Now I Know My Grades Before Taking Exams

Okay, maybe not really, but the story is as follows. While I was studying for the final exam from the Automatic Control Theory I, I was wondering which letter(s) »

Solving Another Problem, That’s What AI Does

There is a room. Is there someone or is the room empty? We cannot see, surveillance cameras, video records are not allowed. But what we can do is that we »

Neural Networks, the All-Purpose Tool?

Humankind considers (rightfully?) itself to be the most intelligent entity. It is so intelligent to find out that brains, which are composed of neurons are responsible for that intelligence. And »

Nonlinear Predictive Control of Water-Tanks

The control of liquid level in tank is a basic problem in process industry. Chemical processes present many challenging control problems due to nonlinear dynamic behavior, uncertain and time varying »

Riadenie objektu v prúde vzduchu

V mojej semestrálnej práci som sa venoval identifikácií a následnému návrhu riadenia pre dané zariadenie. Toto zariadenie sa označuje aj ako Flexy. Čo je to vlastne Flexy? Flexy je hardvérové »

Cestné tunelové technológie a automatizácia

Mnoho ľudí si nevie predstaviť ako sa v tunelových technológiach môže uplatniť automatizácia. Pravdou však je, že po tom ako naším dopravným prostriedkom do tunela vstúpime, je to automatizácia, ktorá »

Riadenie cestnej premávky na chemickej fakulte?!

Pred pár dňami som dostal túto otázku k téme semestrálnej práce, tu je skrátená verzia odpovede... Základnou úlohou automatizéra je riadiť, prinúť systém aby sa správal ako chceme. Nástroj, ktorý »

Práca v labáku #3

Od vypracovanie mojej bakalárskej práce už prešiel nejaký čas, no rozhodla som sa aj naďalej pokračovať v práci s chemickým reaktorom aj počas inžinierskeho štúdia. Počas semestrálnych projektov som od »

Snowdenovo "útočisko"

Predstavte si vec, ktorú chcete najviac chrániť. Možno je to niečo osobné, možno je to niečo praktické, možno to ani nie je vec. Možno ste to vy. Takto predstavil Edward »

Riadenie inverzného kyvadla

Počas zimného semestra som sa vrámci semestrálnej práce venovala riadeniu laboratórneho inverzného kyvadla. Prácu by som rozdelila na 2 časti a to, riadenie uhla otočenia kyvadla pomocou viacerých riadiacich algoritmov »

Ako umelá inteligencia nahradí ľudské myslenie

Určite každý z vás si nedávno mohol prečítať na internete mnoho článkov o umelej inteligencii Facebooku, kde nastal problém, keď si dvaja boti vytvorili svoj vlastný jazyk, systém skratiek a »

Čo hovoria absolventi IAM #16

Natália úspešne absolvovala inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2017. Vždy patrila medzi veľmi šikovných študentov, v rámci svojich semetrálnych projektov riešila viaceré praktické »

Discriminant Analysis Triumphantly Ends Comparison of Classifiers

Finally, the last classifier. Will it be the best one at the end? Yes! Previous SVM classification will be replaced by a discriminant analysis model. Discriminant analysis in short: its »

The Wine Dataset Is Divided by Support Vector Machines

Our journey to find the best classifier is not yet at the end. The last introduced classifier was the naive Bayes and now the next one – support vector machine itself »

The Naive Probability Is the Expert on Wine Quality

Same task, but third classification algorithm – naive Bayes. I was looking forward, because a MATLAB script was already written and I naively thought my only work is to replace one »

Pokročilé riadenie chemicko-technologických procesov

Rád by som predstavil aspoň malú časť z projektov, na ktorých môžu pracovať študenti na Ústave informatizácie, automatizácie a matematiky. Bez ohľadu na to, či veríme alebo neveríme v nastupujúcu »

An Enhanced Neighbor is Better than any Tree

The aim of this project is still the same, only a classification algorithm will be different. No more trees anymore. They will be replaced by nearest neighbors, but the method »

Lose Way and Hope in a Forest of a Binary Trees

Warning: this story has no happy ending. In the previous post I promised that we will grow better trees. For these kinds of problems optimization is used. In MATLAB, function »

From the Root through the Branches to the Leaves

In the introductory post, I explained why artificial intelligence and machine learning matters. Leave out sci-fi machines aside, we have to start somewhere – for example with trees. Goals have been »

Matica na Sagrada Familia

Čím je podľa vás zaujímavá táto štvorcová matica na Sagrada Familia? Odpoveď nájdete na týchto fotografiách: »