich bude zasa raz (a odteraz furt :)) vyžadovať atraktívne spracovanie vašich výsledkov zo semestrálnych projektov, tak si spomeňte na tento návod na tvorbu animovaných GIF-ov v »

By

Simulácia firemného prostredia priniesla výsledky (Spoločný projekt riadenia procesov).

Počas tohto semestra sme my piataci pracovali okrem svojich semestrálnych projektov aj na spoločnom projekte, a to v rámci predmetu Projekt riadenia procesov. Počas tohto projektu sme boli rozdelený na »

By

Odhad stavov pre proces neutralizácie

Cieľom môjho semestrálneho projektu bola aproximácia dopravného oneskorenia, návrh odhadu stavov a návrh vhodného filtra šumu merania vzhľadom na dynamiku procesu neutralizácie. Reaktantami, ktoré som používal boli roztok slabej kyseliny »

By

Úskalia práce v labáku alebo aj cesta je cieľ

V rámci môjho semestrálneho projektu som sa venovala robustnému prediktívnemu riadeniu výmenníka tepla, pričom som nadviazala na svoju doterajšiu prácu zaoberajúcu sa identifikáciou systému výmenníka tepla a jeho riadením. V »

By

Ako riadiť pH v chemickom reaktore?

Chemické reaktory a reakcie prebiehajúce v nich sú jednou z najdôležitejších súčastí chemického a potravinárskeho priemyslu. Častokrát ide o zložité procesy, ktoré môžu spôsobiť potencionálne bezpečnostné riziká. Práve preto je »

By

IAM na CDC 2018 na Miami, Florida

Tento rok sa konal 57. ročník prestížnej medzinárodnej konferencie IEEE Conference on Decision and Control (CDC 2018) na Miami na Floride. Mal som tú česť aktívne sa zúčastniť tejto konferencie »

By

Riadenie procesov - najlepší predmet v 3. ročníku FCHPT

Pred pár dňami fakulta interne zverejnila výsledky ankiet študentov, ktoré sú vždy zozbierané pri zápise a týkajú sa predošlého školského roku. Medzi nimi sa nachádzajú aj údaje o tom, ktorý »

By

Oplatí sa študovať?

Piatkový filozofický výplod... Aj keď pre drvivú vačšinu z Vás sa stane nasledujúci obrázok symbolom krátkodobej pracovnej reality, skúste si predĺžiť váš predikčný horizont. Myslite dopredu. Kde chcem byť o »

By

Čo hovoria absolventi IAM #23

Juraj úspešne absolvoval inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2018. Vždy patril medzi výborných študentov, štúdium absolvoval s vyznamenaním a svoje zaujímavé zamestnanie si »

By

IAM na Technical University Dortmund

Ruhrgebiet, teda Porúrie, je oblasť v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie - Vestfálsko, ktorá je bohatá na nerastné bohatstvo, má rozvinutý priemysel a viaceré kvalitné univerzity. O tomto bohatstve nastupujúcej »

By

Krátky popis odbornej praxe piatakov.

Ako bývalí štvrtáci sme sa počas leta venovali získavaniu praxe v rôznych firmách. Okrem toho že sme zistili ako by malo alebo nemalo vyzerať naše potenciálne uplatnenie sme si prehĺbili »

By

ERASMUS, to be or not to be? #3

Dobrodošli nazaj, dragi bralec! This will be my last post from this series. Last one, with more pictures and (a bit) less letters for those who are already tired of »

Čo hovoria absolventi IAM #22

Martin úspešne ukončil doktorandské štúdium v programe Chemické inžinierstvo a riadenie procesov/Riadenie procesov v roku 2009. Vždy patril medzi výborných študentov, v rámci svojho inžinierskeho a doktorandského štúdia pôsobil »

By