Modelovanie destilačnej kolóny v prostredí gPROMS

V predchádzajúcom semestri bolo cieľom môjho projektu vytvoriť matematický model laboratórnej destilačnej kolóny so špecifickými parametrami. Počas tohto semestrálneho projektu som okrem otázok vyplývajúcich zo samotného procesu destilácie, musel riešiť »

Riadenie hodnoty pH v chemickom reaktore

V semestrálnej práci som sa zaoberal experimentálnou identifikáciou procesu laboratórneho chemického reaktora pre potreby neskoršieho návrhu pokročilého riadenia. Riadeným procesom bol laboratórny chemický reaktor, v ktorom prebiehala reakcia neutralizácie kyseliny »

Realita financovania slovenskej vedy

»

Čo hovoria absolventi IAM #17

Danka úspešne absolvovala inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2015. Patrila medzi excelentných študentov a svoju diplomovú prácu vypracovala na Norwegian University of Science »

My Farewell and What Was Going on Here?

The end of the winter semester is (finally) here same as the end of my semester project. What I’ve been trying to do whole time – to write about my »

Now I Know My Grades Before Taking Exams

Okay, maybe not really, but the story is as follows. While I was studying for the final exam from the Automatic Control Theory I, I was wondering which letter(s) »

Solving Another Problem, That’s What AI Does

There is a room. Is there someone or is the room empty? We cannot see, surveillance cameras, video records are not allowed. But what we can do is that we »

Neural Networks, the All-Purpose Tool?

Humankind considers (rightfully?) itself to be the most intelligent entity. It is so intelligent to find out that brains, which are composed of neurons are responsible for that intelligence. And »

Nonlinear Predictive Control of Water-Tanks

The control of liquid level in tank is a basic problem in process industry. Chemical processes present many challenging control problems due to nonlinear dynamic behavior, uncertain and time varying »

Riadenie objektu v prúde vzduchu

V mojej semestrálnej práci som sa venoval identifikácií a následnému návrhu riadenia pre dané zariadenie. Toto zariadenie sa označuje aj ako Flexy. Čo je to vlastne Flexy? Flexy je hardvérové »

Cestné tunelové technológie a automatizácia

Mnoho ľudí si nevie predstaviť ako sa v tunelových technológiach môže uplatniť automatizácia. Pravdou však je, že po tom ako naším dopravným prostriedkom do tunela vstúpime, je to automatizácia, ktorá »

Riadenie cestnej premávky na chemickej fakulte?!

Pred pár dňami som dostal túto otázku k téme semestrálnej práce, tu je skrátená verzia odpovede... Základnou úlohou automatizéra je riadiť, prinúť systém aby sa správal ako chceme. Nástroj, ktorý »

Práca v labáku #3

Od vypracovanie mojej bakalárskej práce už prešiel nejaký čas, no rozhodla som sa aj naďalej pokračovať v práci s chemickým reaktorom aj počas inžinierskeho štúdia. Počas semestrálnych projektov som od »

Snowdenovo "útočisko"

Predstavte si vec, ktorú chcete najviac chrániť. Možno je to niečo osobné, možno je to niečo praktické, možno to ani nie je vec. Možno ste to vy. Takto predstavil Edward »

Riadenie inverzného kyvadla

Počas zimného semestra som sa vrámci semestrálnej práce venovala riadeniu laboratórneho inverzného kyvadla. Prácu by som rozdelila na 2 časti a to, riadenie uhla otočenia kyvadla pomocou viacerých riadiacich algoritmov »

Ako umelá inteligencia nahradí ľudské myslenie

Určite každý z vás si nedávno mohol prečítať na internete mnoho článkov o umelej inteligencii Facebooku, kde nastal problém, keď si dvaja boti vytvorili svoj vlastný jazyk, systém skratiek a »

Čo hovoria absolventi IAM #16

Natália úspešne absolvovala inžiniersky študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve v roku 2017. Vždy patrila medzi veľmi šikovných študentov, v rámci svojich semetrálnych projektov riešila viaceré praktické »

Discriminant Analysis Triumphantly Ends Comparison of Classifiers

Finally, the last classifier. Will it be the best one at the end? Yes! Previous SVM classification will be replaced by a discriminant analysis model. Discriminant analysis in short: its »

The Wine Dataset Is Divided by Support Vector Machines

Our journey to find the best classifier is not yet at the end. The last introduced classifier was the naive Bayes and now the next one – support vector machine itself »

The Naive Probability Is the Expert on Wine Quality

Same task, but third classification algorithm – naive Bayes. I was looking forward, because a MATLAB script was already written and I naively thought my only work is to replace one »